Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prezentare  generală

Înființată în anul 2003, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale vine în întâmpinarea unei așteptări din totdeauna atât a arădenilor, cât și a unui număr semnificativ al locuitorilor din zona vestică a țării. Aceea de a crea un învățământ superior de profil umanist în urbea de pe malul Mureșului.      

       Cu certitudine, această aspirație a fost o constantă a vieții spirituale arădene care se regăsește în spațiul nostru începând cu 1812, anul înființării Preparandiei, continuând cu Institutul Clerical Teologic (1822) şi Conservatorul de muzică (1833).

Actualmente, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale își desfăşoară activitatea într-o clădire modernă, complexul M, situat pe malul Mureșului, în cartierul Micălaca. Spațiul de studiu generos, cu o arhitectură occidentală, oferă o bază materială impresionantă, la zi, cu săli de curs, amfiteatre, sală de conferințe cu traducere simultană, laborator fonic, sală multimedia, bibliotecă, sală de lectură etc.

 Specializările Limba și literatura română – limba și literatura engleză, Limba și literatura română – limba și literatura germană, Administrație publică, Jurnalism și Teologie penticostală didactică reprezintă oferta academică actuală pentru programul de licență al Facultății de Științe Umaniste și Sociale. Acestora li se alătură și programele de masterat, respectiv de studii doctorale, care permit studenților noştri să își desăvârșească pregătirea.

 Programele de masterat sunt centrate pe specializările:

  • Limba și literature română
  • Limba și literatura engleză
  • Administrație publică
  • Limba și literatura  română: Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
  • Limba și literatura engleză: Studii lingvistice şi literare în spaţiu langlo-saxon
  • Administrație publică: Administraţie public în context European

 Studiile universitare doctorale organizate de Facultatea de Științe Umaniste și Sociale a „Universității Aurel Vlaicu” din Arad corespund domeniului filologie, cu ambele domenii de competență, atât limbă, cât și în literatură.

       Programele de burse Erasmus oferă studenților noștri, atât prin mobilități de studiu, cât și prin cele de plasament, oportunitatea să își construiască un plan de dezvoltare pentru carieră, în universităţi-partenere de prestigiu din Portugalia, Germania, Franța, Italia, Polonia, Turcia, Cipru.

        Studenţii noştri pot opta pentru practica într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană, ţară cu care facultatea noastră are relaţii de parteneriat.

 

Misiunea facultății

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, fiind o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, îşi asumă o misiune de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, care presupune formarea de cadre cu pregătire superioară şi perfecţionarea personalului academic prin promovarea la nivel de excelenţă a unor competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate. Astfel, toate acţiunile UAV, atât în interiorul ei cât şi în relaţiile universitare, în mediul socio-economic, se bazează pe principiile de cunoaştere-inovatoare-învăţare permanentă şi pe promovarea interculturalităţii.

În egală măsură, UAV îşi susţine şi promovează strategiile în cadrul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale. În acest cadru, UAV îşi asumă şi o funcţie culturală importantă şi un rol civic în cadrul comunităţii din care face parte.

Misiunea UAV poate fi esenţializată în câteva cuvinte: universitate pentru studenţi, universitate pentru ştiinţă, universitate pentru societate!

Obiective strategice

Obiectivele asumate pentru realizarea misiunii au în vedere structura socio-economică a regiunii de Vest a României şi a Euroregiunii care o conţine, precum şi tradiţiile locale şi dezvoltarea istorică a Aradului şi a rolului său în Regiunea de Vest şi în Euroregiune. Acestea pot fi sintetizate în:

           îmbunătăţirea procesului educaţional;

           creşterea capacităţii de cercetare;

           asigurarea calităţii şi o dezvoltare durabilă.

           extinderea funcţiei sociale şi culturale a UAV;

           orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare;

           compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu standardele europene;

           crearea unui mediu academic bazat pe parteneriatul responsabil cu studenţii;

           întărirea dimensiunii antreprenoriale a universităţii;

           câştigarea unei vizibilităţi internaţionale;

           implicare clară în societate prin colaborare, politici durabile şi dezvoltare democratică;

           participare academică activă şi responsabilă atât la nivel naţional cât şi internaţional;

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET