Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Cadre didactice

1. Posturi asociati Umaniste 2016-2017

2. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

3. Director departament: Lector.univ.dr. Simona Redeş

Nr. crt.

Foto        

Nume şi Prenume            

Titluri: didactic, ştiinţific     

Domenii de interes 

CV în

         PDF         

www

1

ANDO 

ANDREI 

asistent

doctorand 

  jurnalism

   

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

2

BARAC

LIDIA 

profesor

doctor 

  drept

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 3

BARBĂ

IONEL

lector

doctor

  drept 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

4

BELEI 

MANUELA 

asistent

 doctor 

filologie 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 5 

BODIŞTEAN 

FLORICA 

profesor

doctor  

filologie 

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 6 

BRÎNDUŞA 

ARMANCA  

profesor 

doctor

  jurnalism 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 7 

CIOBOTEA 

ŞTEFAN 

conferenţiar  

doctor

  jurnalism 

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

8

CORNELIU

CONSTANTINEANU

profesor 

 doctor  

teologie

penticostală

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN

RO

EN

RID

  9 

COŞER

CORNELIA

profesor 

 doctor  

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

  10

DRĂUCEAN  

ADELA 

conferentiar

doctor

filologie

  

CV(RO) 

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 11 

GHENDER

FLAVIUS

asistent

doctor

  jurnalism

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

12  

HANDARIC

MIHAI

lector

doctor

teologie
 penticostala

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 13 

HUŢIU

OTILIA

conferenţiar

doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 14 

IOVĂNAŞ 

EUGENIA  

lector

doctor

  drept 

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 15

MARGAN

CLAUDIU 

 

lector

doctor

  

filologie

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

 16

MARGAN

MANUELA

lector

doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

17  

MICLE

IOAN

lector

doctor 

drept

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

  18  

NEAMŢU

CARMEN LUCIA

conferenţiar

doctor

  jurnalism

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 19

PALICIUC

CĂLINA

lector

doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN) 

RO

EN

RID

 20 

IONESCU 

ALINA 

lector

doctor

 

  filologie

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 21  

PĂDUREAN

CORNELIU

profesor

 doctor 

istorie

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

22  

PONTA

MONICA DIANA

profesor

 doctor 

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 23  

POPESCU

MIRON 

asistent 

doctorand

drept

  

CV(RO) 

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 24

RADU 

VOICA 

conferenţiar

doctor

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 25 

REDEŞ  

SIMONA 

lector

doctor

  filologie

 

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

26

RIVIŞ - TIPEI

IOSIF

lector

doctor

teologie penticostală

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

  27  

ROŞU

PETRA MELITTA

lector

doctor

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

 28  

SAVA TOMA ALEXANDRU

asistent 

doctor

  filologie

  

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

  29 

TĂRCHILĂ

PETRU 

conferenţiar

doctor

  drept 

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări

Works(EN)

RO

EN

RID

  30 

UNGUREANU

DAN 

conferenţiar

doctor

  filologie

CV(RO)

CV(EN)

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

 31 

VIZENTAL

ADRIANA

profesor

doctor

  filologie 

  

CV(RO)

CV(EN) 

Lucrări 

Works(EN)

RO

EN

RID

Personal didactic asociat:

 1.     Prof. univ. dr. Ioan Biriş;
 2.     Lect. dr. Dumitru Coman;
 3.     Lect. univ. dr. Teodor Dronca;
 4.     Prof. univ. dr. Ionel Funeriu
 5.     Prof. univ. dr. Florea Lucaci;
 6.     Lect. dr. Cristina Mihaela Mardale;
 7.     Lect. univ. dr. Ioan Micle;
 8.     Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ;
 9.     Prof. univ. dr. Gavril G. Neamţu;
 10.     Lect. dr. Sorin Nour;
 11.     Lect. dr. Mitică Purcariu;
 12.     Conf. univ. dr. Pavel Riviş Tipei;
 13.     Lect. univ. dr. Nicolae Selage;
 14.     Lect. dr. Anca Stoenescu;

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET