Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"

Date de autentificare

 • Denumirea: Centrul de Studii Interculturale şi Interconfesionale
 • Adresa: ROMÂNIA, 310330 ARAD, str. Elena Drăgoi, nr. 2-4,
 • SALA: 131
 • tel.:0257/219336

Centru recunoscut la nivel de UAV

Coordonator

Prof.univ.dr. Corneliu Constantineanu email: corneliu_c@yahoo.com

Secretar

Lect.univ.dr. Odeta Belei-Şopţ email: belie.odeta@yahoo.com

Membrii Centrului de Studii Interculturale şi Interconfesionale:

 • Prof.univ.dr. Adriana Vizental
 • Prof.univ.dr. Corneliu Pădurean
 • Prof.univ.dr. Lidia Barac
 • Prof.univ.dr. Florica Bodiştean
 • Prof.univ.dr. Branduşa Armanca
 • Prof.univ.dr. Cornelia Coşer
 • Prof.univ.dr. Petru Tărchilă
 • Conf.univ.dr. Otilia Huţiu
 • Conf.univ. dr. Voica Radu
 • Conf.univ.dr. Dan Banciu
 • Conf.univ.dr. Carmen Neamţu
 • Conf.univ.dr. Adela Drăucean
 • Conf.univ.dr. Radu Ciobotea
 • Conf. univ.dr. Mihai Handaric
 • Lector univ. dr. Calina Paliciuc
 • Lector univ.dr. Alina Ionescu
 • Lector univ.dr. Melitta Roşu
 • Lector univ.dr. Manuela Margan
 • Lector univ.dr. Claudiu Margan
 • Lector univ. dr. Simona Redeș
 • Lector univ.dr. Iosif Riviş-Tipei
 • Lector univ.dr. Eugenia Iovănaş
 • Lector univ.dr. Mircea Demean
 • Lector univ.dr. Ioan Micle
 • Lector univ.dr. Sava Toma
 • Asistent univ.dr. Flavius Ghende
 • Asistent univ.dr. Andrei Ando
 • Asistent univ.dr. Miron Popescu
 • Asistent univ.dr. Laura Ponta
 • Studenţi şi masteranzi:
 • Alexandra Toma
 • Amalia Purda
 • Diana Ostaş
 • Oana Ilea
 • Adriana Vlădică
 • Bianca Purtan
 • Cornel Cristea
 • Eduard Iştoc
 • Oana Magheru
 • Melania Avram
 • Adrian Mercea
 • Floare Bulboacă
 • Marian Cenuşă
 • Teodor Herlo
 • Ezechiel Candrea
 • Brigitte Şauer
 • Dan Şandor
 • Bogdan Mariş
 • Abel Furtună
 • Florina Slăv
 • Luiza Todoruţ
 • Hanellore Habel
 • Anca Hanţiu
 • Mădălina Csurka
 • Andreea Matală
 • Emilia Toader
 • Denisa Birău
 • Laura Moţ
 • Cristina Aruştei
 • Mircea Marţi

Direcţii de cercetare în cadrul centrului

- Filologie
- Teologie
- Ştiinţe administrative
- Ştiinţe ale comunicării

Teme prioritare de cercetare pentru perioada 2016-2020

 • Languaqge, paralanguage and bodylanguage. Text and style
 • Language in interaction. Negotiating meaning
 • Language in interaction. Negotiating power positions
 • Rescrierea în literatura modernă şi postmodernă
 • Predarea literaturii – un subiect de actualitate în învaţământul contemporan
 • De la critica literară traditională la ultimele cercetari în domeniu
 • O noua abordare critică a literaturii
 • Structuri argumentative în discursurile profesionale
 • English for Academic Purposes
 • Gramatica corpusurilor
 • Opera lui Matyla Ghyka în contextul literaturii exilului românesc
 • Diplomaţia română în oglinda literaturii memorialistice
 • Jurnalismul exilului în perioada României comuniste
 • Cuvânt şi emoţie în limba română actuală. Limbajul tinerilor
 • Terminologii actuale. Evoluţie de la termen la cuvânt
 • Limbă şi teologie. Evoluţie necesară
 • Paradigme culturale şi lingvistice ale secolului XXI
 • Valorificarea mitologiei româneşti în creaţiile literare
 • Poezia religioasă românească
 • Importanţa cuvintelor gnomice în creaţiile scriitorilor români
 • Literatura interbelică între voga şi valoare
 • Dimensiuni culturale engleze
 • Traducători români ai literaturii engleze
 • Influenţa limbii engleze asupra limbajului de specialitate din domeniul economic
 • Influenţa limbii engleze asupra vocabularului limbii române actuale
 • Îmbogăţirea vocabularului în limbile engleze şi române
 • Gramatica contrastiva româno-germană şi germano-engleză
 • Metodica predarii limbilor moderne
 • Interferenţe lingvistice româno-germane
 • TIC si predarea limbilor straine
 • Imaginea Americii în literatura de expresie germană
 • Asimilarea elementelor de gramatică prin cântece
 • Analiza comparativă a testelor de evaluare a competenţelor lingvistice
 • Educatie utopica/literatura utopica
 • Literatura americana contemporana
 • Istoria invatamintului universitar romanesc
 • Kingsley Amis şi epoca jazzului
 • Rachel Paper şi anii 1970
 • Martin Amis&Kingsley Amis, două generţii literare
 • Middle English Literature Canon and the Medieval Drama
 • The Renaissance Dramatic Canon
 • The Arthurian Cycle as a Promoter of a National Identity
 • The Verbal Group in English and Romanian
 • A Semantic Investigation into the Use of Modal Auxiliary Verbs
 • The Problem of Verbal Inversion in Written and Spoken English
 • A Research on English Colloquial Idioms
 • Discursul pamfletarului Pamfil Şeicaru
 • Deciziile interpretative ale Curţii Constituţionale versus separaţia puterilor în stat
 • Ştefan Cicio Pop – un om al vremurilor sale
 • Ştefan Cicio Pop la conferinţele Uniunii Interparlamentare
 • Procesele verbale ale Consiliului Dirigent al Transilvaniei
 • Evoluţii ale organizării administrative în statele Uniunii Europene.
 • Aquis comunitar,instituţii şi politicile U.E.
 • Contractele comerciale şi contractele civile din dreptul privat românesc
 • Contractele din dreptul românesc
 • Dreptul alimentar românesc, instituţiile publice din domeniul alimentar şi legislaţia în domeniu.
 • Alegerea autorităţilor publice locale
 • Contenciosul administrativ în actualitate
 • Repere conceptuale ale Răspunderii administrative şi ale Răspunderii contravenţionale
 • Principiul libertăţii contractelor comerciale în Noul Cod Civil
 • Serviciile publice şi rolul lor în dezvoltarea locală
 • Structura sistemului de pensii din România
 • Răspunderea juridică faţă de mediu
 • Regimul matrimonial primar
 • Contractele din dreptul românesc
 • Mesianismul în Vechiul Testament
 • Interpretarea Scripturii în Postmodernism
 • Istoria bisericii de-a lungul timpului
 • Soteriologia din perspectiva Vechiului Testament
 • Gospel as Public Truth: Biblical Contributions to a Public Theology for Human Flourishing
 • Central and Eastern European Bible Commentary
 • Mission in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends
 • Public Theology: Christian Faith and Public Square in Central and Eastern Europe
 • Dezvoltarea bisericii în perioada Noului Testament
 • Conceptul de slujire în viaţa lui Isus Hristos
 • Provocarea evanghelizării în postmodernism
 • Rolul teologiei în mişcarea penticostală din România
 • Raportul dintre teologie şi spiritualitate în Biserica Penticostală
 • Inchinarea în cadrul mişcării penticostale şi tensiune dintre conservatorism şi liberalism
 • Partide, comunicare politică şi alegeri în Aradul post-comunist
 • Cenzura în perioada interbelică. Studii asupra presei locale
 • Dialogul inter-cultural, naţionalism, relaţii inter-etnice
 • Realizarea unor materiale didactice
 • Identitatea naţională a românilor din Arad reflectată în presa scrisă
 • Etica presei în Era digitală
 • Influence of corruption on media business and on journalism status
 • Societatea pluralistă- Rolul mass-mediei in Germania
 • Media culpa
 • Povestile Dalnicului scrise de jurnalisti.
 • Coordonarea unui grup de jurnalisti intr-un demers de istorie orala
 • Comunicarea în campania electorală la alegerile locale, Arad, iunie, 2016
 • Purtătorul de cuvânt şi rolul său în comunicarea instituţională
 • Senzaţionalul în presa scrisă
 • Capcane ale interviului
 • Discursul politic românesc şi structurile poligramelor în comunicarea publică
 • România comunistă văzută de jurnaliştii francezi
 • Activitatea parlamentară a lui Pamfil Şeicaru
 • Ilustraţia – instrument de dublare a mesajului publicistic, la Pamfil Şeicaru