Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: limbă şi literatură. tendinţe actuale

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmFC3O01

Influenţa limbii engleze asupra lexicului limbii române. Elemente de etimologie  

 DC

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmFC3O02

Literatura hipertextuală: rescrieri moderne şi postmoderne   

 DC

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFF3O03

Practică în centre de  informare şi documentare  

 DF

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

 

 

 

 

 

HmFF4O08

Mitologie românească şi ilustrări literare    

 DF

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFC4O09

Direcţii şi mutaţii în critica literară 

 DC

117

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

7

HmFF4O10

Probleme controversate de gramatică 

 DF

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmFF4O11

Scriere academică 

 DF

9

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

HmFF4O12

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

 DF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

8

 

3

4

 

2*

 

16

6

5

 

3*

 

23

 

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

 

Pachet 1:

HmFF3A04

Feţele citadinismului în romanul românesc interbelic

 DF

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmFF3A05

Direcţii în proza fantastică 

DF

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HmFS3A06

Hermeneutica poeziei  

DS

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFS3A07

Poezia religioasă românească

DS

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 3:

HmFC4A13

Constructe identitare în proza feminină  (sfârşitul  secolului XX şi secolul  XXI)

DC

 

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFS4A14

Patternurile greceşti ale culturii europene

DS

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

 

TOTAL

3

 

3

4

 

 

 

14

2

1

 

 

 

7

 

TOTAL discipline obligatorii / nr. ore / credite 

11

 

6

8

 

2*

 

30

8

6

 

3*

 

30

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de master: DF– disciplină de aprofundare; DS – disciplină de sinteză; DC – disciplină de cunoaştere avansată
Cu * - ore (practica comasată şi stagiul pentru elaborarea lucrării de disertaţie) peste numărul minim de ore săptămânal; creditele aferente acestor discipline sunt incluse în numărul total de credite (30) precizat de standardele ARACIS. 
** Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - 10 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET