Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică

Coordonator:

 • Prof. univ. dr. habil. Dorin Herlo
 • dorin.herlo@uav.ro

Sediu:UAV, Complex M, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Sala L124

  VIZIUNE

  Formarea iniţială şi continuă reprezintă o parte integrantă a educaţiei publice, destinată să formeze tinerii prin şi pentru performanţă profesională de tip didactic. Centrul de Cercetare Sociopsihopedagogică pentru Promovarea Excelenţei în Profesie (PSIHOLOGICĂ, DIDACTICĂ, ASISTENŢĂ SOCIALĂ) îşi propune să influenţeze semnificativ calitatea cunoaşterii şi înţelegerea problematicii necesare pentru a progresa pe linia formării profesionale de nivel superior în România.

  OBIECTIVE

  Dorind să promovăm abordări inovative ce vor îmbunătăţi practica formării profesionale la nivel local naţional şi transfrontalier, fapt ce va duce la competenţe îmbunătăţite ale absolvenţilor de învăţământ superior, vizăm faptul că performanţa profesională de tip didactic are două laturi: performanţa de specialitate şi performanţa contextuală metodologică. De aceea ne propunem să dezvoltăm studenţilor nu numai competenţe de specialitate, specifice domeniului ales, ci şi competenţe emoţionale, psihologice şi transdisciplinare. De asemenea, dorim ca această formare inițială să se repercuteze pozitiv asupra generaţiilor viitoare și atunci trebuie să formăm profesori competenţi oferindu-le posibilitatea să se perfecţioneze și să se dezvolte pe verticala carierei de-a lungul întregii vieți - lifelong learning – dar și pe orizontala atotcuprinzătoare a devenirii umane – widelife learning!

  Pentru transpunerea acestor direcții generale în concret ne propunem:

  • Să dezvoltăm programe de cercetare şi de dezvoltare care să abordeze probleme de semnificaţie naţională, utilizând un cadru teoretic bine conceptualizat.
  • Să contribuim la dezvoltarea paradigmelor teoretice în domeniul formării profesionale.
  • Să realizăm studii riguroase ştiinţifice, capabile să genereze rezultate de natură să contribuie substanţial la înţelegerea domeniului.
  • Rezultatele cercetărilor realizate să se constituie în direcţii de natură a ghida cercetarea viitoare.
  • Să promovăm atât echitatea, cât şi excelenţa în educaţie, pentru toţi studenţii.
  • Să diseminăm informaţiile obţinute în urma programelor de cercetare atât prin publicațiile proprii – revistele EDUCAŢIA-PLUS (din 2001) și AGORAPS/AS(din 2006) -, publicații naționale sau internaționale precum șiîn moduri în care să fie facilitată utilizarea lor de către toţi factorii implicaţi în formarea profesională: educatori, familii, membrii comunităţii etc.
  • Să organizăm din 2 în 2 ani sesiuni de comunicări științifice internaționale, cu publicarea lucrărilor în volum.
  • Să atragem în colectivele de cercetare cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studenţi, precum şi persoane care se ocupă de copiii şi adulţi, care au nevoie de asistenţă educaţională sau socială.

  MOTIVAŢIE

  Pornind de la studiile care s-au concentrat pe distincţia dintre performanţa didactică şi performanţa contextuală, ne propunem să depăşim limitele modelelor tradiţionale din psihologia organizaţională şi să conturăm direcţii de cercetare care se concentrează pe optimizarea şi dezvoltarea competenţelor implicate în reuşita în carieră folosind tehnici derivate din psihoterapiile umaniste.

  În ceea ce priveşte competenţele, o analiză a literaturii centrată pe competenţele pedagogice, psihologice şi sociale sugerează că în categoria competenţelor transversale sunt incluse atât elemente cognitive (nivelul inteligenţei academice, caracteristicile bazei de cunoştinţe, mecanismele de procesare a informaţiei etc.) cât şi afective (stabilitatea emoţională, empatia, toleranţa la stres, o imagine de sine optimă etc.). În ceea ce priveşte structura competenţelor sociale, care integrează competenţele pedagogice prin excelenţă, ea cuprinde elemente cum ar fi: asertivitatea, comunicarea verbală şi nonverbală, empatia, prezentarea sinelui etc. Elementele afective pot fi subsumate conceptului de inteligenţă emoţională şi de aceea putem afirma că antrenarea competenţelor psihologice şi sociale ale unei persoane vizează dezvoltarea inteligenţei emoţionale a acesteia (atât în ceea ce priveşte aspectele intrapersonale cât şi interpersonale) şi implicit optimizarea structurii sale cognitive (sub aspectul conţinutului şi al modului de organizare a cunoştinţelor).

  Achiziţiile în planul inteligenţei emoţionale sunt susceptibile să faciliteze obţinerea de performanţe contextuale, în timp ce achiziţiile cognitive vor contribui la obţinerea unor performanţe tehnice, deşi distincţia este pur teoretică. În contextul unei solide baze de cunoştinţe profesionale, un asemenea demers este susceptibil să genereze un comportament adaptat şi eficient.

  Schimbările rapide pe care trebuie să le traverseze organizaţiile care realizează educaţia din România în procesul integrării europene, impun un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale care a devenit un factor important al succesului profesional, uneori chiar tot atât de important ca şi competenţa tehnică, profesională. Din acest motiv, învăţământul superior românesc are ca obiectiv să facă faţă cerinţelor societăţii şi să ofere tinerilor o formare completă atât prin adaptarea curriculumului universitar la cel european, cu scopul asigurării mobilităţii absolvenţilor, cât şi prin dezvoltarea competenţelor psihologice şi sociale care să-i sprijine pe tineri să facă faţă standardelor şi cerinţelor de pe piaţa muncii. Ei vor putea beneficia de oportunitatea de a desfăşura activitate profesională de tip didactic şi de asistenţă socială în oricare ţară a Uniunii Europene.

  STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE

  Centrul de Cercetare Sociopsihopedagogică pentru Promovarea Excelenței în Profesie având o structură interdisciplinară şi cuprinzând specialişti din toate domeniile implicate în formarea profesională este organizat în trei colective de cercetare:

  • METODOLOGIA ŞI PRACTICA ÎNVĂŢĂRII ÎNVĂŢĂRII
  • STUDII DE PSIHOLOGIE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
  • CERCETARE IN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE

  Membri:

  1. Colectivul de cercetare: „Metodologia şi practica învăţării învăţării”

  Coordonator de colectiv: Prof. univ. dr. habil. DORIN HERLO

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

  Gradul

  didactic

  Titlul

  ştiinţific

  Specializarea

  Aparţine colectivului de cercetare nr.

  1.

  HERLO DORIN

  Prof. univ.

  Doctor

  Abilitat în Șt. Educației

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  2.

  ROMAN ALINA

  Prof. univ.

  Doctor

  Abilitat în Șt. Educației

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  3.

  ILICA ANTON

  Prof. univ. asoc.

  Doctor

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  4.

  KELEMEN GABRIELA

  Prof.univ.

  Doctor

  Științele Educației

  I

  5.

  EGERĂU ANCA

  Conf.univ.

  Doctor

  Științele Educației

  I

  6.

  BALAȘ EVELINA

  Lect. univ.

  Doctor

  Științele Educației

  I

  7.

  BRAN CAMELIA

  Lect. univ.

  Doctor

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  8.

  SCHWARTZ CLAUDIU

  Asist. univ.

  Doctorand

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  9.

  REDEŞ ADELA

  Asist.univ.

  Doctorand

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  10.

  TORKOS HENRIETTA

  Asist.univ.

  Doctorand

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  11.

  GRECU ANA

  Student

  Masterand

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  12.

  CHIVARI ALEXANDRA

  Student

  Masterand

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  13.

  APOPI DANIELA

  Student

  Masterand

  Ştiinţele Educaţiei

  I

  2. Colectivul de cercetare „Studii de psihologie în societatea cunoaşterii”

  Coordonator colectiv: Conf. univ. dr. DUGHI TIBERIU

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

  Gradul

  didactic

  Titlul

  ştiinţific

  Specializarea

  Aparţine colectivului de cercetare nr.

  2.

  BETEA LAVINIA

  Prof. univ.

  Doctor

  Psihologie

  II

  3.

  DUGHI TIBERIU

  Conf.univ.

  Doctor

  Psihologie

  II

  4.

  IGNAT SONIA

  Lect. univ

  Doctor

  Psihologie

  II

  5.

  BĂLAȘ RAD DANA

  Lect. univ.

  Doctor

  Psihologie

  II

  6.

  VANCU SORINA GABRIELA

  Lect. univ.

  Doctor

  Psihologie

  II

  7.

  SALLOUM MARIA

  Lect. univ.

  Doctor

  Psihologie

  II

  8.

  DEMETER EDGAR

  Asist. univ.

  Doctorand

  Psihologie

  II

  9.

  CLEPEA CORINA

  Student

  Masterand

  Psihologie

  II

  10.

  BADICA ROXANA

  Student

  Masterand

  Psihologie

  II

  3. Colectivul de cercetare „Cercetare în domeniul asistenței sociale”

  Coordonator colectiv: Conf. univ. dr. ALINA COSTIN

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

  Gradul

  didactic

  Titlul

  ştiinţific

  Specializarea

  Aparţine colectivului de cercetare

  1.

  COSTIN ALINA

  Conf. univ.

  Doctor

  Asistenţă socială

  III

  2.

  VANCU EMIL

  Conf. Univ.

  Doctor

  Medicina muncii

  III

  3.

  BRAN LILIANA RENATE

  Conf. Univ.

  Doctor

  Medicina muncii

  III

  4.

  GAVRILĂ ARDELEAN

  MIHAELA

  Conf. Univ.

  Doctor

  Medicina muncii

  III

  5.

  JURCUȚ CAMELIA

  Lect. univ.

  Doctor

  Asistenţă socială

  III

  6.

  BREAZ ALINA

  Lect.univ.

  Doctor

  Asistenţă socială

  III

  7.

  GLIGOR LAVINIA

  Student

  Masterand

  Asistenţă socială

  III

  8.

  LENGHEL LAVINIA

  Student

  Masterand

  Asistenţă socială

  III

  Temele de cercetare ale membrilor centrului se regăsesc în STRATEGIA CERCETĂRII FSEPAS 2016-2020

  Reviste indexate în BDI

  Revista Educația Plus (Journal Plus Education) vezi la http://www.uav.ro/jour/index.php/jpe și la http://www.uav.ro/en/journals/educatia-plus

  RevistaAgora vezi la http://uav.ro/en/journals/agora

  Colaborări cu angajatorii

  Colaborări cu:Inspectoratul Școlar Județean Arad, CCD Arad, CJRAE ARAD,Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din Arad

  Colaborări internaționale

  Bergen University College (Norvegia),Universitatea din Belgrad (Serbia),Institutul Politehnic din Lisabona, Institutul Politehnic din Bragança, Institutul de Studii Superioare din Fafe, (toate din Portugalia),Institutul Pedagogic de Învățători din Vrsac (Serbia), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, (Republica Moldova),European University Continuing Education Network (EUCEN), International Higher Education Teaching&Learning Association (HETL), Expertise France.

  Cod
  Document
  Aprobat