Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                                                      

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: STUDII DE LMBA SI LITERATURA IN   SPATIUL ANGLO-SAXON (limba engleză)

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmGA3O01

Postmodernist Representations of Reality. Magic Realism: between Fabulation and Metafiction

 DA

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGU3O02

Critical Discourse Analysis

 DU

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGU3O03

Intercultural Aspects in Translation

 DU

106

2

1

 

 

C

6

 

 

 

 

 

 

HmGA3O04

Practică în centre de informare şi documentare 

DA

 

 

 

 

2*

Vp

2

 

 

 

 

 

 

HmGA4O07

Postmodernist Representations of Reality. Magic Realism: Postmodernist Identity and Self Consciousness

 DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGT4O08

Genre Fiction and Highbrow Literature

DT

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGU4O09

Rhetoric and Argumentation in Non-Literary Discourse

 DU

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA4O10

Systemic Functional Linguistics

 DA

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA4O11

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

 DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

6

5

 

 

 

24

8

6

 

3*

 

30

OPŢIONALE (se alege o  singură disciplină)

HmGT3A05

Skill Development according to CEFR

 DT

106

2

1

 

 

  E  

  6

 

 

 

 

 

 

HmGT3A06

Academic Writing

DT

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL discipline obligatorii / nr. ore / credite 

10

 

8

6

 

2*

 

30

8

6

 

3*

 

30

 

Legendă:

C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată
Cu * - ore (practica comasată şi stagiul pentru elaborarea lucrării de disertaţie) peste numărul minim de ore săptămânal; creditele aferente acestor discipline sunt incluse în numărul total de credite (30) precizat de standardele ARACIS. 
** Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - 10 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET