Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Contact 

Adresă: Str. Academia Teologică, nr. 9, 310096, Arad

Telefon/Fax: + 4 0257 285 855

Pagina web proprie: http://www.teologiearad.ro/

E-mail: Folositi interfata antispam Contact

din care selectati destinatia "Teologie"

Oferta educatională

Studii de licenţă:

Teologie (4 ani, IF, 240 credite)

 • Teologie ortodoxă pastorală (Zi, 240 credite);

Programe de master:

Teologie (2 ani, IF, 120 credite)

 • Teologie practică;
 • Teologie sistematică;
 • Studii teologice lingvistice.  

Studii de doctorat

 • Domeniul: Teologie

Oferta academică de studii universitare de licenţă, master şi doctorat

1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 240 credite ECTS/4ani - 8 semestre) Extras HG 376 din 18 mai 2016

Domeniu de licenţă

Program de studii de licenţă (specializarea)

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

240

75

2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2 ani - 4 semestre) Extras HG 402 din 2 iunie 2016

 

 Domeniu de masterat

Program de studii  de master (specializarea)

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Teologie

Doctrină şi cultură creştină

120

150

Pastoraţie şi viaţă liturgică

120

 

3. Studii universitare de doctorat (3 ani)

 • Domeniul: Teologie

Cuvântul decanului:

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad doreşte să fie continuatoarea tradiţiei teologice ortodoxe din această parte de ţară, mai precis, a Institutului Teologic (1822-1927) şi a Academiei Teologice(1927-1948).

Ca asezamânt teologic superior Facultatea de Teologie aradeana are constiinta îndeplinirii misiunii ei complexe în contextul cultural, spiritual, bisericesc si misionar al lumii contemporane.

Căile prin care încearcă Şcoala Teologică arădeană să răspundă exigenţelor academice şi bisericeşti de astăzi sunt mai multe: derularea unui amplu şi responsabil proces instructiv-educativ şi duhovnicesc, cercetare teologică de excelenţă, prin Centrul de Studii Teologic-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară, prin manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi printr-o asiduă implicare în lucrarea pastoral- misionară a Bisericii.

Toţi cei care doresc să vadă şi să cunoască aceste realităţi ale învăţământului teologic superior de la Arad, sunt invitaţi să se convingă asupra tuturor acestor aspecte, prin opţiuni personale legate de integrarea lor academică în Facultatea noastră.

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioja Cristinel


I. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii:

 1. Conf. dr. Cristinel Ioja
 2. Pr. lect. dr. Adrian Murg
 3. Diac. lect. dr. Caius Cuţaru

II. Comisia de audit intern pentru procesul de învăţământ şi cercetare:

 1. Pr. prof. dr. Ioan Tulcan - decan
 2. Pr. prof. dr. Constantin Rus - şef catedră
 3. Conf. dr. Cristinel Ioja

III. Comisia pentru curriculum şi certificări universitare:

 1. Pr. prof. dr. Constantin Rus
 2. Diac. lect. dr. Caius Cuţaru
 3. Pr. lect. dr. Filip Albu

IV. Comisia de etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

1. Pr. lect. dr. Vasile Vlad

2. Pr. lect. dr. Lucian Farcaşiu

3. Diac. lect. dr. Caius Cuţaru

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET