Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"

Date de autentificare/identificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare

Denumirea: MODELE MATEMATICE SI SISTEME INFORMATICE(MMSI)

Statutul juridic: Centru de Cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, fără personalitate juridică:
Ordonanţa de Guvern nr.6 din 26 ian. 2011 privind modificarea OG nr.57/2002 prinind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

În sensul ordonanţei de mai sus, o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice, îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

a) este înfiinţată printr-o Hotărârea Senatului Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, Nr.269 din 22 decembrie 2010.decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;

b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice şi o titulatură proprie;

c) are personal şi conducere proprii;

d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii."

Adresa: ROMÂNIA, 310330 ARAD, Str. Elena Drăgoi, Nr. 2, Telefon / Fax: 0257219000, Complex M.

Facultatea / Departamentul: Facultatea de Ştiinţe Exacte / Departamentul de Matematică-Informatică.

Actul de înfiinţare: Hotărârea Senatului Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, Nr.269 din 22 decembrie 2010.

Director: Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Facultatea de Ştiinţe Exacte, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, E-mail: ioan.dzitac@ uav.ro

Secretar stiintific: Prof.univ.dr. Codruţa Stoica,

Facultatea de Ştiinţe Exacte, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, E-mail: codruta.stoica@ uav.ro

Domeniul de specialitate conform clasificării UNESCO:

Matematică:

 • Analiză şi Analiză functională
 • Ştiinţa calculatoarelor
  • Inteligenţă artificială
  • Învăţarea cu ajutorul calculatorului
  • Calcul hibrid
  • Informatică
 • Analiza numerică
 • Cercetari operationale
 • Probabilităţi

Domeniul de specialitate conform clasificării CAEN:

 • Activităţi de editare a cărţilor, revistelor şi altele
 • Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
 • Învăţământ superior
 • Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

Misiunea centrului de cercetare

Misiunea centrului de cercetare este cercetarea ştiinţifică interdisciplinară, fundamentală şi aplicativă, în domeniul modelelor matematice şi informatice. Prin crearea centrului de cercetare-dezvoltare se urmăreşte: coagularea eforturilor in vederea obţinerii de rezultate de cercetare valoroase şi de fonduri necesare cercetării, evidenţierea existenţei unei entităţi capabile de colaborări cu mediul ştiinţific şi cu cel socio-economic, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători şi cu instituţii dedicate cercetării din ţară şi străinătate.

Direcţiile de cercetare ale centrului sunt următoarele:

 • Matematici şi logici computaţionale;
 • Cercetări operaţionale şi Ant colony optimization;
 • Procese stochastice şi Raţionament probabilist;
 • Metode numerice şi Reţele neurale;
 • Sisteme fuzzy şi Agenţi inteligenţi;
 • Modele matematice in fizica particulei

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare:

 • Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea în reviste de specialitate cotate ISI/BDI sau prezentarea la conferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale.
 • Participarea în programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale.
 • Elaborarea de cărţi de specialitate/monografii, capitole din cărţi şi cursuri universitare legate de direcţiile de cercetare ale centrului.
 • Integrarea rezultatelor cercetării în alte domenii.
 • Creşterea nivelului ştiinţific şi de instruire a membrilor centrului.