Susţineri publice de teze de doctorat

Textul integral al tezelor poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca universitară "Cornelia Bodea", Piața Avram Iancu nr.7, Arad

ANUNȚURI SUSȚINERI PUBLICE TEZE DOCTORAT

2022

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 49.16.06.2022

STANCIU DUMITRU-TEOFIL

TITLUL TEZEI: Dimensiunea chenotică a prezenței creștine publice. O analiză din perspectivă evanghelică a relevanței publice a conceptului de chenoză în gândirea lui Dumitru Stăniloae și Vasile Voiculescu

Comisie:

  ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 48/16.06.2022

  ȘAITIȘ MARCEL

  TITLUL TEZEI: Împuternicit de Duhul. Către o misiologie penticostală în context malgaș

  Rezumat: Română / Engleză

  • Data susținerii: 13.07.2022, ora 11:00

  Comisie:

   ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 47/16.06.2022

   POP ANDREI-DANIEL

   TITLUL TEZEI: Dinamica suveranității divine în 1 Samuel 9–15

   • Data susținerii: 12.07.2022, ora 11:00

   Comisie:

    ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 46/16.06.2022

    MOCAN CORNEL-ADRIAN

    TITLUL TEZEI: Evoluție, tipare și paradigme în predicarea evanghelică

    • Data susținerii: 11.07.2022, ora 9:00

    Comisie

     ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 45/16.06.2022

     MOCAN BENEAMIN

     TITLUL TEZEI: Imaginarul teologic penticostal și construirea unei teologii publice în societatea contemporană

     Rezumat: Română / Engleză

     • Data susținerii: 14.07.2022, ora 14:00

     Comisie:

      ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 44/16.06.2022

      MARTIN DĂNUȚ-DANIEL

      TITLUL TEZEI: Drama vindecării în discursul isaianic. O analiză dialogică a poemului Robului Suferind (Is 52:13–53:12) în contextul cărții Profetului Isaia

      Rezumat: Română / Engleză

      • Data susținerii: 12.07.2022, ora 14:00

      Comisie:

       ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 43/16.06.2022

       LOGHIN (MEISAROS) DANIELA

       TITLUL TEZEI: Disciplina memorizării Scripturii și contribuția acesteia la realizarea binelui comun

       Rezumat: Română / Engleză

       • Data susținerii: 13.07.2022, ora 14:00

       Comisie:

        ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 42/16.06.2022

        GHEORGHE-LUCA CIPRIAN

        TITLUL TEZEI: Communio Sanctorum. Către o teologie penticostală a vieții publice

        • Data susținerii: 11.07.2022, ora 14:00

        Comisie:

         ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 41/16.06.2022

         FILIP VASILE

         TITLUL TEZEI: Viața creștină trăită în puterea învierii. O analiză exegetică și teologică a implicațiilor morții și învierii lui Hristos pentru viața credinciosului în epistolele pauline

         Rezumat: Română / Engleză

         • Data susținerii: 14.07.2022, ora 9:00

         Comisie:

          ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 40/16.06.2022

          CREȚU NICOLAE

          TITLUL TEZEI: „Și cine este aproapele meu?” (Luca 10:29). O analiză istorico-dogmatică a surselor biblice pentru conturarea unei teologii publice a aproapelui

          Rezumat: Română / Engleză

          • Data susținerii: 13.07.2022, ora 9:00

          Comisie:

          ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 39/16.06.2022

          COCETOV ALEXANDR

          TITLUL TEZEI: Semnificația teologică a metaforei biblice Leu și Miel în opera lui Nicolae Gogol în contextul unor scriitori ruși reprezentativi pentru secolul XIX (Feodor Dostoievski, Feodor Sologub, Ivan Krîlov)

          Rezumat: Română / Engleză

          • Data susținerii: 12.07.2022, ora 9:00

          Comisie:

           ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr înreg. 38/16.06.2022

           BÎRLE SAMUEL-FLORIN

           TITLUL TEZEI: Pedagogia deuteronomistă. Strategii și metode în discursurile liderilor din Profeții Timpurii

           Rezumat: Română / Engleză

           • Data susținerii: 14.07.2022, ora 11:00

           Comisie:

            2021

            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr. înreg. 82/ 28.07.2021

            GAȘPAR FLORIN IOAN

            TITLUL TEZEI: Conceptul de Tradiţie în gândirea teologilor Georges Florovsky şi Dumitru Stăniloae

            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr. înreg. 78/ 28.07.2021

            MIŞCA (căs. Păcurari) ANDREEA-ELENA

            TITLUL TEZEI: Rediscovering the Standard Two-Valued Logic of the Heart and Mind in Victorian and Postmodern Literature via Poincaré`s Chaos Theory and Kelly`s Personal Construct Theory

            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.81/ 28.07.2021

            ARDELEAN (căs. Grapini) ALINA-LUCIA

            TITLUL TEZEI: An Interdisciplinary Approach to Disabled Children Novels: Kathryn Erskine’s Mockingbird, R.J. Palacio’s Wonder, Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and Lynda Mullaly Hunt’s fish in a tree

            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr. înreg. 79/ 28.07.2021

            CODREAN MĂDĂLINA IOANA

            TITLUL TEZEI: Through the Looking-Glass of Teaching and Evaluating Methodology-the MFL GCSE Exam in the Uk

            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.80/ 28.07.2021

            BUDEA (căs. Pistol) LARISA BIANCA

            TITLUL TEZEI: The Emergence of Business English Metaphor as a Consequence of the Scientific Shifts at the Turn of the XXth Century

            2020

            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.48/ 28.07.2020

            AVRAM A.D. FLORIN-IOAN

            TITLUL TEZEI: Iconomie şi acrivie în tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe


            ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.49/ 28.07.2020

            BUDEANU T. TUDOR

            TITLUL TEZEI: Lazăr Iacob şi opera sa canonico-juridică. O evaluare canonico-juridică a contribuţiei sale la dezvoltarea dreptului bisericesc

            2019

            Susținere publică teză doctorat

            PĂTCAŞ I. SORINEL

            TITLUL TEZEI: O PERSPECTIVĂ PROTESTANT – EVANGHELICĂ ASUPRA ECLESIOLOGIEI LUI ION BRIA

            • Rezumat: Română / Engleză
            • Conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. CORNELIU SIMUŢ
            • Data susținerii: 19.09.2019, Ora 10
            • Locația: Facultatea de Ştiințe Umaniste și Sociale
            • Comisia:
             • Preşedinte: prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
             • pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
             • pr. prof. univ. dr. Marius Ţepelea - Universitatea din Oradea
             • prof. univ. dr. Marcel Măcelaru – Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

            Susținere publică teză doctorat

            VID S. LUCIAN

            TITLUL TEZEI: CALITĂȚILE UMANE – CONDIȚIE FUNDAMENTALĂ PENTRU ALEGEREA ȘI ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA PREOȚIE, DUPĂ DREPTUL CANONIC ORTODOX ȘI CEL ROMANO-CATOLIC. DISPOZIȚII CANONICE ȘI PERSPECTIVE PASTORALE

            Susținere publică teză doctorat

            DRĂGHICI C. CĂTĂLIN CONSTANTIN

            TITLUL TEZEI: OPERA CANONICĂ A SFÂNTULUI IOAN POSTITORUL. IMPORTANŢA EI PENTRU SISTEMATIZAREA DREPTULUI BISERICESC ORTODOX

            Susținere publică teză doctorat

            SUCIU V. VASILE EUGEN

            TITLUL TEZEI: ECLESIOLOGIA ORTODOXĂ ÎN GÂNDIREA LUI PAUL EVDOKIMOV ŞI VALOAREA EI ECUMENICĂ

            Susținere publică teză doctorat

            ARVAI N. IULIAN NICOLAE

            TITLUL TEZEI: CONCEPTUL DE ÎNDUMNEZEIRE OGLINDIT ÎN FILOCALIA ROMÂNEASCĂ

            2018

            Susținere publică teză doctorat

            NOJEA T. TRAIAN

            TITLUL TEZEI: PRIMATUL PAPAL ÎN PERIOADA SECOLELOR XII-XV DE LA “HONORIS” LA “JURISDICTIONIS”

            Susținere publică teză doctorat

            MARCOV V. MARINCO

            TITLUL TEZEI: Originile DREPTULUI SCRIS ÎN BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ. STUDIU ISTORIC - CANONIC

            Susținere publică teză doctorat

            VARDIANU C. CĂTĂLIN

            TITLUL TEZEI: ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ECLEZIALE ȘI LEGISLAȚIEI DE STAT DIN SECOLUL AL XV –LEA ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT

            Susținere publică teză doctorat

            STOIENESCU T. TEODOR DANIIL

            TITLUL TEZEI: Problematica eshastologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

            Susținere publică teză doctorat

            GEORGESCU S. STELIAN LAURENȚIU

            TITLUL TEZEI: CONTRIBUȚIA CONTEXTUALĂ A PĂRINTELUI PROFESOR PETRU REZUȘ LA DEZVOLTAREA DOGMATICII ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

            Susținere publică teză doctorat

            CHILIBARU A. LAURENȚIU VICTOR

            TITLUL TEZEI: ASPECTE DOGMATICE ALE PREACINSTIRII MAICII DOMNULUI ÎN ORTODOXIE, REFLECTATE ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XX LEA

            2017

            Susținere publică teză doctorat

            RĂDULESCU CRISTIAN

            Titlul tezei: TEOLOGIE ȘI BISERICĂ ÎN CONCEPȚIA PROFESORULUI DR. NICOLAE CHIȚESCU

            Susținere publică teză doctorat

            GEOLDEȘ IOAN VENIAMIN

            Titlul tezei: TAINA BISERICII ȘI IMPLICAȚIILE SACRAMENTALE ÎN CADRUL DIALOGULUI TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA ROMANO CATOLICĂ

            Susținere publică teză doctorat

            LAZÀR IOAN

            Titlul tezei: GNOSEOLOGIA ORTODOXÄ, CA EXPERIENTÄ A LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT ÎN TEXTELE LITURGICE ALE PENTICOSTARULUI

            Susținere publică teză doctorat

            PERSA RAZVAN TUDOR

            Titlul tezei: NATURA CANOANELOR SI PRINCIPIILE DE INTERPRETARE A LOR iN DREPTUL CANONIC ORTODOX AL SECOLELOR XIX-XX

            Susținere publică teză doctorat

            STOIENESCU IOAN ALEXANDRU

            Titlul tezei: REVELAŢIE SI ISTORIE ÎN GÂNDIREA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

            Susținere publică teză doctorat

            ACHIM ALIN NICUŞOR

            Titlul tezei: ONTOLOGIE SI PERSONALISM ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE SI A PROFESORULUI CHRISTOS YANNARAS

            Susținere publică teză doctorat

            ROMÂNU VICENȚIU ILIE

            Titlul tezei: CENTRALITATEA LUI IISUS HRISTOS, DUMNEZEUL-OM, ÎN GÂNDIREA DOGMATICĂ A PĂRINTELUI IUSTIN POPOVICI

            Susținere publică teză doctorat

            PETRESCU I. ANCA LILIANA

            Titlul tezei: TIMPUL SI ASPECTUL VERBULUI IN LIMBA ROMANA

            • Rezumat: Română / Engleză
            • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuț
            • Data susținerii: 30.06.2017, Ora 9
            • Locația: FACULTATEA DE STIINTE UMANISTE SI SOCIALE UAV ARAD, sala 218, complex M
            • Comisie:
             • coord. științific prof. univ. dr. Lizica Mihuț
             • Preşedinte: conf. univ. dr. Otilia Huțiu
             • Membri: prof. univ. dr. Ileana Oancea
             • prof. univ. dr. Domnița Tomescu
             • prof. univ. dr. Drincu Segiu - Dorel - Universitatea Tibiscus Timisoara

            2016

            Susținere publică teză doctorat

            Pr. Marius Iovan

            Titlul tezei de doctorat: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

            Susținere publică teză doctorat

            Diac. Paul Sebastian ORADAN (CV)

            Titlul tezei de doctorat: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

            Susținere publică teză doctorat

            Drăgan Daniela Lucia

            Titlul tezei de doctorat: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

            • Rezumat: Romana / Engleza
            • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)
            • Data de 24.09.2016, ora 12,30-14
            • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
            • Comisie:
             • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu (CV)
             • Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea
             • Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu
             • Conf. univ. dr. Dumitru Vladuț

            Susținere publică teză doctorat

            Achim Diana Otilia

            Titlul tezei de doctorat: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

            • Rezumat: Română / Engleză
            • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)
            • Data de 24.09.2016, ora 11-12,30
            • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
            • Comisie:
             • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu
             • Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea
             • Prof. univ. dr. Florica Bodiştean
             • Conf. univ. dr. Simona Constantinovici

            Susținere publică teză doctorat

            Copăceanu Monica Dana Corina

            Titlul tezei de doctorat: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actual

            • Rezumat: Romana / Engleza
            • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ
            • Data de 21.09.2016, ora 12-14
            • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
            • Comisie:
             • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu
             • Membri: Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu
             • Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ
             • Prof. univ. dr. Ileana Oancea

            Susținere publică teză doctorat

            Marcu Roxana

            Titlul tezei de doctorat: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actual

            • Rezumat: Romana / Engleza
            • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ
            • Data 21.09.2016, ora 10-12
            • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
            • Comisie:
             • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu
             • Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ
             • Prof. univ. dr. Ileana Oancea
             • Prof. univ. dr. Emilia-Domniţa Tomescu

            Susţinere publică teză doctorat

            Răzvan Dumitru Rușeț (CV)

            Titlul tezei de doctorat: Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al xx-lea. Studiu canonic

            Susținere publică teză doctorat

            Dumitrache Nicoleta Alina (CV)

            Titlul tezei de doctorat: Ipostazele feminității în opera lui Mircea Eliade

            • Rezumat: Română / Engleză
            • Conducătorul de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu (CV)
            • Data: 06.07.2016, ora 11-13
            • Locația: sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad,
            • Comisie:
             • Presedinte: Conf. Univ. Dr. Adela Drăucean
             • Membrii: Prof. Univ. Dr. Livius Bercea
             • Prof. Univ. Dr. Dumitru Vlăduț
             • Prof. Univ. Dr. Florica Bodiștean

            Susţinere publică teză doctorat

            Andrei Ando

            Titlul tezei de doctorat: Pamfil Şeicaru. Autor şi personaj literar

            • Rezumat: Română / Engleza
            • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu
            • Data: 28.06.2016, ora 12-14,
            • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
            • Comisie:
             • Presedinte: Prof univ. dr. Bodiştean Florica
             • Conf.univ.dr. Ciobotea Radu
             • Prof.univ.dr. Ioan Simut
             • Prof. univ. dr. Ilie Rad

            Susţinere publică teză doctorat

            Pr. dr. Mugurel Ionel Martiniuc (CV)

            Titlul tezei de doctorat: Biserica ortodoxă din Bucovina în perioada stăpânirii habsburgice (1774-1918). Studiu istoric-canonic

            Susţinere publică teză doctorat

            Corla Cristina

            Titlul tezei de doctorat: Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală

            • Data de 25.03.2016, ora 10-12,
            • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad

            2015

            Susţinere publică teză doctorat

            În data de 18.12.2015, ora 12-14, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

            Lari Floarea Rodica

            Titlul tezei de doctorat: Tendințe și evoluții ale poeziei religioase în perioada interbelică și contemporană

            Susţinere publică teză doctorat

            În data de 09.12.2015, ora 10-12, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

            Gorcea Cristiana Adela

            Titlul tezei de doctorat: Valorile documentare în scrierile lui Ioan Slavici

            2014

            Susţinere publică teză doctorat

            În data de 24.10.2014, ora 10-12, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

            Cociuba Ancuta Margareta

            Titlul tezei de doctorat: Complementul circumstanțial în limba română actuală


            Susţinere publică teză doctorat

            În data de 02.07.2014, ora 10-12, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

            Brade Diana

            Titlul tezei de doctorat: Poezia vizuală și concretizările sale istorice

            Sava Alexandru Toma, ora 12-14

            Titlul tezei de doctorat: Canonul literar britanic în curicula academică românească

            2013

            Susţinere publică teză doctorat

            În data de 10.05.2013, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

            Velovan Codruta, ora 8-10

            Titlul tezei de doctorat : Abordare contrastivă a adjectivului în limbile română şi germană

            Şerban Laura Adela, ora 10-12

            Titlul tezei de doctorat: Neologismele în presa română actuală