Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof. dr. ing. Doina Mortoiu

Date personale
Nume/Prenume MORTOIU DOINA ex. CARLAN
Adresa NR. 2, str. Gh. Andrasiu, cod 300015, Timisoara, Romania
Telefon + 40 257 25 03 89 Mobil: 0743 046 803
Fax + 40 257 25 03 89
E-mail doina. mortoiu@uav. ro
Cetăţenia ROMANA
Data naşterii 03.03.1955, Timisoara
Sex FEMININ
Locul de muncă actual/Aria ocupaţională Universiatea "Aurel Vlaicu" Arad, Profesor universitar Invatamant superior
Vechimea la locul de muncă actual 14 ani
Experienţa profesională
Perioada oct 1999 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ Activ.NET