Centrul de cercetare şi consultanţă în economie

Date de autentificare

Denumirea: Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Economie

Statutul juridic: Centru de Cercetare în cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.

Adresa: ROMÂNIA, 310330 ARAD, Bdul Revoluţiei, nr. 77, tel. :0257/280679, www. uav. ro.

Facultatea/Departamentul: Facultatea de Ştiinţe Economice

Actul de înfiinţare: Hotărârea nr. 119 din data de 1 iunie 2009 a Senatului Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.

Coordonator: Lect.univ.dr. Mazuru Luminița

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, e-mail: lumimazuru@yahoo.com

Membri CCCE:

  • Lect.univ.dr. Condea Bogdan Virgil

Domeniul de specialitate conform clasificării CNCSIS: Ştiinţe Socio-Umane şi Economice

Misiunea centrului de cercetare

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Economie are misiunea de a contribui la dezvoltarea excelenţei în ştiinţele economice, în contextul procesului integrării României în Uniunea Europeană şi multiplicării efectelor globalizării economice.

Pentru realizarea acestei misiuni Centrul promovează cercetările de tip fundamental şi aplicativ în domeniul ştiinţelor economice, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri.

Un alt obiectiv al Centrului este acela de a genera noi cunoştinţe în domeniul ştiinţelor economice, diseminate atât prin publicaţii, cât şi prin conferinţe naţionale şi internaţionale, astfel încât să se asigure creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti.

De asemenea, Centrul îşi propune să devină o punte între mediul academic şi cel de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare ale Centrului în elaborarea de proiecte, precum şi consultanţă pentru accesarea fondurilor structurale pentru firmele şi instituţiile din România.

Detalii aici.