Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

| REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE |  


METODOLOGII

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

M 01

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie 2017

16.02.2017

M 02

Metodologie privind obţinerea atestatului de abilitare în cadrul UAV și Legea 319

28.05.2015

M 03

Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UAV

01.10.2017

M 04

Metodologie privind premierea rezultatelor cercetării din UAV

14.11.2017

M 05

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la UAV pentru mandatul 2016-2020 și Metodologia - cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior

17.06.2015

M 07

Metodologie privind menţinerea calităţii de cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare

29.03.2017

M 08

Metodologie privind selectarea cadrelor didactice asociate la UAV

25.07.2016

M 09

Metodologie și criteriile specifice pentru admitere la studii universitare de doctorat. Septembrie 2017

16.02.2017

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET