Susţineri publice de teze de doctorat

Textul integral al tezelor poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca universitară "Cornelia Bodea", Piața Avram Iancu nr.7, Arad

ANUNȚURI SUSȚINERI PUBLICE TEZE DOCTORAT

2021

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr. înreg. 82/ 28.07.2021

GAȘPAR FLORIN IOAN

TITLUL TEZEI: Conceptul de Tradiţie în gândirea teologilor Georges Florovsky şi Dumitru Stăniloae

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr. înreg. 78/ 28.07.2021

MIŞCA (căs. Păcurari) ANDREEA-ELENA

TITLUL TEZEI: Rediscovering the Standard Two-Valued Logic of the Heart and Mind in Victorian and Postmodern Literature via Poincaré`s Chaos Theory and Kelly`s Personal Construct Theory

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.81/ 28.07.2021

ARDELEAN (căs. Grapini) ALINA-LUCIA

TITLUL TEZEI: An Interdisciplinary Approach to Disabled Children Novels: Kathryn Erskine’s Mockingbird, R.J. Palacio’s Wonder, Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and Lynda Mullaly Hunt’s fish in a tree

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT Nr. înreg. 79/ 28.07.2021

CODREAN MĂDĂLINA IOANA

TITLUL TEZEI: Through the Looking-Glass of Teaching and Evaluating Methodology-the MFL GCSE Exam in the Uk

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.80/ 28.07.2021

BUDEA (căs. Pistol) LARISA BIANCA

TITLUL TEZEI: The Emergence of Business English Metaphor as a Consequence of the Scientific Shifts at the Turn of the XXth Century

2020

ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.48/ 28.07.2020

AVRAM A.D. FLORIN-IOAN

TITLUL TEZEI: Iconomie şi acrivie în tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe


ANUNŢ SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DOCTORAT NR. ÎNREG.49/ 28.07.2020

BUDEANU T. TUDOR

TITLUL TEZEI: Lazăr Iacob şi opera sa canonico-juridică. O evaluare canonico-juridică a contribuţiei sale la dezvoltarea dreptului bisericesc

2019

Susținere publică teză doctorat

PĂTCAŞ I. SORINEL

TITLUL TEZEI: O PERSPECTIVĂ PROTESTANT – EVANGHELICĂ ASUPRA ECLESIOLOGIEI LUI ION BRIA

 • Rezumat: Română / Engleză
 • Conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. CORNELIU SIMUŢ
 • Data susținerii: 19.09.2019, Ora 10
 • Locația: Facultatea de Ştiințe Umaniste și Sociale
 • Comisia:
  • Preşedinte: prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
  • pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
  • pr. prof. univ. dr. Marius Ţepelea - Universitatea din Oradea
  • prof. univ. dr. Marcel Măcelaru – Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Susținere publică teză doctorat

VID S. LUCIAN

TITLUL TEZEI: CALITĂȚILE UMANE – CONDIȚIE FUNDAMENTALĂ PENTRU ALEGEREA ȘI ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA PREOȚIE, DUPĂ DREPTUL CANONIC ORTODOX ȘI CEL ROMANO-CATOLIC. DISPOZIȚII CANONICE ȘI PERSPECTIVE PASTORALE

Susținere publică teză doctorat

DRĂGHICI C. CĂTĂLIN CONSTANTIN

TITLUL TEZEI: OPERA CANONICĂ A SFÂNTULUI IOAN POSTITORUL. IMPORTANŢA EI PENTRU SISTEMATIZAREA DREPTULUI BISERICESC ORTODOX

Susținere publică teză doctorat

SUCIU V. VASILE EUGEN

TITLUL TEZEI: ECLESIOLOGIA ORTODOXĂ ÎN GÂNDIREA LUI PAUL EVDOKIMOV ŞI VALOAREA EI ECUMENICĂ

Susținere publică teză doctorat

ARVAI N. IULIAN NICOLAE

TITLUL TEZEI: CONCEPTUL DE ÎNDUMNEZEIRE OGLINDIT ÎN FILOCALIA ROMÂNEASCĂ

2018

Susținere publică teză doctorat

NOJEA T. TRAIAN

TITLUL TEZEI: PRIMATUL PAPAL ÎN PERIOADA SECOLELOR XII-XV DE LA “HONORIS” LA “JURISDICTIONIS”

Susținere publică teză doctorat

MARCOV V. MARINCO

TITLUL TEZEI: Originile DREPTULUI SCRIS ÎN BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ. STUDIU ISTORIC - CANONIC

Susținere publică teză doctorat

VARDIANU C. CĂTĂLIN

TITLUL TEZEI: ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ECLEZIALE ȘI LEGISLAȚIEI DE STAT DIN SECOLUL AL XV –LEA ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT

Susținere publică teză doctorat

STOIENESCU T. TEODOR DANIIL

TITLUL TEZEI: Problematica eshastologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Susținere publică teză doctorat

GEORGESCU S. STELIAN LAURENȚIU

TITLUL TEZEI: CONTRIBUȚIA CONTEXTUALĂ A PĂRINTELUI PROFESOR PETRU REZUȘ LA DEZVOLTAREA DOGMATICII ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Susținere publică teză doctorat

CHILIBARU A. LAURENȚIU VICTOR

TITLUL TEZEI: ASPECTE DOGMATICE ALE PREACINSTIRII MAICII DOMNULUI ÎN ORTODOXIE, REFLECTATE ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XX LEA

2017

Susținere publică teză doctorat

RĂDULESCU CRISTIAN

Titlul tezei: TEOLOGIE ȘI BISERICĂ ÎN CONCEPȚIA PROFESORULUI DR. NICOLAE CHIȚESCU

Susținere publică teză doctorat

GEOLDEȘ IOAN VENIAMIN

Titlul tezei: TAINA BISERICII ȘI IMPLICAȚIILE SACRAMENTALE ÎN CADRUL DIALOGULUI TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA ROMANO CATOLICĂ

Susținere publică teză doctorat

LAZÀR IOAN

Titlul tezei: GNOSEOLOGIA ORTODOXÄ, CA EXPERIENTÄ A LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT ÎN TEXTELE LITURGICE ALE PENTICOSTARULUI

Susținere publică teză doctorat

PERSA RAZVAN TUDOR

Titlul tezei: NATURA CANOANELOR SI PRINCIPIILE DE INTERPRETARE A LOR iN DREPTUL CANONIC ORTODOX AL SECOLELOR XIX-XX

Susținere publică teză doctorat

STOIENESCU IOAN ALEXANDRU

Titlul tezei: REVELAŢIE SI ISTORIE ÎN GÂNDIREA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

Susținere publică teză doctorat

ACHIM ALIN NICUŞOR

Titlul tezei: ONTOLOGIE SI PERSONALISM ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE SI A PROFESORULUI CHRISTOS YANNARAS

Susținere publică teză doctorat

ROMÂNU VICENȚIU ILIE

Titlul tezei: CENTRALITATEA LUI IISUS HRISTOS, DUMNEZEUL-OM, ÎN GÂNDIREA DOGMATICĂ A PĂRINTELUI IUSTIN POPOVICI

Susținere publică teză doctorat

PETRESCU I. ANCA LILIANA

Titlul tezei: TIMPUL SI ASPECTUL VERBULUI IN LIMBA ROMANA

 • Rezumat: Română / Engleză
 • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuț
 • Data susținerii: 30.06.2017, Ora 9
 • Locația: FACULTATEA DE STIINTE UMANISTE SI SOCIALE UAV ARAD, sala 218, complex M
 • Comisie:
  • coord. științific prof. univ. dr. Lizica Mihuț
  • Preşedinte: conf. univ. dr. Otilia Huțiu
  • Membri: prof. univ. dr. Ileana Oancea
  • prof. univ. dr. Domnița Tomescu
  • prof. univ. dr. Drincu Segiu - Dorel - Universitatea Tibiscus Timisoara

2016

Susținere publică teză doctorat

Pr. Marius Iovan

Titlul tezei de doctorat: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

Susținere publică teză doctorat

Diac. Paul Sebastian ORADAN (CV)

Titlul tezei de doctorat: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

Susținere publică teză doctorat

Drăgan Daniela Lucia

Titlul tezei de doctorat: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

 • Rezumat: Romana / Engleza
 • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)
 • Data de 24.09.2016, ora 12,30-14
 • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
 • Comisie:
  • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu (CV)
  • Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea
  • Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu
  • Conf. univ. dr. Dumitru Vladuț

Susținere publică teză doctorat

Achim Diana Otilia

Titlul tezei de doctorat: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

 • Rezumat: Română / Engleză
 • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (CV)
 • Data de 24.09.2016, ora 11-12,30
 • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
 • Comisie:
  • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu
  • Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea
  • Prof. univ. dr. Florica Bodiştean
  • Conf. univ. dr. Simona Constantinovici

Susținere publică teză doctorat

Copăceanu Monica Dana Corina

Titlul tezei de doctorat: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actual

 • Rezumat: Romana / Engleza
 • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ
 • Data de 21.09.2016, ora 12-14
 • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
 • Comisie:
  • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu
  • Membri: Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu
  • Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ
  • Prof. univ. dr. Ileana Oancea

Susținere publică teză doctorat

Marcu Roxana

Titlul tezei de doctorat: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actual

 • Rezumat: Romana / Engleza
 • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ
 • Data 21.09.2016, ora 10-12
 • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
 • Comisie:
  • Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu
  • Prof. univ. dr. Gavrilă Neamţ
  • Prof. univ. dr. Ileana Oancea
  • Prof. univ. dr. Emilia-Domniţa Tomescu

Susţinere publică teză doctorat

Răzvan Dumitru Rușeț (CV)

Titlul tezei de doctorat: Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al xx-lea. Studiu canonic

Susținere publică teză doctorat

Dumitrache Nicoleta Alina (CV)

Titlul tezei de doctorat: Ipostazele feminității în opera lui Mircea Eliade

 • Rezumat: Română / Engleză
 • Conducătorul de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu (CV)
 • Data: 06.07.2016, ora 11-13
 • Locația: sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad,
 • Comisie:
  • Presedinte: Conf. Univ. Dr. Adela Drăucean
  • Membrii: Prof. Univ. Dr. Livius Bercea
  • Prof. Univ. Dr. Dumitru Vlăduț
  • Prof. Univ. Dr. Florica Bodiștean

Susţinere publică teză doctorat

Andrei Ando

Titlul tezei de doctorat: Pamfil Şeicaru. Autor şi personaj literar

 • Rezumat: Română / Engleza
 • Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu
 • Data: 28.06.2016, ora 12-14,
 • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
 • Comisie:
  • Presedinte: Prof univ. dr. Bodiştean Florica
  • Conf.univ.dr. Ciobotea Radu
  • Prof.univ.dr. Ioan Simut
  • Prof. univ. dr. Ilie Rad

Susţinere publică teză doctorat

Pr. dr. Mugurel Ionel Martiniuc (CV)

Titlul tezei de doctorat: Biserica ortodoxă din Bucovina în perioada stăpânirii habsburgice (1774-1918). Studiu istoric-canonic

Susţinere publică teză doctorat

Corla Cristina

Titlul tezei de doctorat: Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală

 • Data de 25.03.2016, ora 10-12,
 • Locația: Sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad

2015

Susţinere publică teză doctorat

În data de 18.12.2015, ora 12-14, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Lari Floarea Rodica

Titlul tezei de doctorat: Tendințe și evoluții ale poeziei religioase în perioada interbelică și contemporană

Susţinere publică teză doctorat

În data de 09.12.2015, ora 10-12, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Gorcea Cristiana Adela

Titlul tezei de doctorat: Valorile documentare în scrierile lui Ioan Slavici

2014

Susţinere publică teză doctorat

În data de 24.10.2014, ora 10-12, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Cociuba Ancuta Margareta

Titlul tezei de doctorat: Complementul circumstanțial în limba română actuală


Susţinere publică teză doctorat

În data de 02.07.2014, ora 10-12, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Brade Diana

Titlul tezei de doctorat: Poezia vizuală și concretizările sale istorice

Sava Alexandru Toma, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Canonul literar britanic în curicula academică românească

2013

Susţinere publică teză doctorat

În data de 10.05.2013, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Velovan Codruta, ora 8-10

Titlul tezei de doctorat : Abordare contrastivă a adjectivului în limbile română şi germană

Şerban Laura Adela, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Neologismele în presa română actuală