Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Jurnalism şi informaţie

Specializarea: Jurnalism


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HDF5O01

Etica şi deontologia presei

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HDF5O02

Retorica publicistică în presa TV I

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O03

Presa şi politica în democraţie

DS

20

-

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HDS5O04

Pamfletul între jurnalism şi literatură I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O05

Presa de agenţie I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HDS5O06

Jurnalism radio I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O07

Jurnalism de televiziune I

DS

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O08

Producţii de televiziune I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O09

Practică în presa TV I

DS

34

-

-

-

1

VP

2

 

 

 

 

 

 

HDF6O18

Retorica publicistică în presa TV II

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HDS6O19

Pamfletul între jurnalism şi literatură II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

3

HDS6O20

Presa de agenţie II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HDS6O21

Jurnalism radio II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

3

HDS6O22

Jurnalism de televiziune II

DS

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

-

3

HDS6O23

Producţii de televiziune II

DS

56

 

 

 

 

 

 

-

3

-

-

E

4

HDS6O24

Practică în presa TV II

DS

34

 

 

 

 

 

 

-

-

-

1

VP

2

HDS6O25

Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă***

DS

 

-

-

-

-

-

-

 

60 ore

VP

3

 

TOTAL

10

 

8

8

-

1

 

26

6

7

2

1

 

26

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HDS5A10

a. Jurnalism cultural

DS

20

1

1

-

-

E

2

 

 

 

 

 

 

HDC5A11

a. Istoria integrării europene

DC

20

1

1

-

-

E

2

 

 

 

 

 

 

HDD5A12

b. Jurnalism politic

DD

34

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

 HDS5A13

b. Analiza discursului mediatic

DS

34

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HDS6A26

a. Jurnalism cultural

DS

20

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

2

HDC6A27

a. Istoria integrării europene

DC

20

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

2

HDD6A28

b. Jurnalism politic

DD

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

HDS6A29

b. Analiza discursului mediatic

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

 

TOTAL

2

 

1

1

1

-

 

4

2

-

2

 

 

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

12

 

9

9

1

1

 

30

8

7

4

1

 

30

FACULTATIVE

HDS5F14

Metodica predării ştiinţelor comunicării

DS

20

2

-

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

HDC5F15

Limbă modernă (engleză, franceză, germană)

DC

20

-

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HDS5F16

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HDS5F17

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS6F30

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HDF6F31

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HDS6F32

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

Legendă:     C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
*** Stagiu de practica comasată de specialitate şi stagiu de  practică în vederea elaborării lucrării de licenţă se efectuează pe parcursul semestrului IV şi VI
 **** Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET