Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Domeniul: Ştiinţe administrative

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în administraţie publică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017 

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmHF3O01

Contractele în dreptul privat românesc I

DF

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmHS3O02

Prevederile noului cod civil în administraţia publică

DS

70

1

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

HmHS3O03

Valorile dreptului  

DS

142

2

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

HmHF3O04

Metodologia cercetării ştiinţifice

 

DF

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmHF3O05

Practică în centre de  informare şi documentare 

 DF

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

 

 

 

 

 

HmHF4O08

Contractele în dreptul privat românesc II

DF

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHF4O09

Audit public şi privat

DF

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmHC4O10

Management financiar

DC

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmHF4O11

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

DF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

9

 

7

5

 

 

 

26

6

5

 

 

 

24

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

 

Pachet 1:

HmHC3A06

Contenciosul administrativ

(Curs practic)

DC

70

-

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

HmHS3A07

Răspunderea patrimonială în administraţia publică

DS

70

-

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 2:

HmHC4A12

Drept bancar

DC

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHF4A12

Finanţe publice şi construcţie bugetară

DF

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL

 2

 

-

2

 

 

 

4

2

 1

 

 

 

6

 

TOTAL discipline obligatorii / nr. ore / credite

 11

 

7

7

 

 

 

30

8

6

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET