Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Denumire master : Modelare matematică în cercetare şi didactică (MMCD)

Domeniu: Matematică

Tip de master: Învăţământ universitar ciclul II (sistem Bologna)

Forma de învăţământ: IF (învăţământ cu frecvenţă),

Durata studiilor: 4 semestre a câte 14 săptămâni;

Număr credite ECTS: 120 (30 / semestru) 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul I

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmEA1O01

Capitole speciale de teoria operatorilor

DA

136

1

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA1O02

Analiză armonică

DA

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEU1O03

Algebre Lie şi modelare matematică în fizică

DU

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEU1O04

Modelarea şi optimizarea deciziilor

DU

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA2O01

Teoria dilatării şi modele operatoriale

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmEA2O02

C* algebre şi module Hilbert

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmEA2O03

Analiză convexă 

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

7

GmET1O05

Proiect de cercetare A

DT

112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cn

5

 

TOTAL

 

 

7

3

1

-

-

24

6

3

-

2

-

24

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmET1A11

Utilizarea soft-urilor în predarea matematicii

DT

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmET1A12

Capitole speciale de teoria stabilităţii

DT

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmET2A21

Sisteme fuzzy

DT

122

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Ex

6

GmET2A22

Analiza şi prelucrarea datelor statistice

DT

122

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Ex

6

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

6

1

2

-

-

-

6

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

9

4

1

-

-

30

7

5

-

2

-

30

 

 


 

 Anul II

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmET3O01

Sisteme stochastice şi predicţie

DT

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA3O02

Analiză funcţională fuzzy 

DA

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmET3O03

Probleme cu frontieră liberă

DT

136

1

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmEA3O04

Metodologia cercetării ştiinţifice

DA

108

1

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GmET3O06

Proiect de cercetare B

DT

52

-

-

-

2

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GmEU4O01

Modele gauge

DU

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmET4O03

Proiect de cercetare C

DT

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cn

6

GmET4O04

Elaborarea lucrării de disertaţie

DT

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Cn

12

 

TOTAL

 

 

6

4

-

2

-

26

2

1

-

8

-

24

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmEU3A41

Sisteme dinamice şi control optimal

DU

80

1

-

1

-

Ex

4

-

-

-

-

-

-

GmEU3A42

Modele matematice financiare

DU

80

1

-

1

-

Ex

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmEA4A51

Optimizare neliniară

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmEA4A52

Capitole speciale de analiză complexă 

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

 

TOTAL

 

 

1

-

1

-

-

4

2

1

-

-

-

6

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

4

1

2

-

30

4

2

-

8

-

30

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET