Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

 1. Academic
  1. Admitere 2014
  2. Admitere 2016
  3. Admitere 2015
   1. Rezultate admitere 2015
   2. Rezultate admitere 2015 septembrie
  4. Admitere-2015
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Admitere studenti NON UE
   3. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   4. Admitere sutdenti UE
   5. Echivalarea studiilor absolvite de catre cetatenii romani in alte state.
   6. Perioadele de înscriere şi afişarea rezultatelor
   7. Rezultate Admitere
  5. Admitere 2016
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Locuri şi Specializări Licenţă
   3. Locuri şi Specializări Master
   4. Probe în desfăşurare
   5. Programarea interviurilor pentru master la UAV
   6. Rezultate admitere
  6. Admitere
   1. Admiterea la studii universitare de doctorat 2014
   2. Admiterea la studii universitare de licenta 2014
   3. Admiterea la studii universitare de masterat 2014
   4. Admitere studenti NON UE
   5. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   6. Admitere sutdenti UE
   7. Admiterea la studii nonuniversitare 2014
   8. CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   9. Echivalarea studiilor absolvite de către cetăţenii români în alte state
   10. Foto admitere
  7. Alegeri academice 2012-2016
  8. Concurs posturi
  9. Finalizare studii
  10. Programe postuniversitare şi formare continuă
  11. Cicluri/Programe de studii universitare 2015-2016
  12. Şcoală doctorală UAV
   1. Avizier
   2. Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat
   3. Modele de documente (download)
   4. Proiecte/Granturi/Contracte
   5. Rezumate teze doctorat
   6. Susţineri publice de teze de doctorat
  13. Structura anului universitar
 2. Alumni
 3. Cercetare
  1. Apeluri Conferințe
  2. Apeluri Proiecte
  3. Avizier
  4. Centrul de cercetare şi consultanţă în economie
   1. Diseminare
  5. Cercetători în BDI
  6. Conferinţe
  7. Consiliul Știinţific
  8. Direcţii de cercetare
  9. Incubatorul Tehnologic de Afaceri UAV-IT INCUBATOR
  10. Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale
   1. Consiliu ştiinţific
   2. Contact
   3. Dotǎri
   4. Echipa
   5. Proiecte
   6. Servicii
  11. Institute și centre de cercetare
  12. Laboratorul de cercetări pentru analiza şi modelarea sistemelor biologice
  13. Legislaţie
  14. Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"
   1. Editori si/sau referenţi la reviste
   2. Personal de cercetare
   3. Plan de cercetare intern
   4. Raport de autoevaluare
   5. Regulamentul MMSI
   6. Statutul MMSI
  15. Proiecte în desfăşurare
   1. ACAMIMM
   2. APM
   3. CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007
   4. MECAEV-POSDRU/86/1.2/S/53849
   5. PERFORMER
   6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
   7. PN-II-RU-TE-2011-3-0022
   8. POSDRU/88/1.5/S/53501
   9. PractiPASS
   10. Proiect POS-CCE Nr. 210/2010
   11. Proiect POSCCE 621/2014 - CESTN
   12. PROJECT PN-II-ID-0047-2011
   13. PROJECT PN-II-RU-TE-0008/2011
   14. TAITMA-NE
   15. TAMARO
  16. Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"
   1. Avizier
   2. Documente
   3. SIE 2011
  17. SRAIT- Filiala Arad
   1. Afiliere la IFAC
   2. Conferinţe
   3. Documente
   4. ISI Web of Science
   5. Reviste
   6. Statut
 4. Contact
 5. Departamente
  1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră
  2. CEAC-UAV
  3. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011)
  4. Departamentul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
  5. Departamentul de comunicare şi asigurare a transparenţei
  6. Departamentul de gestiune previzională a solicităriilor pe piaţa muncii
  7. Departament ID-UAV
   1. Avizier
   2. Download
   3. Informaţii pentru cadre
   4. Planuri de învăţământ
   5. Regulament de organizare şi funcţionare
  8. DPPD -UAV
   1. Activitatea ştiinţifică
   2. Avizier
   3. Cadre didactice
   4. Conducere
   5. Cursuri postuniversitare de specializare
   6. Formare continuă şi grade didactice
   7. Formare iniţială: I (6 sem.) + II (4 sem.)
   8. Manifestări stiinţifice
   9. Masterate oferite de DPPD
   10. Studenţi DPPD
   11. Workshop 2011
  9. Departamentul pentru relaţii internaţionale şi programe proiecte
  10. Unităţi de cercetare (institut, laborator, centre, incubator)
 6. Erasmus+
  1. Comisii de selectie/evaluare Erasmus
  2. Mobilităţi de formare
  3. Mobilităţi de plasament
  4. Mobilităţi de predare
  5. Mobilităţi de studiu
  6. Programul de cooperare finantat prin SEE
 7. Facultăţi
  1. Facultatea de Design
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de licenţă si master 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate
   5. Calitate
   6. Cercetare
   7. Design (licenţă, 3 ani)
   8. Finalizare studii
   9. Modă-Design vestimentar (licenţă, 3 ani)
   10. Practică
   11. Prezentare
   12. Prezentare de modă la ISREIE 2010
   13. Programe de studii
   14. Regulamente
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   1. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
   2. Admitere
   3. Admitere la studii de licenţă şi masterat 2016
   4. OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2016
   5. Alumni
   6. Avizier
   7. Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă
   8. Cercetare
   9. Domeniul de licenţă
   10. Educaţie fizică şi sportivă
   11. Finalizare studii
   12. Examen de licenţă 2015
   13. Grade didactice - învăţământ preuniversitar
   14. Prezentare
   15. Programe de studii
   16. Regulamente
  3. Facultatea de Inginerie
  4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Acasa
   2. Admitere
   3. Alegeri Parţiale 2014
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii
   7. Cercetare
   8. Cercetare 2
   9. Contact
   10. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
   11. departament 2
   12. Ingineria Produselor Alimentare
   13. INGINERIE ŞI MANAGEMENET ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM
   14. Mărturii - studenţi
   15. Ofertӑ academicӑ 2
   16. Planuri de învăţământ
   17. Practică
   18. Prezentare
   19. Prezentare 1
   20. Programe de studii
   21. Regulamente
   22. Specializare CEPA
   23. Specializarea ISBE
   24. Oferta academică (licenţă+master)
   25. Studenţi
   26. Studenti 2
  5. Inginerie
   1. Admitere
   2. Alegeri 2016 - 2020
   3. Automatică şi Informatică Aplicată
   4. Automatizări şi Sisteme Inteligente
   5. Automotivest
   6. Autovehicule rutiere
   7. Avizier
   8. Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi
   9. Calitate
   10. Centru de Cercetari "Florin Valu"
   11. Cercetare
   12. Cercetare
   13. Curs-festiv-2016
    1. Curs festiv 2016
    2. Curs festiv 2016
   14. Examen de diplomă 2012
   15. Examen de disertaţie 2011
   16. Finalizare studii
   17. Ingineria sudarii
   18. Inginerie Economică Industrială
   19. Parteneri Uav
   20. Prezentare
   21. Productica Sistemelor Industriale
   22. Oferta academică (licenţă+master)
   23. Programe de studii
   24. Regulamente
   25. Tehnologia Constructiilor de masini
   26. Tehnologia şi Designul Produselor Textile
   27. Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor
  6. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Admiterea la studii de licenţă şi master 2015
   2. Admitere PFPCCPD
   3. Arhivă
   4. Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si intervenția psihoeducațională
   5. Avizier
   6. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BUNE PRACTICI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR-CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
   7. Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială
   8. Calitate
   9. Cercetare
   10. Organizatori
   11. Comitetul ştiinţific
   12. Evenimente
   13. Examen finalizare program de studiu PFPCCPD
   14. Finalizare studii
   15. Fişe de discipline,Planuri de invatamant
   16. Galerie foto EfaStud 2016
   17. Grade didactice
   18. Informații utile
   19. Inscriere
   20. Oferta academica PFPCCPD
   21. Practica
   22. Practică pedagogică PFPCCPD
   23. Prezentare
   24. Prezentare
   25. Programe de studiu
   26. Programul conferinţei
   27. Programul de formare psihopedagogică in vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   28. Regulamente
   29. Reviste
   30. Oferta academică (licenţă+master)
   31. Termeni şi condiţii de participare
   32. The suitcase, the map and the voyage of a youth worker
   33. Ziua psihologului
  7. Facultatea de Ştiinţe Economice
   1. Admitere
   2. Admitere 2014
   3. Admitere 2015
   4. Admitere 2016
   5. Avizier
   6. Departamentul de discipline economice
   7. Calitate
   8. Cercetare
   9. Concursul Virgil Madgearu
   10. Concursul-virgil-madgearu-pentru-elevi-galerie-foto-2015
    1. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    2. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    3. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    4. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    5. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    6. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    7. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    8. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    9. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    10. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
   11. EXAMEN DE LICENŢĂ - MASTER 2016
   12. Examen Licenţă - Master 2015
   13. EXAMEN LICENTA - MASTER 2014
   14. Finalizare studii licentă și masterat
   15. Galerie foto proiect POSDRU/60/2.1/S/20143
   16. Galerie foto „Economia – prezent şi viitor” 2014
   17. Manifestări studenţeşti
   18. Oferta educaţională 2014 -2015
   19. Oferta educaţională 2015 - 2016
   20. Proiect "Practică să înveţi, învaţă să practici!"
   21. Practică
   22. Prezentare
   23. Programe de studii
   24. Regulamente
  8. Facultatea de Ştiinţe Exacte
   1. Admiterea la studii de master 2014
   2. Alumni
   3. Alumni
   4. Avizier
   5. "Caius Iacob" Editia I
   6. "Caius Iacob" Editia II
   7. "Caius Iacob" Editia III
   8. "Caius Iacob" Editia IV
   9. Calitate
   10. Cercetare
   11. Concurs international de matematică şi informatică "Caius Iacob"
   12. depart 2
   13. Departamentul de matematică-informatică
   14. Domeniul Informatica : Informatică Aplicată Program cu predare în limba engleză (IF 3 ani)
   15. Examen de disertaţie 2016
   16. Examen de licenţă 2016
   17. Finalizare studii
   18. Finalizare studii
   19. Admitere
   20. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, ID, 3 ani)
   21. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   22. International Workshop: on Operator Theory and Applications
   23. Linkuri utile
   24. Domeniul Informatică: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (master, IF, 2 ani)
   25. Domeniul Matematică: Matematică informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   26. Domeniul Matematica: Modelare matematică în cercetare şi didactică
   27. Practică
   28. Prezentare
   29. Programe de studii
   30. Regulamente
  9. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Administraţie publică
   2. Administratie publica 2016-2019
   3. Administratie publica in spatiul european
   4. Administratie publica in spatiul european 2016-2019
   5. Admiterea la studii de licenţă + master+ doctorat- 2016
   6. Avizier
   7. Centrul de limbi moderne
   8. Cercetare
   9. Concursul naţional de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   10. Examene de finalizare studii 2016
   11. Jurnalism
   12. Jurnalism 2016-2019
   13. Jurnalism - plan
   14. Limba si literatura romana limba si literatura engleza
   15. Limba si literatura romana-limba si literatura engleza 2016-2019
   16. Limba si literatura tendinte actuale
   17. Limba si literatura tendinte actuale 2016-2018
   18. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane
   19. Prezentare facultate
   20. Regulamente
   21. Specializări
   22. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon
   23. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon 2016-2019
   24. Oferta academică (licenţă+master+doctorat)
   25. Teologie Penticostala Didactica
   26. Teologie penticostala didactica 2016-2019
  10. Facultatea de Teologie
   1. Admitere 2016
   2. Avizier
   3. Departamentul de discipline teologice
   4. Comisii
   5. Regulamente
 8. Personal
  1. Design
  2. Educaţie Fizică şi Sport
   1. Banciu Dan
  3. Inginerie
  4. Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Dincă Nicolae
   2. Munteanu Florentina
   3. Pancan Bujor
   4. Sîrghie Cecilia
   5. Zamfir Alina
  5. Inginerie
   1. Barbu Ionel
   2. Mortoiu Doina
   3. Radu Ioan
  6. Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Herlo Dorin
   2. Ilica Anton
  7. Ştiinţe Economice
   1. Bălan Leonard Sergiu
   2. Cilan Teodor–Florin
   3. Lile Ramona
   4. Nicolaescu Cristina
  8. Ştiinţe Exacte
   1. Cira Cristian
   2. Cira Octavian
   3. Dzitac Ioan
   4. Gaşpar Păstorel
   5. Nădăban Sorin
   6. Nagy Mariana
  9. Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Funeriu Ionel
   2. Lucaci Florea
   3. Mihuţ Lizica
   4. Milin Miodrag
   5. Vizental Adriana
  10. Teologie
   1. Ioja Cristinel
 9. Resurse
  1. Biblioteci
   1. Biblioteca Centrală Universitară “Cornelia Bodea”
   2. e-Biblioteci
   3. Reviste pe categorii
  2. Concurs posturi administrative
  3. Concurs posturi didactice
  4. Concurs posturi didactice asociate
  5. Concurs-posturi-didactice
   1. 2012-2013
   2. 2013-2014
   3. 2014-2015
   4. 2011-2012
  6. ECDL
  7. Informatii IP
  8. Concurs posturi cercetare
  9. Reviste UAV
  10. Serviciul Resurse Umane Salarizare
   1. Contract colectiv de muncă
   2. Regulament intern
   3. Regulament: Alegeri pentru funcţii de conducere
 10. Senat
  1. Calendar
  2. Comisii
  3. Contact
  4. Despre
  5. Documente
   1. Hotărâri Senat 2014
   2. Hotărâri Senat 2015
   3. Hotărâri Senat 2016
   4. Regulamente
 11. Studenţi
  1. Avizier
  2. Studenţi internaţionali/BPC
  3. Consiliere în carieră şi orientare profesională
   1. Examene finale la UAV Arad
   2. Recomandari cautare job
   3. Saptamana altfel 2016
  4. Contracte de studii
  5. Diplome şi acte de studii
  6. Ghidul formării profesionale
  7. Locuri de muncă
  8. Olimpiade şi concursuri
  9. Organizaţii studenţeşti
  10. Servicii sociale
  11. Tabere
  12. Taxe şi Burse
 12. Universitate
  1. Arhiva foto
   1. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 4
   2. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 5
   3. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 6
   4. dhcs3
   5. dhcs4
   6. Educatia Plus
   7. FIATPM
   8. FSEc
   9. isreie_proc2008
   10. lansare_carte_2
   11. lansare_carte_autor
   12. pag1
   13. pag10
   14. pag11
   15. pag12
   16. pag16
   17. pag17
   18. pag2
   19. pag24
   20. pag27
   21. pag3
   22. pag32
   23. pag4
   24. pag5
   25. pag6
   26. pag7
   27. pag8
   28. pag9
  2. Calitate
   1. HG privind acreditarea programelor
   2. ARACIS
   3. Chestionare, fişe şi grile de evaluare
   4. Clasificare/Ierarhizări programe
   5. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
   6. Documente
   7. Documente ale Sistemului de Management al Calității (ISO 9001:2008)
  3. Conducere
   1. Alegeri universitare 2012-2016
   2. Alegeri universitare 2016-2020
   3. Componenţa
   4. Organigrame
   5. Rapoarte rector
  4. Doctor Honoris Causa
  5. Documente
   1. Declaraţii de avere
   2. Declaraţii de avere 2012
   3. Declaraţii de avere 2013
   4. Declaraţii de avere 2014
   5. Declaraţii de avere 2015
   6. Documente de interes public
   7. Etica universitară
   8. Execuţie bugetară
   9. Hotărâri Consiliul de Administrație
   10. Legislaţie
   11. Licitaţii şi achiziţii
   12. Ranking
   13. Raport privind activitatea Consiliului Academic
   14. Reglementări interne UAV (Regulamente, metodologii, proceduri, formulare)
   15. Reglementări interne strategii, planuri, rapoare
  6. Evenimente
   1. Academicianul Eugen Segal, DHC al UAV
   2. Deschidere an Universitar 2016-2017
   3. Bancherul Peter Maximilian, Prinţ de Heidendorf - Doctor Honoris Causa al UAV
   4. Concursul "Caius Iacob" la a 5-a ediţie
   5. Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob” a ajuns la ediţia a VI-a
   6. 25 de ani de teologie la UAV
   7. Deputata UE Doris Pack, Doctor Honoris Causa al UAV
   8. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   9. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   10. Deschiderea Scolii de Vara „Comunicare si interculturalitate” a UAV
   11. Doctor Honoris Causa la UAV pentru prof. univ. dr. Alain Buzelay
   12. Două personalităţi remarcabile ale lumii academice au devenit Doctor Honoris Causa ai UAV
   13. Economia şi provocările ei la UAV
   14. Ghioroc Summer Fest
   15. Inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno - Chineze
   16. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   17. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   18. Invitaţie la dezbatere
   19. ISREIE 2014
   20. ISREIE 2016
   21. Mihai Leu la UAV
   22. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în vizită la UAV
   23. O carte cu trecere în capitalele Europei
   24. O nouă specializare europeană
   25. O vedetă americană de film vine la UAV!
   26. Premii pentru cercetare
   27. Premiile Academiei Române
   28. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la UAV
   29. Provocarea INGTEX la UAV
   30. Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”
   31. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   32. Ramona Lile „Primele proiecte comune cu FRF se vor derula din această toamnă”
   33. Ramona Lile: „UAV a câştigat un partener de încredere”
   34. Un portal nou pentru revistele UAV
   35. Şcoala de Vară a Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
   36. Seara absolvenţilor alumni la UAV
   37. SENATOR ONORIFIC: CAROLINA ILICA
   38. Serbarea Pomului de Crăciun la UAV
   39. SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ: 230 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MOISE NICOARĂ
   40. Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”
   41. Simpozionul studenţesc „Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale”
   42. Simpozionul teologilor penticostali la UAV
   43. Student UAV, campion european la fitness
   44. Târgul educaţiei universitare la UAV - 2014
   45. UAV a urcat în topul 4ICU la începutul lui 2013
   46. UAV alături de românii din Serbia
   47. UAV invitată în capitala Franţei
   48. UAV: Proiectul „Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Materiale - CESTN”
   49. UAV vă aduce Noaptea Cercetătorilor Europeni !
   50. Un nou proiect lansat de UAV
   51. Un student de Cartea Recordurilor
   52. Valorificarea costumului popular din Ţara Zărandului în moda contemporană din in şi cânepă
   53. Clasamentul "Ranking Web of Universities"
   54. Ziua Porţilor Deschise la UAV
   55. Ziua Sportului Universitar Arădean
  7. Galerie foto 2011-2012
   1. cadre1
   2. Deschiderea anului universitar 2011-2012
   3. director institut cultural roman budapesta
   4. erasmus
   5. inspector general arad
   6. invitati
   7. prefect arad
   8. presedinte cj arad
   9. presedinte liga studentilor uav
   10. primar arad
   11. proces
   12. proiect-someri
   13. rector uav
   14. secretar de stat
   15. sosire
   16. studenti + rector
   17. studenti1
   18. studenti2
   19. studenti3
   20. studenti4
  8. Galerie foto 2012-2013
   1. 5auav
   2. casa
   3. casa1
   4. cmpM
   5. con2
   6. uav.punct
   7. open106
   8. open128
   9. open132
   10. open133
   11. open143
   12. open145
   13. open147
   14. open19
   15. open20
   16. open21
   17. open22
   18. open23
   19. open24
   20. open3
   21. open88
   22. open90
   23. open94
   24. con1
   25. con3
   26. con4
   27. 5.uav12
   28. 5uav.europa
   29. uav3
   30. vrset
  9. Galerie foto 2014 - 2015
  10. Jobs
   1. AcademicKeys
   2. EURAXESS RO
   3. Jobs MECTS
   4. Posturi cercetare UAV
  11. Links
  12. Noutăţi
   1. Absolvenţii UAV luaţi la întrebări
   2. Acces direct pentru Europa pe site-ul UAV
   3. Admiterea pentru anul universitar 2015-2016
   4. „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   5. „Akademos” gata de Crăciun
   6. „Akademos”, o investiție în calitate
   7. „Akademos”, un atu al UAV
   8. Vin alegerile la UAV
   9. Ambasadorul Italiei, la UAV
   10. „Aradul teatral” lansat în Serbia
   11. Artiştii germani expun la UAV
   12. Asistenţa socială, o profesie aproape de oameni
   13. Au început cursurile gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   14. Au început înscrierile la UAV
   15. Au punctat pentru UAV
   16. Barometrul European de Opinie
   17. Bugetul UAV cu miză la alegeri
   18. Burse americane pentru arădeni
   19. Burse pentru universităţi din străinătate
   20. Burse pentu studenţii UAV
   21. Caravana Revistei „22” la UAV
   22. Proiect ambiţios pentru UAV
   23. Facultatea de ingineria produselor alimentare din cadrul UAV ocupă primul loc pe ţară
   24. Cazare de 5 stele la UAV
   25. Cel mai bun plan de dezvoltare în carieră
   26. Domenii noi de cercetare ştiinţifică la UAV
   27. CERCETARE SI EDUCATIE IN ERA INOVATIEI
   28. Cercetarea, din nou câştigătoare
   29. Tineri cercetători la UAV
   30. Cercetători de vârf în Soft Computing la Arad
   31. S-a luat la trântă cu chimia
   32. China o nouă provocare pentru UAV
   33. China, o prioritate pentru UAV
   34. Competenţe pentru economie. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, peste media europeană
   35. Competiţie fără probleme pentru “Aurel Vlaicu”
   36. Concertele de colinzi ale teologilor de la UAV
   37. Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, locul I pe Mitropolie
   38. Cursuri postuniversitare la UAV
   39. Cursuri postuniversitare la UAV
   40. 20 de ani de învăţământ teologic la Univeristatea „Aurel Vlaicu” Arad
   41. De la teorie la practică
   42. Deschiderea Anului Universitar 2014-2015
   43. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   44. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   45. Deschiderea noului an universitar
   46. Dinstincţie de rang european
   47. Distincții pentru profesorii UAV
   48. Doctoratul în şcoli de excelenţă
   49. Două proiecte de perspectivă pentru UAV
   50. Drum deschis spre Europa
   51. Echipă de elită la UAV
   52. Echipă nouă la Liga Studenților UAV
   53. Elevii invitați speciali la UAV
   54. Erasmus Online Open Doors E2OD
   55. Erasmus Online Open Doors – E2OD, editia a doua - 12 martie 2015
   56. Erasmus Open Doors la UAV
   57. Erasmus, un program de succes la UAV
   58. Erasmus, un program de succes la UAV
   59. UAV, pe continentul american
   60. Examene Admitere
   61. Experţi în practică universitară
   62. Fii student Erasmus!
   63. Ghioroc Summer Fest” by Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad la a V-a ediţie
   64. Conferinţa "Informarea Consumatorilor Europeni - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului"
   65. Înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
   66. Învățământul românesc intră în dezbatere
   67. Investiţie de anvergură la Universitatea „Aurel Vlaicu”
   68. Investiție de milioane de euro la UAV
   69. Investiţie în inteligenţă
   70. UAV, apreciată de universităţi din Irak
   71. Istoria în dezbatere la UAV
   72. La Urania Arad şi CSUAV se face gimnastică aerobică de înaltă performanţă
   73. Lecţii de limba română pentru profesorii din Ungaria
   74. Lecţii de română pentru profesori
   75. „Legile” UAV puse la transparenţă
   76. Lumea arabă rămâne o ţintă pentru UAV
   77. Mădălina Florea (CSUAV Arad), cea mai rapidă la 5000 m în CN în aer liber
   78. Maeştri ai artelor marţiale pe tatami la UAV
   79. Masterul, o șansă în plus pe piața muncii
   80. Masterul, şansa de perfecţionare
   81. Meci demonstrativ de badminton la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   82. NanoART-BioCell, un proiect de cercetare lansat la UAV
   83. NANOFOL, un proiect de succes la UAV
   84. Noi departamente la UAV
   85. Noi reguli pentru programul Erasmus
   86. Noi specializări la UAV
   87. Sentinţă favorabilă pentru UAV
   88. O carte pentru oraşul Arad
   89. O carte document pentru Arad
   90. O casă pentru artişti
   91. O elevă de 10 la UAV
   92. O facultate cu succes
   93. O istorie trăită la UAV
   94. O nouă generaţie de teologi
   95. O nouă selecție Erasmus
   96. O nouă sentinţă în favoarea UAV
   97. O nouă specializare europeană
   98. O poveste de succes pe bani europeni
   99. O şansă în plus şomerilor
   100. O şcoală pentru dascăli
   101. O universitate cu priză la studenţi
   102. O vizită de succes
   103. Oaspeţi de onoare la UAV
   104. Oferte europene pentru studenţii UAV
   105. Omul în cosmos: trecut, prezent şi viitor (Videoclip cu Dumitru Prunariu)
   106. Un parteneriat de excepţie în cercetare
   107. Parteneriat pentru comunitate
   108. Performanță la UAV
   109. Practică şi consiliere pentru studenţi
   110. Practipass
   111. PractiPass, la finalul practicii
   112. Pregatire pentru examenul de bacalaureat
   113. Premiere ERASMUS la UAV
   114. Premiul Academiei Române pentru UAV
   115. Proiect de cercetare ştiinţifică la UAV
   116. Proiect de succes la UAV
   117. O şansă în plus pentru şomeri
   118. Proiecte în calendarul cultural al CJA
   119. Proiecte de formare profesională la UAV
   120. Proiecte de succes la UAV
   121. Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent
   122. Provocare literară la UAV
   123. Provocarea matematicii la UAV
   124. Ramona Lile a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UAV
   125. Ramona Lile: „Admiterea de toamnă la UAV are loc în septembrie”
   126. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   127. Ramona Lile „Proiectul Academica BNR reprezintă o oportunitate pentru UAV ”
   128. Ramona Lile: „Se plătesc diferenţele salariale la UAV în baza Legii 85/2016”
   129. Un student de Cartea Recordurilor
   130. Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor
   131. Rezultate deosebite pentru studentul Gabriel Bocșer
   132. S-a deschis linia de finanţare a UEFISCDI pentru premierea activităţii de cercetare
   133. Să fii bursier de la UAV în China
   134. Sărbătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   135. Au expus într-un palat
   136. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   137. Școala de vară la UAV
   138. Se perfecţionează în limba română
   139. Rezultatul selectiei Erasmus+ octombrie 2015
   140. Şi gimnastul Gabriel Bocşer (CSUAV Arad) va fi prezent la Jocurile Europene
   141. Simpozion naţional la Facultatea de Teologie din Arad
   142. Simpozionul studenţesc „Cultură, Educaţie, Societate”
   143. SocioPlus, un proiect pentru societate
   144. Sportul Munţilor, un concurs de dragul naturii
   145. Strategie de succes la UAV
   146. Studenţi de la UAV într-un proiect POSDRU în Italia
   147. Studenţi UAV premiaţi la Oradea
   148. Studenții UAV în Europa
   149. Studenţii UAV învaţă de la europeni
   150. Studenţii UAV, la Muzeul Presei
   151. Suntem la începutul unui nou an calendaristic.
   152. Târgul educaţiei la UAV în 2015
   153. Ţesături fine marca UAV
   154. Tradiţia i-a adus în frunte
   155. UAV a câştigat în instanţă
   156. Auspicii bune pentru UAV în 2012
   157. UAV alături de dascăli
   158. UAV, apreciată de ministru
   159. UAV Arad dubla vicecampioană națională la Kaiac - Fete
   160. UAV Arad, reprezentată la Şcoala de vară de la Suceava
   161. UAV are două noi proiecte cu OMV
   162. UAV cu succes la elevii arădeni
   163. Ramona Lile: „UAV îi provoacă pe elevi la…literatură”
   164. UAV în febra înscrierilor
   165. UAV, în ochii studenților
   166. UAV în topul cercetării de elită
   167. UAV investește în cunoaștere
   168. UAV invitată la Szeged
   169. UAV Junior un proiect cu viitor
   170. UAV la Bergamo
   171. UAV: „Memento Moise Nicoară!”
   172. UAV - parte a delegație arădene în Irak
   173. UAV, partener al Băncii Naţionale
   174. UAV , partener în „Academica BNR”
   175. UAV prezentă în China
   176. UAV prezentă în elita cercetării
   177. UAV sub lupa germanilor
   178. UAV: Un nou sezon de Ghioroc Summer Fest se pregăteşte!!!
   179. UAV urcă pe scena arădeană
   180. UAV văzută prin ochii studenţilor
   181. Un an într-o singură carte
   182. Un cămin de cinci stele la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   183. Un consorţiu pentru cercetare
   184. Un intelectual de marcă distins de UAV
   185. Un plus pentru cercetare la UAV
   186. Un proiect de succes la UAV
   187. Un proiect pentru comunitate
   188. UNIFEST 2014 – Festivalul National al Studenţilor din România.
   189. Universitaria, un partener de încredere
   190. Universitatea „Aurel Vlaicu” conectată la Europa
   191. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Barometrul european de Opinie
   192. Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
   193. Universitatea Aurel Vlaicu organizează in Arad evenimentul Noaptea Cercetătorilor, 2015
   194. Viziune europeană pentru UAV
   195. Ziua Sportului Universitar Arădean
  13. Prezentare
   1. Carta UAV
   2. Cartea UAV
   3. Parteneri
   4. Identitate
   5. Istoric
   6. Locaţii: Adrese
   7. Misiunea UAV
  14. Transparenţă
   1. Departament de comunicare şi asigurare a transparenţei
  15. Video
   1. Admiterea in anul universitar 2015-2016
   2. Concert Colinde 2016
   3. Deschiderea anului Universitar 2015-2016
   4. Edu2Job 2016
   5. Emisiune TV: Aradul Universitar
   6. Meci demonstrativ de badminton la UAV
   7. Note
   8. Prezentare UAV Arad
   9. Proiect Bio Fun
   10. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   11. UAV a inaugurat Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale
   12. Ziua sportului universitar aradean
 13. University
  1. News
   1. Admission procedure for EU and Non EU students
   2. Challenging Students Globally to Think, Create, and Innovate
 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET