Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Teologie

Specializarea: Teologie penticostală didactică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlEF3O01

Studiul biblic al Noului Testament III

DF

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlES3O02

Teologie morală I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlEF3O03

Teologie sistematică I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O04

Istoria Bisericii Penticostale din România

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O05

Omiletică I

DS

56

1

2

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlES3O06

Activitate la capelă III

DS

31

-

-

3

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

HlEC3O07

Educatie fizica III

DC

9

-

-

1*

-

C

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlES4O13

Teologie morală II

DS

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlEF4O14

Teologie sistematică II

DF

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlES4O15

Omiletică II

DS

56

 

 

 

 

 

 

1

2

-

-

E

4

HlES4O16

Activitate la capelă IV

DS

31

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

VP

3

HlES4O17

Practică comasată

DS

                                    6 ore x 10 zile (sem.II)

VP

4

HlEC4O18

Educatie fizica IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1*

-

C

A/R

1*

 

TOTAL

8

 

9

7

4

-

 

28

5

6

4

 

 

23

OPŢIONALE (se alege câte o disciplină din fiecare pachet)

HlEC3A08

a. Limba engleză III

DC

20

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC3A09

a. Limba franceză III

DC

20

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC3A10

a. Limba chineză III

DC

20

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC4A19

a. Limba engleză IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

C

2

HlEC4A20

a. Limba franceză IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

C

2

HlEC4A21

a. Limba chineză III

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

C

2

HlES4A22

b.Teologia biblică în perioada postmodernă

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

5

HlES4A23

b.Erezii contemporane

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

5

 

TOTAL

 

 

-

-

2

-

-

2

2

1

2

-

 

7

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

10

 

9

7

5

 

 

30

7

7

5

 

 

30

FACULTATIVE

HlEC3F11

Ansamblu coral III

DC

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC4F24

Ansamblu coral IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

 

HlEF3F12

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HlES4F25

Didactica specialităţii

DS

67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HES5O01

Istoria şi filosofia religiilor I

DS

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HES5O02

Istoria doctrinelor creştine I

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HEF5O03

Teologie dogmatică I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HES5O04

Teologie pastorală I

DS

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HES5O05

Pneumatologia I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HES5O06

Activitatea la capelă V

DS

31

-

-

3

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

HEC5O07

Istoria literaturii române V

DC

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HES6O10

Istoria şi filosofia religiilor II

DS

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

3

HES6O11

Istoria doctrinelor creştine II

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HEF6O12

Teologie dogmatică II

DF

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HES6O13

Organizarea Bisericii Penticostale

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

2

HES6O14

Teologie pastorală II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HES6O15

Pneumatologia II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HEC6O16

Istoria literaturii române VI

DC

20

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

2

HES6O17

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă***

DS

                                                                60 ore  VP

3

 

TOTAL

9

 

12

5

3

 

 

30

11

6

 

 

 

26

OPŢIONALE (o disciplină este obligatorie)

 

HEC6A18

Apologetică

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HES6A19

Evangheologie

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

 

TOTAL

1

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

10

 

12

5

3

-

 

30

13

7

-

-

 

30

FACULTATIVE

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HES5F08

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HES5F09

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HES6F20

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HEF6F21

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HES6F22

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

Legendă:     C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
*** Practica comasată de specialitate şi practica în vederea elaborării lucrării de licenţă se efectuează pe parcursul semestrului IV şi VI
 **** Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET