Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Contact/Decanat/Secretariat

Adresa: str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad

Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Telefon / Fax: 0257-219.336  

Secretar şef: Ada Hanciuţa

E-mail : fsus@uav.ro


Conducerea facultăţii

Decan : Conf. dr. Huţiu Otilia

Prodecan : Conf. dr. Drăucean Adela

Director departament: Lector.univ.dr. Simona Redeş

Personal didactic


Plan strategic


Oferta educaţională de studii universitare de licenţă, master şi doctorat (Sistem Bologna)

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă  Extras HG 376 din 18 mai 2016

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Specializări

Nr. Credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-limba şi literatura engleză

180

80

Limba şi literatura română-limba şi literatura germană

180

30

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

180

50

3

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

180

24

4

Teologie

Teologie penticostală didactică

180

30

Ciclul II: Programe de studii universitare de master Extras HG 402 din 2 iunie 2016

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Specializări

Nr. Credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatură. Tendinţe actuale

120

100

Studii lingvistice şi literare în spaţiul anglo-saxon

120

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică în context european

120

50

Ciclul III: Studii doctorale

Domeniul: Filologie

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET