Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Ramona Lile: „Este o onoare să facem parte din Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României”

Cercetători, profesori universitari din Timişoara şi Arad au participat timp de două zile la cel de a XVIII-lea simpozion „Tinerii şi cercetarea multidisciplinară“ organizat de către Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Academia Oamenilor de Ştiinţă şi Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României. Lucrările au avut loc în Timişoara şi Arad timp de două zile.

La workshop-ul din Arad, „Excelenţa în cercetarea ştiinţifică din Universitatea Aurel Vlaicu – prezent şi perspective” au fost prezentate realizările din cadrul Institului de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale din cadrul UAV, de către directorul institutului, conf.univ.dr. Cecilia Sârghie.

Prezent la eveniment, preşedintele de onoare al Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României, dr. Nicolae Farbas a punctat importanţa organizării unor asemenea evenimente pentru a crea oportunitate tinerilor cercetători de a colabora în proiecte de cercetare. Deasemenea, preşedintele conf. dr. ing. Flaviu Frigură a punctat principalele realizări ale asociaţiei din ultima perioadă precum şi necesitatea derulării unor proiecte de cercetare multidisciplinare la nivel regional care să creeze posibilitatea cercetătorilor din această parte de ţară de a conlucra în diferite domenii. Rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile a salutat prezenţa la Arad a distinşilor invitaţi şi a subliniat importanţa acestei asociaţii pentru mediul academic din regiune „Ne bucurăm să facem parte din această asociaţie care promovează munca de cercetare şi mai ales implicarea tinerilor cercetători în colective de cercetare. Sperăm ca asemenea evenimente în care să fie implicat mediul academic al universităţilor din regiune să creeze posibilitatea dezvoltării unor proiecte de cercetare comune între universităţile partenere” .

Moderatorul şi organizatorul evenimentului a fost dr.ing. Ionel Popescu Mitroi din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară al UAV.

25 de ani de teologie la UAV

 „O facultate tânără cu  o lungă istorie” spunea despre Facultatea de Teologie a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad unul dintre cei prezenţi la deschiderea simpozionului aniversar „25 de ani de Teologie la UAV”. O facultate care înfiinţează în cadrul universităţii arădene de stat de 25 de ani, dar care este continuarea unei lungi tradiţii a învăţământului teologic la Arad. „Facultatea de Teologie din Arad sărbătorește 25 de ani, dar învățământul teologic arădean a scris pagini de istorie. Această istorie ne-a inspirat și ne-a dat puterea să continuăm să luptăm pentru păstrarea și dezvoltarea facultății teologice din cadrul UAV.” a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr Ramona Lile.

Manifestările dedicate acestui eveniment, susţinut de Centrul Municipal de Cultură Arad,  au început duminică seară, în sala Ferdinand a Primăriei Arad unde cele două coruri ale facultăţii au susţinut un concert aniversar. Sub bagheta dirijorilor Mircea Buta şi Tiberiu Ardelean concertul a stârnit ropote de aplauze din partea numerosului public prezent în sală, printre care rectorul UVVG, prof.univ.dr Coralia Cotoraci şi subprefectul Aradului, Florentina Horgea.

Au continuat luni, la Facultatea de Teologie unde a avut loc deschiderea festivă a Simpozionului aniversar în prezenţa Î.P.S. Ioan Selejan Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, şi Î.P.S. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Deasemenea au fost prezenţi preşedintele CJA, Iustin Cionca, preşedintele decanilor Facultăţilor de Teologie, prof. dr.Ştefan Bucheu, prorectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof.dr. Cristian Benţe şi rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, prof.univ.dr.  Ramona Lile precum şi profesori şi teologi de la facultăţile de teologie din ţară. „Facultatea de Teologie a UAV reprezintă expresia tradiţiei în actualitate, identitatea idealurilor teologic-culturale şi social-naţionale ale arădenilor şi una din veritabilele surse ale istoriei locale, fiind permanent sprijinită în anii post revoluționari, inspirată și întărită prin purtarea de grijă a ÎPS Arhiepiscop Timotei Seviciu, a dascălilor, ostenitorilor și absolvenților acestei vetre de cultură teologică. Tocmai de aceea memoria teologică a Aradului trebuie restaurată, reconfirmată şi permanent actualizată!” a punctat decanul facultăţii, prof. univ. dr. Cristinel Ioja.

 

Programul manifestărilor

Seria de evenimente va continua marţi, de la orele 17.00,  în Sala Ferdinand, unde conf.dr. Adrian Lemeni de la Universitatea din Bucureşti va susţine conferinţa „Implicaţiile sistemului tehnologic actual. Provocări semnificative pentru lumea de astăzi”.

Ultima zi a evenimentului aniversar se va încheia la Facultatea de teologie cu un moment Alumni, de la orele 8.30 şi de la orele 9.30 simpozionul Şcolii doctorale în Teologie în cadrul căruia va avea loc  lansarea volumului „Studia Doctoralia”.

Teologia in Universitate

Facultatea de Teologie „Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sărbătoreşte 25 de ani  de „Teologie în Universitate”. Un eveniment care aduce la Arad personalităţi ale învăţământului teologic din ţară, profesori, preoţi, studenţi care vor participa la seria de manifestări prilejuite de această aniversare.

„Este un eveniment important pentru universitatea noastră. Facultatea de teologie a reprezentat întotdeauna un reper pentru mediul academic. În cei 25 de învăţământ teologic la Arad, facultatea a reuşit să dezvolte studii masterale şi şcoală doctorală pe domeniu, a reuşit să revigoreze învăţământul românesc în această parte de ţară şi să păstreze tradiţia şcolii arădene de teologie” a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr Ramona Lile

Programul manifestărilor

Seria de evenimente va începe duminică dimineaţa, la orele 10.00, la Catedrala Veche a Aradului unde se va oficia Sfânta Liturghie, Te-Deum şi Parastas. Seara, de la orele 18.00, va avea loc unul din cele mai aşteptate momente: concertul corului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad care va fi susţinut în Sala Ferdinand a Primăriei Arad. Intrarea este liberă.

Sărbătoarea va continua luni de la orele 9.30, la Facultatea de Teologie, când  va avea loc deschiderea festivă a Simpozionului aniversar iar marţi, de la orele 17.00,  în Sala Ferdinand, conf.dr. Adrian Lemeni de la Universitatea din Bucureşti va susţine conferinţa „Implicaţiile sistemului tehnologic actual. Provocări semnificative pentru lumea de astăzi”.

Ultima zi a evenimentului aniversar se va încheia cu un moment Alumni, de la orele 8.30 şi de la orele 9.30 simpozionul Şcolii doctorale în Teologie în cadrul căruia va avea loc  lansarea volumului „Studia Doctoralia”.

Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad sprijină învăţământul românesc din Ungaria, un sprijin pe care universitatea arădeană de stat l-a oferit în ultimii ani în mod consecvent comunităţii româneşti din ţara vecină. Protocolul semnat în această lună în Ungaria, între Universitatea „Aurel Vlaicu” şi Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria face referire la sprijinul pe care UAV îl oferă  cadrelor didactice care predau în şcolile româneşti, cât şi la  oportunitatea oferită tinerilor de etnie română din Ungaria pentru a-şi continua studiile universitare în sistemul de învăţământ superior din România. În baza acestui protocol, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială şi Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale vor asigura cursuri de pregătire în Gyula şi la Arad pentru cadrele didactice care predau în limba română la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Gyula sau în grădiniţe. Deasemenea se vor organiza întâlniri pentru a discuta despre programele de învăţamânt în limba română sau despre structurarea manualelor şcolare. Absolvenţilor de etnie română li se va asigura, în baza aceluiaşi protocol, sprijin şi asistenţă pentru a-şi putea continua studiile în România.

Protocolul a fost semnat în prezenţa rectorului UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile, a preşedintelui Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria din Gyula, Iuhasz Tibor, a dr.Latorcai Csaba - Subsecretar de stat în Cabinetul Priministrului Ungarie precum şi a  reprezentantului minorităţii româneşti în Parlamentul Ungariei, Cresta Traian. „Acest protocol reprezintă continuarea unui proiect de suflet al universităţii noastre prin care venim în sprijinul comunităţii româneşti din Ungaria. O să oferim nu doar suport în ceea ce priveşte conceperea programelor de învăţământ ci vom oferi, prin cele două facultăţi din cadrul UAV, cursuri de specializare cadrelor didactice care predau în limba română” a declarat prof.univ.dr Ramona Lile, rectorul UAV.
Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”

Timp de trei zile, la Arad, reprezentanţi ai inspectoratelor de muncă din ţară, agenţi economici, reprezentanţi ai mediul academic au participat la lucrările Simpozionului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” organizat de Inspecţia Muncii Bucureşti prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu”.

Simpozionul a adus în atenţie una din problemele acute ale societăţii actuale: îmbătrânirea forţei de muncă cauzată în principal de  prelungirea vârstei de pensionare. Deasemenea politicile la nivel european de promovare a conceptului de „îmbătrânire activă” pot influenţa păstrarea persoanelor vârstnice în câmpul muncii. În acest context, sănătatea şi siguranţa locului de muncă este un domeniu care se impune să fie analizat, dezbătut şi în final să determine schimbări în beneficiul angajaţilor şi al angajatorilor. „Ceea ce ne dorim este ca angajaţii să poată ieşi la pensie sănătoşi şi integri. Interesul nostru, al celor de la Inspecţia Muncii este să conştientizăm angajatorii că este foarte important să asigure condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru că trebuie să înţeleagă că este mult mai profitabil să investeşti în siguranţa locului de muncă decât să suporţi pierderile cauzate de accidentele de muncă. Nu mai avem atât de multe accidente mortale de muncă, dar a crescut foarte mult numărul accidentelor care provoacă incapacitate temporară de muncă, ceea ce implică costuri pentru stat şi pentru angajator” a explicat directorul din Direcţia Muncii Bucureşti, Nicolae Voinoiu. „ITM Arad este  un partener al agenţilor economici şi al angajaţilor, nu un factor coercitiv. Suntem deschişi spre dialog şi sperăm ca acest parteneriat să fie în beneficiul tuturor celor implicaţi în raportul angajat-angajator”,a precizat Ecaterina Isac, inspector-şef ITM Arad. „Ne bucurăm să fim parteneri în acest eveniment, să participăm la această campanie pentru locuri de muncă sănătoase. Problematica pusă în discuţie ne interesează atât în calitate de angajator cât şi ca şi formatori de specialişti, de viitori manageri, viitori angajatori sau angajaţi” a punctat rectorul UAV Arad, prof.univ.dr. Ramona Lile.

Au fost prezenţi la lucrările simpozionului alături de Nicolae Voinoiu, directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Doru Darabont, subprefectul Aradului, Florentina Horgea, rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile, Ioana Georgiana Nicolescu, directorul Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Siguranţă în Muncă din Bilbao, Spania,  vicepreşedintele CJA Arad, Sergiu Bâlcea.


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET