Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Limbă şi literatură

Specializarea: Limba şi literatura română - limba şi literatura engleză

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II, anul universitar 2016 - 2017

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HAF3O01

Literatură universală şi comparată I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS3O02

Limba română contemporană. Morfologie III

DS

56

1

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HAS3O03

Istoria literaturii române III

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS3O04

Istoria literaturii engleze II

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS3O05

Limba engleză contemporană- Morfologie III

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HAS3O06

Curs practic. Limba engleză III

DS

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

 HAC3O07

Educaţie fizică III

DC

9

-

-

1*

-

C

(A/R)

1*

 

 

 

 

 

 

HAF4O14

Literatură universală şi comparată II

DF

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HAS4O15

Limba română contemporană. Morfologie IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O16

Istoria literaturii române IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O17

Istoria literaturii engleze III

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O18

Limba engleză contemporană- Sintaxă IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O19

Curs practic. Limba engleză IV

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

HAC4O20

Educaţie fizică IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1*

-

C

(A/R)

1*

HAD4O21

Practică comasată de specialitate***

DD

 

 

 

 

 

60 ore

C

2

 

TOTAL

8

 

9

5

3

-

 

25

10

5

2

 

 

25

 OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HAS3A08

a. Modele culturale şi literare

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HAS3A09

a. Teoria genurilor literare

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HAC3A10

c. Limba germană III

DC

20

-

-

1

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HAC3A11

c. Limba franceză III

DC

20

-

-

1

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HAD4A22

b. Metode şi abordări în ştiinţele filologice

DD

45

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

C

2

HAS4A24

b. Analiza textului litarar

DS

45

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

C

2

HAC4A25

c. Limba germană IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

3

HAC4A26

c. Limba franceză IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

3

 

TOTAL

3

 

 1

1

2

-

-

5

1

1

2

-

-

5

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

11

 

10

6

4

-

-

30

10

6

4

-

-

30

FACULTATIVE

 

HAC3F12

Biblioteconomie

DC

20

1

1

-

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HAC4F27

Traducere asistată de calculator

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

VP

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HAF3F13

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS4F28

Didactica specialităţii A

DS

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul III

anul universitar 2016 - 2017

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HAF5O01

Teoria literaturii I

DF

45

1

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

HAS5O02

Istoria limbii române literare I

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS5O03

Istoria literaturii române V

DS

56

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

HAS5O04

Istoria literaturii engleze IV

DS

92

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

HAS5O05

Limba engleză contemporană - Sintaxa V

DS

56

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

HAS5O06

Practica limbii engleze V

DS

70

-

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

HAF6O18

Teoria literaturii II

DF

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

3

HAS6O19

Istoria limbii române literare II

DS

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

3

HAS6O20

Istoria literaturii române VI

DS

56

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

HAS6O21

Literatură americană

DS

42

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

HAS6O22

Limba engleză contemporană - Sintaxa VI

DS

56

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

HAS6O23

Practica limbii engleze VI

DS

45

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

VP

3

HAS6O24

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă ***

DS

60 ore

VP

3

 

TOTAL

7

 

8

6

2

-

-

24

8

6

2

 

-

24

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HAS5A07

a. Filonul folcloric în creaţia clasicilor junimişti 

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS5A08

a. Modele culturale şi orientări literare

 

45

1

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

HAS5A09

b. Pragmatica limbii engleze

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS5A10

b. Post war English Literature

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS6A25

c. Normă şi abatere în limba română actuală

DS

 

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

HAS6A26

c. Editare de text filologic

DS

45

-

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HAS6A27

d. Analiză de discurs

DS

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

HAS6A28

d. Traductologie

DS

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

 

TOTAL

4

 

2

2

-

-

-

6

2

2

-

-

-

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

11

 

 

10

 

8

 

2

-

-

 

30

 

10

 

8

 

2

 

-

-

 

30

FACULTATIVE

HAC5F11

Estetică

DC

20

1

1

-

-

VP

2

 -

-

-

-

-

-

HAC5F12

Istoria filosofiei

DC

20

1

1

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

HAC5F13

Limba germană

DC

20

-

-

2

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

HAC5F14

Limba franceză

DC

20

-

-

2

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

HAC6F29

Limba germană

DC

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

VP

2

HAC6F30

Limba franceză

DC

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

VP

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HAS5F15

Didactica specialităţii B

DS

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HAS5F16

Practică pedagogică (A)

DS

31

-

3

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAF5F17

Managementul clasei de elevi

DF

45

1

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

HAS6F31

Practică pedagogică (B)

DS

6

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

C

2

HAS6F32

Instruire asistată de calculator

DS

20

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

2

HAS6F34

Evaluare finală-portofoliu didactic

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

5

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
Cu * - ore şi credite (Educaţie fizică) peste numărul total de credite şi numărul minim de ore precizate de standardele ARACIS 
Cu ** - Creditele programului de formare psihopedagogică peste numărul total de credite şi numărul minim de ore precizate de standardele ARACIS  
 *** Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă se efectuează  pe parcursul semestrului  VI.
 ****Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET