Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.


Aur pentru UAV

În perioada 26-28 ianuarie 2018, a avut loc la Bacău, Campionatul Naţional Universitar de Atletism – Sală, organizat de  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prin Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, a fost reprezentată de 2 studenţi din anul I de studii universitare de licenţă şi însoţiţi de dna. conf. univ. dr. Dulceanu Corina. În urma celor 2 zile de concurs, sportivii au obţinut 4 medalii: Coman Nicolae Marian – medalie aur proba 1500 m, Coman Nicolae Marian – medalie argint proba 800 m, SzucsNoemi  – medalie bronz proba 800 m, SzucsNoemi – medalie bronz proba 400 m.


ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6 - Educaţie şi competenţe, zona de vest

Consorțiul „Academica Plus” susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației

Consorțiul „Academica Plus” din care face și Universitatea Aurel Vlaicu din Arad susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației, în persoana domnului Valentin Popa. Iată comunicatul oficial al consorțiului:

 

Rectorii universităților care fac parte din Consorțiul ACADEMICA PLUS, consorțiu format din universități comprehensive cu impact regional - Alba-Iulia, Arad, Bacău, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Târgoviște, Tg. Jiu- care școlarizează peste 50.000 de studenți, susțin propunerea alianței de guvernare pentru funcția de Ministru al Educației Naționale în persoana domnului Valentin Popa, Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prin calitățile sale manageriale, avem convingerea că Rectorul Valentin Popa va reuși, în funcția de Ministru al Educației Naționale, să susțină promovarea domeniilor strategice pentru România și să asigure atingerea indicatorilor de reformă ai proiectului național România Educată

Administrator structuri sportive MODULUL II

Cursul de specializare se va desfăşura în perioada  MARTIE - IUNIE

Coordonator Lect.univ.dr. Marconi Roberto Gabriel

Universitatea “AUREL VLAICU” din ARAD, în parteneriat cu FEDERAŢIA ROMÂNĂ de FOTBAL, organizează  cursul de specializare

Administrator structuri sportive - Management sportiv  MODULUL   II

Cursul se adresează absolvenţilor cu studii superioare care doresc să se perfecţioneze  în domeniul managementului sportiv, în  administrarea unui club sportiv, asociaţii sportive, în  organizarea  evenimentelor sportive, în marketingul sportiv etc.

Durata cursului este de 60 ore (pregătire teoretică 20 ore,şi pregătire practică 40 ore), Acesta se va desfăşura, la Universitatea  “AUREL VLAICU” din ARAD, conform unui program flexibil, stabilit ulterior .

·         Taxa de participare  este 1500 lei

Înscrierea se face începând cu data de 23.01.2018   înscrierile se vor face în Corpul D, sala10, între orele 9-15., persoană de contact Eva Băra, tel.0746.097.173, Marconi Roberto Gabriel, tel.0722.319.391.

 Inscrierea candidaţilor: se face pe baza dosarului personal conform documentelor  cerute. 

Dosarul de înscriere  va cuprinde urmatoarele documente:

Cerere tip, se primeşte la înscriere sau poate fi descărcat aici

Diploma de licenţă, copie simplă

Certificatul de naştere, copie simplă

Certificatul de căsătorie (persoanele care şi-au schimbat numele), copie simplă

Carte de identitate, copie simplă

Documentele, în copii simple vor fi certicate în conformitate cu originalul, conform procedurii aprobate de conducerea UAV.

Recomandare din partea unei structuri sportive – club, asociație sportivă, structură reprezentativă pe ramura de sport (inclusiv Asociațiile Județene de Fotbal). 

Dacă nu este afiliat la nici o structură sportivă, atunci pe baza unei recomandări scrise de la îndrumătorul de licență.

CV  format Europass

Eseu motivaţional, de maxim 2 pagini, din care să reiasă interesul și afinitatea candidatului cu fenomenul sportiv.

Dosar plic, folie plastic.

UAV nu va percepe taxă  de înscriere.

La finalul cursului se obţine un  certificat de absolvire  pentru  ocupaţia Administrator structuri sportive” cod  COR 143115  cu avizul  Ministerului  Educaţiei  Naţionale şi  Ministerului  Muncii, Familiei  Protecţiei Sociale şi Persoanelor  Vârstnice.

O nouă selecție Erasmus+

Dacă vrei să beneficiezi de o mobilitate de studiu Erasmus+ în semestrul 2 din acest an universitar, poți să îți depui dosarul de candidatură la secretariatul facultății unde studiezi. Perioada de depunere a dosarelor: 23.10 -31.10 2017. Evaluarea și selecția candidaților se va face între 1-2. 11. 2017 iar rezultatele vor fi afișate în 6.11.2017.

Toate informațiile necesare pot fi găsite la Secțiunea Erasmus+, Mobilități de studiu.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET