APM

Mesajul rectorului (pentru absolvent)

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de stat, puternic ancorată în ambientul economic al Judeţului Arad. Datele privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii sunt necesare pentru a accentua capacitatea de a furniza mediului economic absolvenţi bine pregătiţi, capabili să ducă valorile universităţii în beneficiul viitorului loc de muncă.

Apelăm la absolvenţii noştri, în special la promoţiile 2006 şi 2010, zi, toate specializările, pentru a ne ajuta în demersul nostru din cadrul proiectului ”Absolvenţi pe piaţa muncii”, prin completarea chestionarelor şi accesarea paginii de web.

Rezultatele obţinute vor reprezenta un punct de referinţă esenţialîn demersurile pentru calitatea studiilor universitare. Acest fapt este garantat de ideea fundamentală a proiectului „Nimeni nu poate evalua mai bine calitatea şi utilitatea unui program de studiu decât cel căruia ii este adresat: ABSOLVENTUL”

Rolul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în proiectul APM

Principalele acţiuni pe care le va efectua echipa proiectului sunt:

 • consolidarea şi validarea la nivel instituţional a bazei de date privind absolvenţii;
 • aplicarea unor chestionare privind absolvenţii şi inserţia lor pe piaţa muncii. Grupul ţintă este format din absolvenţii din anii 2006 (forma lungă, zi) şi 2010 (ciclul I de studii universitare, zi toate specializările);
 • centralizarea şi consolidarea datelor referitoare la absolvenţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor personale;

Pentru contactarea absolvenţilor vor fi folosite mijloace diverse: telefon, email, pagina de web.

Ce urmareste universitatea prin implicarea în proiectul APM

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad va beneficia de rezultatele proiectului prin:

 • dezvoltarea de instrumente necesare pentru monitorizarea periodică, la nivel instituţional, inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, rezultatele obţinute furnizând informaţii pentru adaptarea curriculei la nevoile potenţialilor studenţi şi ale pieţei muncii;
 • creşterea numărului de tineri care vor opta pentru Universitatea „Aurel Vlaicu”, determinată de adaptarea continuă la nevoile acestora şi la dinamica mediului socio-economic;
 • îndeplinirea cerinţelor formulate de către ARACIS şi MECTS prin standardele şi indicatorii de calitate a educaţiei.

Echipa instituţională a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

 1. DOINA CHETA, coordonator instituţional
 2. MARIANA NAGY, expert instituţional
 3. MIHAIELA VIZENTAL, asistent instituţiona
 4. IOAN DZIŢAC, coordonator administrare pagină web

Informatii utile

CONTACT

Prof. Doina Cheta

Bd. Revoluţiei, nr. 81, 310130, Arad

Telefon: +40-257-211218

E-mail: absolventAPM@uav.ro

 • online: ALUMNI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene.