Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 1. Academic
  1. Admitere 2014
  2. Admitere 2016
  3. Admitere 2015
   1. Rezultate admitere 2015
   2. Rezultate admitere 2015 septembrie
  4. Admitere-2015
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Admitere studenti NON UE
   3. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   4. Admitere sutdenti UE
   5. Echivalarea studiilor absolvite de catre cetatenii romani in alte state.
   6. Perioadele de înscriere şi afişarea rezultatelor
   7. Rezultate Admitere
  5. Admitere 2016
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Locuri şi Specializări Licenţă
   3. Locuri şi Specializări Master
   4. Probe în desfăşurare
   5. Programarea interviurilor pentru master la UAV
   6. Rezultate admitere
  6. Admitere
   1. Acte necesare la admitere 2017
   2. Acte necesare la admitere 2018
   3. Admitere 2016
   4. Admitere 2017
   5. Admitere 2018
   6. Admitere români de pretutindeni
   7. Admitere români de pretutindeni 2018
   8. Locuri şi Specializări Licenţă 2017
   9. Locuri şi Specializări Master 2017
   10. Rezultate admitere 2017
  7. Admitere
   1. Admiterea la studii universitare de doctorat 2014
   2. Admiterea la studii universitare de licenta 2014
   3. Admiterea la studii universitare de masterat 2014
   4. Admitere studenti NON UE
   5. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   6. Admitere sutdenti UE
   7. Admiterea la studii nonuniversitare 2014
   8. CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   9. Echivalarea studiilor absolvite de către cetăţenii români în alte state
   10. Foto admitere
  8. Alegeri academice 2012-2016
  9. Concurs posturi
  10. Finalizare studii
  11. Programe postuniversitare şi formare continuă
  12. Cicluri/Programe de studii universitare 2017-2018
  13. Şcoală doctorală UAV
   1. Avizier
   2. Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat
   3. Modele de documente (download)
   4. Proiecte/Granturi/Contracte
   5. Rezumate teze doctorat
   6. Susţineri publice de teze de doctorat
  14. Structura anului universitar
 2. Admitere
 3. Alumni
  1. Acte studii
  2. Contact
  3. Continuă studiile la UAV
  4. Festivități
   1. Cursuri festive
   2. Reuniuni ale absolvenților
  5. Portrete de absolvenți
 4. Cercetare
  1. Apeluri Conferințe
  2. Apeluri Proiecte
  3. Avizier
  4. Baza de date multicriteriala cu cercetarea stiintifica
  5. Centrul de cercetare şi consultanţă în economie
   1. Diseminare
  6. Cadre didactice şi de cercetare în BDI
   1. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare şi a studenților UAV în bazele de date Web of Science - Clarivate Analytics
   2. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în ResearchGate
   3. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în WorldCat
  7. Conferinţe
  8. Consiliul Știinţific
  9. Direcţii de cercetare
  10. Incubatorul Tehnologic de Afaceri UAV-IT INCUBATOR
  11. Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale
   1. Cercetare
   2. Consiliu ştiinţific
   3. Contact
   4. Dotǎri
   5. Echipa
   6. Proiecte
   7. Regulamente
   8. Servicii
  12. Institute și centre de cercetare
  13. Institutul European "Serge Moscovici"
   1. Evenimente
   2. Lansare de carte "Congresul iubirii"
  14. Laboratorul de cercetări pentru analiza şi modelarea sistemelor biologice
  15. Legislaţie
  16. Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"
   1. Editori si/sau referenţi la reviste
   2. Personal de cercetare
   3. Plan de cercetare intern
   4. Raport de autoevaluare
   5. Regulamentul MMSI
   6. Statutul MMSI
  17. Proiecte
   1. ACAMIMM
   2. APM
   3. CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007
   4. MECAEV-POSDRU/86/1.2/S/53849
   5. PERFORMER
   6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
   7. PN-II-RU-TE-2011-3-0022
   8. POSDRU/88/1.5/S/53501
   9. PractiPASS
   10. Proiect POS-CCE Nr. 210/2010
   11. Proiect POSCCE 621/2014 - CESTN
   12. PROJECT PN-II-ID-0047-2011
   13. PROJECT PN-II-RU-TE-0008/2011
   14. TAITMA-NE
   15. TAMARO
  18. Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"
   1. Avizier
   2. Documente
   3. SIE 2011
  19. SRAIT- Filiala Arad
   1. Afiliere la IFAC
   2. Conferinţe
   3. Documente
   4. ISI Web of Science
   5. Reviste
   6. Statut
 5. Contact
 6. Departamente
  1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră
  2. CEAC-UAV
  3. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011)
  4. Departamentul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
  5. Departamentul de comunicare şi asigurare a transparenţei
  6. Departamentul de gestiune previzională a solicitărilor pe piaţa muncii
  7. Departament ID-UAV
   1. Avizier
   2. Download
   3. Informaţii pentru cadre
   4. Planuri de învăţământ
   5. Regulament de organizare şi funcţionare
  8. DPPD -UAV
   1. Activitatea ştiinţifică
   2. Avizier
   3. Cadre didactice
   4. Conducere
   5. Cursuri postuniversitare de specializare
   6. Formare continuă şi grade didactice
   7. Formare iniţială: I (6 sem.) + II (4 sem.)
   8. Manifestări stiinţifice
   9. Masterate oferite de DPPD
   10. Studenţi DPPD
   11. Workshop 2011
  9. Departamentul pentru relaţii internaţionale şi programe proiecte
  10. Unităţi de cercetare (institut, laborator, centre, incubator)
 7. Erasmus+
  1. Comisii de selectie/evaluare Erasmus
  2. Mobilităţi de formare
  3. Mobilităţi de plasament
  4. Mobilităţi de predare
  5. Mobilităţi de studiu
  6. Programul de cooperare finantat prin SEE
 8. Facultăţi
  1. Facultatea de Design
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de licenţă si master 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Design
   9. Design ambiental
   10. Design şi dezvoltare de produs
   11. Evenimente
   12. Finalizare studii
   13. Modă-design vestimentar
   14. Practică
   15. Prezentare
   16. Prezentare de modă la ISREIE 2010
   17. Programe de studii
   18. Regulamente
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   1. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
   2. Admitere
   3. Admitere la studii de licenţă şi masterat 2016
   4. OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2016
   5. Alumni
   6. Avizier
   7. Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Cercetare
   11. Curs de specializare - Administrator structuri sportive - Management sportiv
   12. Domeniul de licenţă
   13. Educaţie fizică şi sportivă
   14. Evenimente
   15. Finalizare studii
   16. Examen de licenţă 2015
   17. Grade didactice - învăţământ preuniversitar
   18. Practică
   19. Prezentare
   20. Programe de studii
   21. Regulamente
   22. Zilele sportului universitar arădean 2017, ediția a II-a
  3. Facultatea de Inginerie
  4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Acasa
   2. Admitere
   3. Alegeri Parţiale 2014
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii
   7. Calitate
   8. Carieră / Parteneri
   9. Cercetare
   10. Cercetarea ȋn Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului-tendinţe si bune practici
   11. Contact
   12. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
   13. departament 2
   14. Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului
   15. Evenimente
   16. Finalizare studii
   17. Ingineria Produselor Alimentare
   18. Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
   19. INGINERIE ŞI MANAGEMENET ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM
   20. Managementul Calităţii Produselor Alimentare
   21. Mărturii - studenţi
   22. Planuri de învăţământ
   23. Practică
   24. Prezentare
   25. Programe de studii
   26. Proiecte-UAV-FIATPM
   27. Protecția Consumatorului și a Mediului
   28. Regulamente
   29. Specializare CEPA
   30. Specializarea ISBE
   31. Oferta academică (licenţă+master)
   32. Studenţi
   33. Studenti 2
  5. Inginerie
   1. Alegeri 2016 - 2020
   2. Automatică şi Informatică Aplicată
   3. Automatizări şi Sisteme Inteligente
   4. Automotivest
   5. Autovehicule rutiere
   6. Avizier
   7. Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centru de Cercetari "Florin Valu"
   11. Cercetare
   12. Cercetare
   13. Curs-festiv-2016
    1. Curs festiv 2016
    2. Curs festiv 2016
   14. Evenimente
   15. Examen de diplomă 2012
   16. Examen de disertaţie 2011
   17. Finalizare studii
   18. Ingineria sudarii
   19. Inginerie Economică Industrială
   20. Parteneri Uav
   21. Practică
   22. Prezentare
   23. Productica Sistemelor Industriale
   24. Oferta academică (licenţă+master)
   25. Programe de studii
   26. Regulamente
   27. Tehnologia Constructiilor de masini
   28. Tehnologia şi Designul Produselor Textile
   29. Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor
  6. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Admitere
   2. Admitere PFPCCPD
   3. Admiterea la studii de licenţă şi master 2015
   4. Alegeri
   5. Arhivă
   6. Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si intervenția psihoeducațională
   7. Avizier
   8. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BUNE PRACTICI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR-CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
   9. Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Organizatori
   14. Comitetul ştiinţific
   15. departament 2
   16. Evenimente
   17. Examen finalizare program de studiu PFPCCPD
   18. Finalizare studii
   19. Fişe de discipline,Planuri de invatamant
   20. Galerie foto EfaStud 2016
   21. Grade didactice
   22. Informații utile
   23. Inscriere
   24. Oferta academica PFPCCPD
   25. Practica
   26. Practică pedagogică PFPCCPD
   27. Prezentare
   28. Prezentare
   29. Programe de studiu
   30. Programul conferinţei
   31. Programul de formare psihopedagogică in vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   32. Regulamente
   33. Reviste
   34. Oferta academică (licenţă+master)
   35. Termeni şi condiţii de participare
   36. The suitcase, the map and the voyage of a youth worker
   37. Ziua psihologului
  7. Facultatea de Ştiinţe Economice
   1. Admitere
   2. Admitere 2014
   3. Admitere 2015
   4. Admitere 2016
   5. An universitar 2016-2017
   6. An universitar 2017-2018
   7. Arhivă
   8. Avizier
   9. Departamentul de discipline economice
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concursul Virgil Madgearu pentru studenti si elevi
   14. Concursul-virgil-madgearu-pentru-elevi-galerie-foto-2015
    1. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    2. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    3. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    4. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    5. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    6. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    7. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    8. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    9. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    10. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
   15. Domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea afacerilor în comerț și turism (IF, 2 ani)
   16. Domeniul Administrarea afacerilor: Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF, 3 ani)
   17. Domeniul Contabilitate: Analiză economică, evaluare de active și afaceri (IF, 2 ani)
   18. Domeniul Contabilitate: Contabilitate și informatică de gestiune (IF, 3 ani)
   19. Domeniul Contabilitate: Expertiză contabilă și audit (IF, 2 ani)
   20. Domeniul Finanțe: Finanțe Coorporative (IF, 2 ani)
   21. Domeniul Finanțe: Finanțe și bănci (IF, 3 ani)
   22. Domeniul Management: Management (IF, 3 ani)
   23. Domeniul Management: Management și finanțare în administrație publică (IF, 2 ani)
   24. Domeniul Management: Strategii și politici de management (IF, 2 ani)
   25. Evenimente
   26. EXAMEN DE LICENŢĂ - MASTER 2016
   27. Examen Licenţă - Master 2015
   28. EXAMEN LICENTA - MASTER 2014
   29. Finalizare studii licentă și masterat
   30. Galerie foto proiect POSDRU/60/2.1/S/20143
   31. Galerie foto „Economia – prezent şi viitor” 2014
   32. Manifestări studenţeşti
   33. Oferta educaţională 2014 -2015
   34. Oferta educaţională 2015 - 2016
   35. Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare - Sectiunea Contabilitate si Informatica de Gestiune - 2016
   36. Proiect "Practică să înveţi, învaţă să practici!"
   37. Practică
   38. Prezentare
   39. Programe de studii
   40. Regulamente
  8. Facultatea de Ştiinţe Exacte
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de master 2014
   3. Alumni
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. "Caius Iacob" Editia I
   7. "Caius Iacob" Editia II
   8. "Caius Iacob" Editia III
   9. "Caius Iacob" Editia IV
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concurs international de matematică şi informatică "Caius Iacob"
   14. Departamentul de matematică-informatică
   15. Domeniul Informatică: Advanced Studies in Applied Computer Science (English
   16. Domeniul Informatica : Informatică Aplicată Program cu predare în limba engleză (IF 3 ani)
   17. Evenimente
   18. Examen de disertaţie 2016
   19. Examen de licenţă 2016
   20. Finalizare studii
   21. Finalizare studii
   22. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, ID, 3 ani)
   23. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   24. International Workshop: on Operator Theory and Applications
   25. Linkuri utile
   26. Domeniul Informatică: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (master, IF, 2 ani)
   27. Domeniul Matematică: Matematică informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   28. Domeniul Matematica: Modelare matematică în cercetare şi didactică
   29. Practică
   30. Prezentare
   31. Programe de studii
   32. Regulamente
  9. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Administraţie publică
   2. Administratie publica 2016-2019
   3. Administratie publica in spatiul european
   4. Administratie publica in spatiul european 2016-2019
   5. Admitere
   6. Admiterea la studii de licenţă + master+ doctorat- 2016
   7. Avizier
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centrul de limbi moderne
   11. Cercetare
   12. Concurs creaţie - Adolescenţa şi provocările scrisului
   13. Concurs naţional de creaţie literară şi eseistică pentru elevii de liceu Adolescenţa şi provocările scrisului
   14. Concursul naţional de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   15. Evenimente
   16. Examene de finalizare studii 2016
   17. Finalizare studii
   18. Jurnalism
   19. Jurnalism 2016-2019
   20. Jurnalism - plan
   21. Limba si literatura romana limba si literatura engleza
   22. Limba si literatura romana-limba si literatura engleza 2016-2019
   23. Limba si literatura tendinte actuale
   24. Limba si literatura tendinte actuale 2016-2018
   25. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane
   26. Practică
   27. Prezentare
   28. Programe de studiu
   29. Regulamente
   30. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon
   31. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon 2016-2019
   32. Oferta academică (licenţă+master+doctorat)
   33. Teologie Penticostala Didactica
   34. Teologie penticostala didactica 2016-2019
  10. Facultatea de Teologie
   1. Admitere
   2. Admitere 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de discipline teologice
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Doctrină și cultură creștină
   9. Evenimente
   10. Finalizare studii
   11. Pastorație și viață liturgică
   12. Practică
   13. Prezentare
   14. Programe de studii
   15. Regulamente
   16. Teologie Dogmatică
   17. Teologie Ortodoxă Pastorală
 9. Resurse
  1. Biblioteci
   1. Biblioteca Universitară “Cornelia Bodea”
   2. e-Biblioteci
   3. Reviste pe categorii
  2. Concurs posturi administrative
   1. Anul 2015
   2. Anul 2017
   3. Anul 2018
   4. Anul 2016
  3. Concurs posturi didactice
  4. Concurs posturi didactice asociate
   1. Anul 2017
   2. Anul 2015
   3. Anul 2016
  5. Concurs-posturi-didactice
   1. Anul 2016-2017
   2. Anul 2011-2012
   3. Anul 2015-2016
   4. Anul 2014-2015
   5. Anul 2013-2014
   6. Anul 2012-2013
  6. ECDL
  7. Informatii IP
  8. Concurs posturi cercetare
   1. Anul 2015
   2. Anul 2014
  9. Reviste UAV
  10. Serviciul Resurse Umane Salarizare
   1. Contract colectiv de muncă
   2. Regulament intern
   3. Regulament: Alegeri pentru funcţii de conducere
 10. Senat
  1. Calendar
  2. Comisii
  3. Contact
  4. Despre
  5. Documente
   1. Hotărâri Senat 2014
   2. Hotărâri Senat 2015
   3. Hotărâri Senat 2016
   4. Hotărâri Senat 2017
   5. Regulamente
 11. Studenţi
  1. Avizier
  2. Studenţi internaţionali/BPC
  3. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
   1. Evenimente
   2. Examene finale la UAV Arad
   3. Recomandari cautare job
   4. Saptamana altfel 2016
   5. Săptămâna Altfel 2017
  4. Contracte de studii
   1. Contracte de studii 2015-2016
   2. Contracte de studii 2016-2017
  5. Diplome şi acte de studii
  6. Ghidul formării profesionale
  7. Locuri de muncă
  8. Olimpiade şi concursuri
  9. Organizaţii studenţeşti
  10. Servicii sociale
  11. Tabere
  12. Taxe şi Burse
 12. Universitate
  1. Apariții UAV în media
  2. Calitate
   1. HG privind acreditarea programelor
   2. ARACIS
   3. Chestionare, fişe şi grile de evaluare
   4. Clasificare/Ierarhizări programe
   5. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
   6. Documente
   7. Documente ale Sistemului de Management al Calității (ISO 9001:2008)
  3. Conducere
   1. Alegeri universitare 2012-2016
   2. Alegeri universitare 2016-2020
   3. Componenţa
   4. Organigrame
   5. Rapoarte rector
  4. Doctor Honoris Causa
  5. Documente
   1. Declaratii de avere 2018
   2. Declaraţii de avere 2016
   3. Declaraţii de avere 2012
   4. Declaraţii de avere 2013
   5. Declaraţii de avere 2014
   6. Declaraţii de avere 2015
   7. Declaratii de avere 2017
   8. Declaraţii de avere
   9. Documente de interes public
   10. Etică universitară
   11. Execuţie bugetară
   12. FORMULARE
   13. Hotărâri Consiliul de Administrație
   14. Legislaţie
   15. Licitaţii şi achiziţii
   16. METODOLOGII
   17. PROCEDURI
   18. Ranking
   19. Raport privind activitatea Consiliului Academic
   20. Rapoarte privind activitatea audit public intern
   21. Rapoartele clubului sportiv UAV
   22. Reglementări interne UAV (Regulamente, metodologii, proceduri, formulare)
   23. Reglementări interne strategii, planuri, rapoarte
   24. REGULAMENTE
  6. Evenimente
  7. Evenimente
   1. Evenimente 2016
  8. Evenimente 2017
   1. Bursa locurilor de munca aprilie 2017
   2. Festivalul familiei
   3. Săptămâna Altfel
  9. Evenimente
   1. Academicianul Eugen Segal, DHC al UAV
   2. Ambasadorul Georgiei în România, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   3. Deschidere an Universitar 2016-2017
   4. Bancherul Peter Maximilian, Prinţ de Heidendorf - Doctor Honoris Causa al UAV
   5. Concursul "Caius Iacob" la a 5-a ediţie
   6. Concurs Erasmus
   7. Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob” a ajuns la ediţia a VI-a
   8. Teologia in Universitate
   9. 25 de ani de teologie la UAV
   10. Deputata UE Doris Pack, Doctor Honoris Causa al UAV
   11. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   12. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   13. Deschiderea Scolii de Vara „Comunicare si interculturalitate” a UAV
   14. Doctor Honoris Causa la UAV pentru prof. univ. dr. Alain Buzelay
   15. Două personalităţi remarcabile ale lumii academice au devenit Doctor Honoris Causa ai UAV
   16. Economia şi provocările ei la UAV
   17. Erasmus Open Doors la UAV
   18. Ghioroc Summer Fest
   19. Inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno - Chineze
   20. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   21. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   22. Invitaţie la dezbatere
   23. ISREIE 2014
   24. ISREIE 2016
   25. Lansarea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României
   26. Mihai Leu la UAV
   27. Ministrul Educație în vizită la UAV
   28. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în vizită la UAV
   29. O carte cu trecere în capitalele Europei
   30. O nouă specializare europeană
   31. O vedetă americană de film vine la UAV!
   32. Premii pentru cercetare
   33. Premiile Academiei Române
   34. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la UAV
   35. Provocarea INGTEX la UAV
   36. Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”
   37. Ramona Lile: „Este o onoare să facem parte din Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României”
   38. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   39. Ramona Lile „Primele proiecte comune cu FRF se vor derula din această toamnă”
   40. Ramona Lile: „UAV a câştigat un partener de încredere”
   41. Ramona Lile „Un sfert de veac al UAV, o sărbătoare a universității noastre”
   42. Un portal nou pentru revistele UAV
   43. Şcoala de Vară a Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
   44. Seara absolvenţilor alumni la UAV
   45. SENATOR ONORIFIC: CAROLINA ILICA
   46. Serbarea Pomului de Crăciun la UAV
   47. SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ: 230 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MOISE NICOARĂ
   48. Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”
   49. Simpozionul studenţesc „Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale”
   50. Simpozionul teologilor penticostali la UAV
   51. Student UAV, campion european la fitness
   52. Târgul educaţiei universitare la UAV - 2014
   53. UAV a urcat în topul 4ICU la începutul lui 2013
   54. UAV alături de românii din Serbia
   55. UAV invitată în capitala Franţei
   56. UAV: Proiectul „Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Materiale - CESTN”
   57. UAV vă aduce Noaptea Cercetătorilor Europeni !
   58. Un nou proiect lansat de UAV
   59. Un student de Cartea Recordurilor
   60. Valorificarea costumului popular din Ţara Zărandului în moda contemporană din in şi cânepă
   61. Clasamentul "Ranking Web of Universities"
   62. Ziua Porţilor Deschise la UAV
   63. Ziua Sportului Universitar Arădean
  10. Jobs
   1. AcademicKeys
   2. EURAXESS RO
   3. Jobs.edu.ro
   4. Posturi cercetare UAV
  11. Links
  12. Noutăţi
   1. Absolvenţii UAV luaţi la întrebări
   2. Academicianul Florin Gheorghe Filip omagiat la UAV
   3. Acces direct pentru Europa pe site-ul UAV
   4. Administrator structuri sportive
   5. Administrator structuri sportive MODULUL II
   6. Admiterea pentru anul universitar 2015-2016
   7. „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   8. „Akademos” gata de Crăciun
   9. „Akademos”, o investiție în calitate
   10. „Akademos”, un atu al UAV
   11. Vin alegerile la UAV
   12. Ambasadorul Italiei, la UAV
   13. ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6 - Educaţie şi competenţe, zona de vest
   14. „Aradul teatral” lansat în Serbia
   15. Artiştii germani expun la UAV
   16. Asistenţa socială, o profesie aproape de oameni
   17. Au început cursurile gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   18. Au început înscrierile la UAV
   19. Au punctat pentru UAV
   20. Aur pentru UAV
   21. Barometrul European de Opinie
   22. Bucate traditionale, gandire pozitiva si implicare sociala la UAV
   23. Bugetul UAV cu miză la alegeri
   24. Burse americane pentru arădeni
   25. Burse pentru olimpici la UAV
   26. Burse pentru universităţi din străinătate
   27. Burse pentu studenţii UAV
   28. Campionatul Naţional Universitar de Volei pe plajă
   29. Caravana Revistei „22” la UAV
   30. Proiect ambiţios pentru UAV
   31. Facultatea de ingineria produselor alimentare din cadrul UAV ocupă primul loc pe ţară
   32. Cazare de 5 stele la UAV
   33. Cel mai bun plan de dezvoltare în carieră
   34. Domenii noi de cercetare ştiinţifică la UAV
   35. CERCETARE SI EDUCATIE IN ERA INOVATIEI
   36. Cercetarea, din nou câştigătoare
   37. Tineri cercetători la UAV
   38. Cercetători de vârf în Soft Computing la Arad
   39. S-a luat la trântă cu chimia
   40. China o nouă provocare pentru UAV
   41. China, o prioritate pentru UAV
   42. Coaliția pentru Modernizarea României s-a lansat la Arad
   43. Competenţe pentru economie. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, peste media europeană
   44. Competiţie fără probleme pentru “Aurel Vlaicu”
   45. Concursul „Caius Iacob”, ediția a IX-a
   46. Conferința internațională StudMath –IT la UAV
   47. CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   48. Consorțiul „Academica Plus” susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației
   49. Concertele de colinzi ale teologilor de la UAV
   50. Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, locul I pe Mitropolie
   51. Cursuri gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   52. Cursuri postuniversitare la UAV
   53. Cursuri postuniversitare la UAV
   54. Dan Negru vine la UAV
   55. 20 de ani de învăţământ teologic la Univeristatea „Aurel Vlaicu” Arad
   56. De la teorie la practică
   57. Deschiderea Anului Universitar 2014-2015
   58. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   59. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   60. Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   61. Deschiderea noului an universitar
   62. Dinstincţie de rang european
   63. Distincții pentru profesorii UAV
   64. Doctoratul în şcoli de excelenţă
   65. Două proiecte de perspectivă pentru UAV
   66. Drum deschis spre Europa
   67. Echipă de elită la UAV
   68. Echipă nouă la Liga Studenților UAV
   69. Elevii invitați speciali la UAV
   70. Erasmus Online Open Doors E2OD
   71. Erasmus Online Open Doors – E2OD, editia a doua - 12 martie 2015
   72. Erasmus Open Doors la UAV
   73. Erasmus, un program de succes la UAV
   74. Erasmus, un program de succes la UAV
   75. UAV, pe continentul american
   76. Examene Admitere
   77. Experţi în practică universitară
   78. Fii student Erasmus!
   79. Ghioroc Summer Fest” by Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad la a V-a ediţie
   80. Conferinţa "Informarea Consumatorilor Europeni - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului"
   81. Înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
   82. Internaționalizarea procesului educativ
   83. Învățământul românesc intră în dezbatere
   84. Investiţie de anvergură la Universitatea „Aurel Vlaicu”
   85. Investiție de milioane de euro la UAV
   86. Investiţie în inteligenţă
   87. UAV, apreciată de universităţi din Irak
   88. Istoria în dezbatere la UAV
   89. La Urania Arad şi CSUAV se face gimnastică aerobică de înaltă performanţă
   90. Lecţii de limba română pentru profesorii din Ungaria
   91. Lecţii de română pentru profesori
   92. „Legile” UAV puse la transparenţă
   93. Lumea arabă rămâne o ţintă pentru UAV
   94. Mădălina Florea (CSUAV Arad), cea mai rapidă la 5000 m în CN în aer liber
   95. Maeştri ai artelor marţiale pe tatami la UAV
   96. Masterul, o șansă în plus pe piața muncii
   97. Masterul, şansa de perfecţionare
   98. Meci demonstrativ de badminton la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   99. NanoART-BioCell, un proiect de cercetare lansat la UAV
   100. NANOFOL, un proiect de succes la UAV
   101. Noi cursuri postuniversitare la UAV
   102. Noi departamente la UAV
   103. Noi reguli pentru programul Erasmus
   104. Noi specializări la UAV
   105. Sentinţă favorabilă pentru UAV
   106. O carte pentru oraşul Arad
   107. O carte document pentru Arad
   108. O casă pentru artişti
   109. O elevă de 10 la UAV
   110. O facultate cu succes
   111. O istorie trăită la UAV
   112. O nouă generaţie de teologi
   113. O nouă selecție Erasmus
   114. O nouă selecție Erasmus+
   115. O nouă sentinţă în favoarea UAV
   116. O nouă specializare europeană
   117. O poveste de succes pe bani europeni
   118. O şansă în plus şomerilor
   119. O şcoală pentru dascăli
   120. O universitate cu priză la studenţi
   121. O vizită de succes
   122. Oaspeţi de onoare la UAV
   123. Oferte europene pentru studenţii UAV
   124. Omul în cosmos: trecut, prezent şi viitor (Videoclip cu Dumitru Prunariu)
   125. Un parteneriat de excepţie în cercetare
   126. Parteneriat pentru comunitate
   127. Performanță la UAV
   128. Practică şi consiliere pentru studenţi
   129. Practipass
   130. PractiPass, la finalul practicii
   131. Pregatire pentru examenul de bacalaureat
   132. Premiere ERASMUS la UAV
   133. Premiul Academiei Române pentru UAV
   134. Preşedintele Senatului României şi preşedintele Consiliului Naţional al rectorilor, au vizitat ieri Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   135. Proiect al UAV pentru formarea lucrătorului de tineret
   136. Proiect cu impact social la UAV
   137. Proiect de cercetare ştiinţifică la UAV
   138. Proiect de succes la UAV
   139. O şansă în plus pentru şomeri
   140. Proiecte în calendarul cultural al CJA
   141. Proiecte de formare profesională la UAV
   142. Proiecte de succes la UAV
   143. Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent
   144. Provocare literară la UAV
   145. Provocarea matematicii la UAV
   146. Provocarea televiziunii la UAV
   147. Ramona Lile a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UAV
   148. Ramona Lile: „Admiterea de toamnă la UAV are loc în septembrie”
   149. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   150. Ramona Lile „O expoziţie inedită la UAV”
   151. Ramona Lile „Proiectul Academica BNR reprezintă o oportunitate pentru UAV ”
   152. Ramona Lile: „Se plătesc diferenţele salariale la UAV în baza Legii 85/2016”
   153. Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”
   154. Ramona Lile „Un proiect pentru viitorul studenţilor”
   155. Ramona Lile „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii chinezi”
   156. Ramona Lile: „Vrem să sprijinim comunitatea românească din Ungaria”
   157. Un student de Cartea Recordurilor
   158. Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor
   159. Rezultate deosebite pentru studentul Gabriel Bocșer
   160. Rezultate selectie Erasmus +
   161. S-a deschis linia de finanţare a UEFISCDI pentru premierea activităţii de cercetare
   162. Să fii bursier de la UAV în China
   163. Sărbătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   164. Au expus într-un palat
   165. „Şcoala de vară”, un eveniment de tradiţie la UAV
   166. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   167. Școala de vară la UAV
   168. Se perfecţionează în limba română
   169. Rezultatul selectiei Erasmus+ octombrie 2015
   170. Sesiune de admitere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   171. Şi gimnastul Gabriel Bocşer (CSUAV Arad) va fi prezent la Jocurile Europene
   172. Simpozion Internaţional de Matematică la UAV
   173. Simpozion naţional la Facultatea de Teologie din Arad
   174. Simpozionul studenţesc „Cultură, Educaţie, Societate”
   175. SMIT signs collaborative educational and research with University of Arad, Romania
   176. SocioPlus, un proiect pentru societate
   177. Sportul Munţilor, un concurs de dragul naturii
   178. Strategie de succes la UAV
   179. Studenţi de la UAV într-un proiect POSDRU în Italia
   180. Studenţi UAV premiaţi la Oradea
   181. Studenții UAV în Europa
   182. Studenţii UAV învaţă de la europeni
   183. Studenţii UAV, la Muzeul Presei
   184. Suntem la începutul unui nou an calendaristic.
   185. Târgul educaţiei la UAV în 2015
   186. Ţesături fine marca UAV
   187. Tradiţia i-a adus în frunte
   188. UAV a câştigat în instanţă
   189. Auspicii bune pentru UAV în 2012
   190. UAV alături de dascăli
   191. UAV, apreciată de ministru
   192. UAV Arad dubla vicecampioană națională la Kaiac - Fete
   193. UAV Arad, reprezentată la Şcoala de vară de la Suceava
   194. UAV are două noi proiecte cu OMV
   195. UAV cu succes la elevii arădeni
   196. Ramona Lile: „UAV îi provoacă pe elevi la…literatură”
   197. UAV în febra înscrierilor
   198. UAV în lotul naţional al României la Campionatul European de Dragon Boat
   199. UAV, în ochii studenților
   200. UAV în topul cercetării de elită
   201. UAV investește în cunoaștere
   202. UAV invitată la Szeged
   203. UAV Junior un proiect cu viitor
   204. UAV la Bergamo
   205. UAV la Festivalul familiei
   206. UAV: „Memento Moise Nicoară!”
   207. UAV - parte a delegație arădene în Irak
   208. UAV, partener al Băncii Naţionale
   209. UAV partener al Centrului Nato de educație și instruire
   210. UAV , partener în „Academica BNR”
   211. UAV prezentă în China
   212. UAV prezentă în elita cercetării
   213. UAV sub lupa germanilor
   214. UAV: Un nou sezon de Ghioroc Summer Fest se pregăteşte!!!
   215. UAV urcă pe scena arădeană
   216. UAV văzută prin ochii studenţilor
   217. Un an într-o singură carte
   218. Un cămin de cinci stele la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   219. Un consorţiu pentru cercetare
   220. Un intelectual de marcă distins de UAV
   221. Un plus pentru cercetare la UAV
   222. Un proiect de succes la UAV
   223. Un proiect pentru comunitate
   224. UNIFEST 2014 – Festivalul National al Studenţilor din România.
   225. Universitaria, un partener de încredere
   226. Universitatea „Aurel Vlaicu” conectată la Europa
   227. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Barometrul european de Opinie
   228. Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
   229. Universitatea Aurel Vlaicu organizează in Arad evenimentul Noaptea Cercetătorilor, 2015
   230. Viziune europeană pentru UAV
   231. Ziua Educaţiei a fost marcată la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   232. Ziua porțlor deschise la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
   233. Ziua Sportului Universitar Arădean
  13. Prezentare
   1. Carta UAV
   2. Cartea UAV
   3. Parteneri
   4. Identitate
   5. Istoric
   6. Locaţii: Adrese
   7. Misiunea UAV
  14. Transparenţă
   1. Departament de comunicare şi asigurare a transparenţei
  15. Video
   1. Admiterea in anul universitar 2015-2016
   2. Concert Colinde 2016
   3. Deschiderea anului Universitar 2015-2016
   4. Edu2Job 2016
   5. Emisiune TV: Aradul Universitar
   6. Meci demonstrativ de badminton la UAV
   7. Prezentare UAV Arad
   8. Proiect Bio Fun
   9. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   10. UAV a inaugurat Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale
   11. Ziua sportului universitar aradean
 13. University
  1. News
   1. Admission procedure for EU and Non EU students
   2. Challenging Students Globally to Think, Create, and Innovate
 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET