Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Denumire master : Modelare matematică în cercetare şi didactică (MMCD)

Domeniu: Matematică

Tip de master: Învăţământ universitar ciclul II (sistem Bologna)

Forma de învăţământ: IF (învăţământ cu frecvenţă),

Durata studiilor: 4 semestre a câte 14 săptămâni;

Număr credite ECTS: 120 (30 / semestru) 

Director academic program de studii de master: Conf. dr. Pastorel Gaspar

E-mail: pastogaspar@yahoo.com

Acreditare:
Cursuri online: Moodle UAV

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Capitole speciale de teoria operatorilor

2+1+0+0

E

6

2.

Analiză armonică

2+1+0+0

E

6

3.

Algebre Lie şi modelare matematică în fizică

2+1+0+0

E

6

4.

Modelarea şi optimizarea deciziilor

2+0+1+0

E

5

5.

Curs opţional 1

1+0+2+0

E

4

6.

Proiect de cercetare A

0+0+0+2

Cn

3

TOTAL

9+3+3+2=17

 

30

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 1:

 

DO.1.1.

Modele geometrice în didactica matematicii

1+0+2+0

E

4

 

DO.1.2.

Modelarea matematică a sistemelor distribuite

1+0+2+0

E

4

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Teoria dilatării şi modele operatoriale

2+1+0+0

E

6

2.

C* algebre şi module Hilbert

2+1+0+0

E

6

3.

Analiză convexă 

2+1+0+0

E

6

4.

Curs opţional 2

2+1+0+0

E

5

5.

Curs opţional 3

1+0+2+0

E

4

6.

Proiect de cercetare B

0+0+0+2

Cn

3

TOTAL

9+4+2+2=17

 

30

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 2:

 

DO.2.1.

Utilizarea soft-urilor în predarea matematicii

2+1+0+0

E

5

 

DO.2.2.

Capitole speciale de teoria stabilităţii

2+1+0+0

E

5

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 3:

 

DO.3.1.

Sisteme fuzzy

1+0+2+0

E

4

 

DO.3.2.

Analiza şi prelucrarea datelor statistice

1+0+2+0

E

4

Semestrul 3

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Sisteme stochastice şi predicţie

2+1+0+0

E

6

2.

Analiză funcţională fuzzy  

2+1+0+0

E

6

3.

Probleme cu frontieră liberă

2+1+0+0

E

6

4.

Modele gauge

2+0+1+0

E

5

5.

Curs opţional 4

1+0+2+0

E

4

6.

Proiect de cercetare C

0+0+0+2

Cn

3

TOTAL

9+3+3+2=17

 

30

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 3:

 

DO.4.1.

Sisteme dinamice şi control optimal

1+0+2+0

E

4

 

DO.4.2.

Modele matematice financiare

1+0+2+0

E

4

 

 

Semestrul 4

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Metodologia cercetării ştiinţifice

2+1+0+0

E

6

2.

Curs opţional 5

2+1+0+0

E

6

3.

Proiect de cercetare D 

0+0+0+2

Cn

6

4.

Elaborarea lucrării de disertaţie

0+0+0+6

Cn

12

TOTAL

4+2+0+10=14

 

30

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 4:

 

DO.5.1.

Optimizare neliniară

2+1+0+0

E

6

 

DO.5.2.

Capitole speciale de analiză complexă 

2+1+0+0

E

6

 

Sustinerea dizertatiei: 10 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET