Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Conf.univ.dr. Cristinel IOJA

INFORMAŢII PERSONALE

Conf. Dr. IOJA CRISTINEL

 

 

Ap. 2, bl. V3, Sc. B, no. 9-13, Calea 6 Vânători, Arad (România)

0745.541897    0257.285855   

cristinel.ioja@uav.ro

Sexul Bărbătesc | Data naşterii 09/03/1974 | Naţionalitatea română

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

2012 – prezent

Președintele Senatului

Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad (România)

Conducerea ședințelor de senat

 

2009 – prezent

Conferențiar universitar

Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad (România)

Predarea cursurilor și cercetare științifică

 

2006 – 2009

Lector universitar

Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad (România)

Predarea cursurilor și cercetare științifică

 

2000 – 2006

Preparator și apoi Asistent universitar

Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad (România)

Coordonarea seminariilor și cercetare științifică

 

1999 – 2001

Profesor

Inspectoratul Școlar Județean, Arad (România)

Profesor de religie (suplinitor)

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

 

2002 – 2007

Doctor în Teologie

Nivelul 8 CEC

Universitatea București, Bucharest (România)

Rațiune și Mistică în Teologia Ortodoxă

 

1999 – 2000

Master

Nivelul 7 CEC

Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad (România)

Teologie Dogmatică, Morală, Misiologie și Ecumenism

 

1995 – 1999

Licențiat în Teologie

Nivelul 6 CEC

Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad (România)

Teologie Biblică, Istorică, Practică și Sistematică

 

1990 – 1995

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul 4 CEC

Seminarul "Ioan Popasu", Caransebes (România)


Limba și literatura română, Matematică, Fizică, Studii biblice, Istoria Bisericească, Muzică bisericească

 

01 a lunii septembrie 1980 – 15 a lunii iunie 1990

Școala cu clasele I-IV (Lipova), Clasele V-X

Nivelul 3 CEC

Liceul Industrial, Lipova (România)

Cunoștințe generale

 

COMPETENŢE PERSONALE

 

 

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

engleză

B2

B2

B1

A2

B2

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare

Comunicativ şi sociabil, calităţi didactico-pedagogice, bun orator

 

Competenţe organizaţionale/manageriale

Bun organizator, coordonator, spirit de echipă, uşor adaptabil

 

Competenţe dobândite la locul de muncă

Manageriale și strategice

 

Competenţe informatice

Microsoft Word

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

 

Publicaţii

- 8 cărți publicate ca autor și coautor (domeniul Teologie) și cursuri universitare
- 51 de studii și cercetări publicate în reviste și volume de specialitate
- peste 100 de articole publicate, în săptămânalul pastoral-misionar Calea Mântuirii (Arad), în publicaţia Lumina (Bucureşti), Învierea (Timişoara), Lumina (Arad), pe diferite teme de doctrină, misiune, teologie şi cultură, teologie şi secularizare

 

Afilieri

- 1996-1998 – preşedinte A.S.C.O.R. Arad, organizând o serie de conferinţe cu personalităţi din lumea ortodoxă, editând revista Lumina şi înfiinţând atelierul de icoane şi biblioteca ASCOR Arad.
- 2007-prezent – membru co-fondator al I.A.D.O.T. (Asociaţia Internaţională a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi) din care fac parte cei mai buni specialişti în domeniul Teologiei Dogmatice Ortodoxe la nivel mondial.

 

Proiecte

• Membru în Grantul de cercetare internaţional „Leonardo Da Vinci”, intitulat „Formare de formatori în studii misiologice şi ecumenice” cu numărul de înregistrare Ro/2005/95172/Ex, promotor Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”- 2006 (primul grant internaţional din teologia ortodoxă română/stadiu de cercetare la Oslo-Norvegia).
• Director/coordonator – contract de finanţare nr 567a (11.05.2009). Fiinanţator Centrul Cultural Judeţean Arad – Comisia pentru activităţi şi manifestări culturale. Simpozion Ştiinţific Studenţesc şi Masteral „Sfinţii Părinţi Capadocieni” 12-14 mai 2009.
• Participant proiect POSDRU nr. 2/1.2/S/2 – „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România - DOCIS”. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Timişoara 18-19 martie 2010.

 

Membru în colective redacționale

Membru în comitete redacţionale ale unor reviste
• membru în colectivul redacţional al revistei trimestriale Teologia (din 2004-2011) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, ISSN 1453-4789; revista este recunoscută de CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior); redactor şef al acestei reviste din 2011, obţinând intrarea revistei în categoria B.
• membru în colectivul redacţional şi secretar de redacţie (începând din anul 2005) al periodicului săptămânal Calea Mântuirii al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, ISSN 1582 – 1951
Membru în comitete redacţionale ale unor manuale
• membru în colectivul de redactare al Manualului de Apologetică ortodoxă la nivelul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română
• membru în colectivul de redactare al Manualului de Teologie Dogmatică Ortodoxă la nivelul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română

 

Coordonator - volume de studii simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale

• împreună coordonator al volumului simpozionului internaţional „Schisma din anul 1054. Consideraţii eclesiologice, istorice şi ecumenice”, organizat de Facultatea de Teologie ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în perioada 17-18 mai 2004, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, ISSN 1453-4789, Arad, 2004, 400 P.
• împreună coordonator al volumului simpozionului internaţional „Prezenţa Bisericilor într-o Europa unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi interreligios”, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, ISBN:973-752-021-1, Arad, 19-20 Mai, 2005, 377 p.
• împreună coordonator al volumului simpozionului naţional „Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului 1706-2006” ISBN (10) 973-7650-44-1, ISBN (13) 978-973-7650-44-3, Arad, 2006, 421 p.
• împreună coordonator al volumului simpozionului naţional „Teologia dogmatică ortodoxă la începutul celui de-al treilea mileniu. Contribuţia dogmatiştilor arădeni: accente, probleme, perspective”, Editura Gutenberg, ISBN 973-7776-47-X,
Arad, 2006, 436 p.
• împreună coordonator al volumului Centrului de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Arad, intitulat „Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei local-universal în Europa de astăzi”, ISBN (10) 973-7650-45-X, ISBN (13) 978-973-7650-45-0, Arad, 2006, 483 p.
• împreună coordonator al volumului simpozionului internaţional “Accentes&Perspectives of Orthodox Dogmatic Theology as part of Church Mission in Today’s World”, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad, ISBN:978-973-752-207-8, Arad, 2007, 327 p.
• împreună coordonator al volumului Centrului de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, intitulat „Teologia icoanei şi provocările ei în lumea contemporană” Editura Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad, ISBN 978-973-752-304-4, Arad 2008, 277 p.
• împreună coordonator al volumului „Omagiu Părintelui Prof Dr. Acad. Dumitru Popescu la împlinirea vârstei de 80 de ani”, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, ISBN 978-973-752-373-0, Arad, 2009, 535 p.
• împreună coordonator al volumului “Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?” Orthodox Dogmatic Theology Simposium, Arad 11-13 June 2009, coordinators Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Michel Stavrou, Peter Bouteneff, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2009, 375 p.
• împreună coordonator al volumului “Omagiu Pr. Prof. Dr. Ion Bria (1929-2002). The reception of his theological thinking an its relevance for the overpass of the ecumenical&missionary deadlock”, The International Symposium Arad 25-26 february Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”,
Arad, 2009, 350 p.
• împreună coordonator al volumului „The Niceno-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality”, Editura Univeristăţii „Aurel Vlaicu” ISBN 978-973-752-546-8, The International Symposium Arad, 2011, 591 p.
• împreună coordonator al volumului „Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică”, Editura Astra Museum, ISBN 978-973-8993-73-0, Sibiu, 2012, 551 p.
• împreună coordonator al volumului „The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology”, I.A.O.D.T. Third International Symposium, Thessaloniki, 23-26 June 2011, Editura Astra Museum, ISBN 978-973-8993-74-7, Sibiu, 352 p.

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET