Şcoală doctorală interdisciplinară UAV Arad

Studii universitare de doctorat la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad organizează studii universitare de doctorat în domeniile Filologie, Teologie ortodoxă, Teologie evanghelică si Ingineria Mediului.

Reglementări generale

Reglementări proprii ale UAV


Doctoranzi UAV

Teze finalizate

Conducători de doctorat

Domeniul de doctorat Teologie ortodoxă:

Domeniul de doctorat Teologie evanghelică:

Domeniul de doctorat Filologie

Domeniul Ingineria Mediului