PERFORMER

PERFORMER

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesionalăîn sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: 1.2 “Calitate în învăţământul superior”

Titlul proiectului: Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior” (PERFORMER)

Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62508

Solicitant : Universitatea „Transilvania” din Braşov – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Parteneri:
1.Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Departamentul de pregătire a personalului didactic

2.Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

3.Istituto di Scienze Psicologiche della Educazione e della Formazione Roma, Italia

METODOLOGIA ADMITERII la programul de master " Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici ", din cadrul proiectului PERFORMER:

Anul universitar 2012-2013