Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Ştiinţe administrative

Specializarea: Administraţie publică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII IMPUSE

HCF3O01

Politici publice I

DF

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCF3O02

Drept administrativ .Parte generală I

DF

45

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS3O03

Managementul resurselor umane în administraţia publică

DS

67

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS3O04

Sisteme administrative comparate I

DS

67

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS3O05

Metodologia cercetării ştiinţifice în ştiinţele administrative I

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCF3O06

Etică şi deontologia funcţionarului public

DF

56

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HCC3O07

Educatie fizica III

DC

9

-

-

1*

-

C

1*

 

 

 

 

 

 

HCC4O13

Drept civil. Parte generală şi persoane

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

2

HCF4O14

Politici publice II

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HCF4O15

Drept administrativ .Parte specială II

DF

42

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HCS4O16

Protecţia juridică a drepturilor omului

DS

42

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HCS4O17

Sisteme administrative comparate I

DS

42

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HCS4O18

Metodologia cercetării ştiinţifice în ştiinţele administrative II

DS

42

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

5

HCC4O19

Educatie fizica IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1*

-

C

1*

HCS4O20

Practică de specialitate ***

DS

 

 90 ore

VP

3

 

TOTAL

11

 

11

7

1

-

-

24

11

8

1

-

-

25

OBLIGATORII OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HCC3A08

a.Marketing public

DC

67

2

2

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HCS3A09

a.Administrarea şi valorificarea documentelor

DS

67

2

2

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HCC3A10

b.Limba engleză III

DC

9

-

1

-

-

C

1

 

 

 

 

 

 

HCC3A11

b. Limba germană III

DC

9

-

1

-

-

C

1

 

 

 

 

 

 

HCS4A21

c.Relaţii cu publicul

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

C

4

HCS4A22

c.Publicitate imobiliară

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

C

4

HCC4A23

b.Limba engleză IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

1

HCC4A24

b. Limba germană IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

3

 

2

3

-

-

-

6

2

3

-

-

-

5

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

14

 

12

10

1

-

-

30

13

11

1

-

-

30

FACULTATIVE

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HCF3F12

TMI+TME

DF

 

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HCS4F25

Didactica specialităţii

DS

 

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HCF5O01

Drept civil – drepturi reale, obligaţii,contracte III

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HCF5O02

Drept administrativ III

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O03

Drept comunitar european

DS

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O04

Etică şi deontologia funcţionarului public

DS

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O05

Dreptul muncii şi securităţii sociale I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HCS5O06

Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCS5O07

Practică de specialitate III

DS

45

-

-

2

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCC5O08

Introducere în relaţii publice I

DC

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCC5O09

Drept financiar şi fiscal I

DC

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCF6O14

Drept civil – drepturi reale, obligaţii, contracte IV

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HCF6O15

Drept administrativ IV

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HCS6O16

Contencios administrativ

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HCS6O17

Politici regionale şi dezvoltare locală

DS

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HCS6O18

Dreptul muncii şi securităţii sociale II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HCS6O19

Organiz. şi funcţionarea comunit. local în Europa

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HCS6O20

Stagiu de elaborare a lucrării de licenta

DS

 

 

 

 

 

 

 

3ore x 3 săptămâni

Vp

2

HCC6O21

Introducere în relaţii publice II

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

2

HCC6O22

Drept financiar şi fiscal II

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

2

 

TOTAL

13

 

11

7

2

-

-

30

11

9

-

-

-

28

OPŢIONALE (se alege o disciplină)

HCC5A23

Fundamentele calităţii în sectorul public

DC

34

-

-

-

-

 

-

1

-

-

-

C

2

HCC5A24

Elemente de drept funciar

DC

34

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

C

2

 

TOTAL

1

 

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

2

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

14

 

11

7

2

-

-

30

12

9

-

-

-

30

FACULTATIVE

HCC5F10

Doctrine politice

DC

45

2

-

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HCC5F11

Management strategic

DC

45

2

-

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HCS5F12

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HCS5F13

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HCS6F25

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HCF6F26

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HCS6F27

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

 

Legendă:   

C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
***  Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă -5 credite

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET