Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Cadre didactice

1. Posturi asociati Umaniste 2016-2017

2. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

3. Director departament: Lector.univ.dr. Simona Redeş

Nr. crt.

Foto        

Nume şi Prenume            

Titluri: didactic, ştiinţific     

Domenii de cercetare ştiinţifică

şi orar consultaţii

CV în

PDF         

www

1

ANDO 

ANDREI 

asistent

doctorand 

  jurnalism

   

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
2  

BANCIU

DAN

conferenţiar

doctor

Logică

CV(RO)

CV(EN)

Lucrari 

Works(EN)

 
 
3

BARAC

LIDIA 

profesor

doctor 

  drept

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 4

BARBĂ

IONEL

lector

doctor

  drept 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
5

BELEI 

MANUELA 

asistent

 doctor 

filologie 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 6 

BODIŞTEAN 

FLORICA 

profesor

doctor  

filologie 

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 7 

BRÎNDUŞA 

ARMANCA  

profesor 

doctor

  jurnalism 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 8 

CIOBOTEA 

ŞTEFAN 

conferenţiar  

doctor

  jurnalism 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
9

CORNELIU

CONSTANTINEANU

profesor 

 doctor  

teologie

penticostală

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN

RO

EN

RID

 
  10

COŞER

CORNELIA

profesor 

 doctor  

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
  11

DRĂUCEAN  

ADELA 

conferentiar

doctor

filologie

  

CV(RO) 

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 12

GHENDER

FLAVIUS

asistent

doctor

  jurnalism

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
13  

HANDARIC

MIHAI

lector

doctor

teologie
 penticostala

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 14 

HUŢIU

OTILIA

conferenţiar

doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 15 

IOVĂNAŞ 

EUGENIA  

lector

doctor

  drept 

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 16

MARGAN

CLAUDIU 

 

lector

doctor

  

filologie

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

 
 17

MARGAN

MANUELA

lector

doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
18  

MICLE

IOAN

lector

doctor 

drept

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
  19 

NEAMŢU

CARMEN LUCIA

conferenţiar

doctor

  jurnalism

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 20

PALICIUC

CĂLINA

lector

doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN) 

RO

EN

RID

 
 21 

IONESCU 

ALINA 

lector

doctor

 

  filologie

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 22  

PĂDUREAN

CORNELIU

profesor

 doctor 

istorie

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 23  

POPESCU

MIRON 

asistent 

doctorand

drept

  

CV(RO) 

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 24

RADU 

VOICA 

conferenţiar

doctor

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 25 

REDEŞ  

SIMONA 

lector

doctor

  filologie

 

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
26

RIVIŞ - TIPEI

IOSIF

lector

doctor

teologie penticostală

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
  27 

ROŞU

PETRA MELITTA

lector

doctor

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 28  

SAVA TOMA ALEXANDRU

asistent 

doctor

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
  29 

TĂRCHILĂ

PETRU 

profesor

doctor

  drept 

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 30 

UNGUREANU

DAN 

conferenţiar

doctor

  filologie

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 
 31 

VIZENTAL

ADRIANA

profesor

doctor

  filologie 

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 

Personal didactic asociat:

  1. Prof.univ.dr Ioan Biri
  2. Conf.univ.dr. Ilona Mathe 
  3. Dr Dumitru Coman 
  4. Lect.univ.dr Teodor Dronca 
  5. Lect.dr Cristina Mihaela Mardale
  6. Lect.dr Sorin Nour 
  7. Lect.dr. Mitică  Purcariu 
  8. Asistent dr.  Laura Ponta

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET