Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Studii universitare de licenţă: Matematică informatică

Domeniu de licenţă: Matematică;

Specializarea: Matematică informatică;   

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre);

Număr credite transferabile in sistem european (ECST): 180 (30 credite/semestru); 

Acreditare ARACIS: Acreditată în anul 2012

Planul  de învăţământ

Legendă:

 • C= Nr. ore de curs
 • S= Nr. ore de seminar
 • L= Nr. ore de laborator
 • F.v.= Forma de verificare
 • Nr. cr.= Nr. credite ECTS (credite transferabile  în sistem european)
 • Ex.= Examen
 • Cn.= Colocviu notă
 • C = Colocviu cu Admis/Respins

ANUL I (2014 – 2015)

 

Discipline obligatorii

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

Discipline fundamentale

1

Structuri algebrice

2

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

2

Analiză matematică pe R

2

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

3

Algebră liniară

-

-

-

-

-

2

1

-

Ex

6

4

Analiză matematică pe Rn

-

-

-

-

-

2

2

-

Ex

6

Discipline de specialitate

5

Arhitectectura sistemelor de calcul

2

-

1

Ex

5

-

-

-

-

-

6

Structuri de date

-

-

-

-

-

2

-

2

Ex

6

7

Sisteme de operare

-

-

-

-

-

1

-

1

Ex

4

Discipline complementare

8

Logică şi teoria numerelor

2

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

9

Algoritmi şi programare

2

-

2

Ex

6

-

-

-

-

-

10

Software matematic

-

-

-

-

-

2

-

2

Ex

6

11

Limbi moderne 1

-

2

-

Cn

3

-

-

-

-

-

12

Limbi moderne 2

-

-

-

-

-

-

2

-

Cn

3

13

Educaţie fizică 1

-

1

-

C

1

-

-

-

-

-

14

Educaţie fizică 2

-

-

-

-

-

-

1

-

C

1

 

 

RECAPITULARE

Nr. ore/săptămână

10

8

4

Cr:30

+1

10

6

6

Cr:30

+1

Total ore/săptămână

20

20

Nr. examene şi colocvii

                         7

                         7

 

 

Discipline facultative

1

Fundamentele programarii vizuale

-

-

-

-

-

2

-

2

Cn

6

2

Birotică

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

3

Psihologia educaţiei

2

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

4

Teoria si metodologia instruirii.

Teoria si metodologia evaluarii.

-

-

-

-

-

2

2

-

Ex

5

 

  ANUL II (2014 – 2015)

 

Discipline obligatorii

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

Discipline fundamentale

1

Geometrie analitică

2

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

2

Ecuaţii diferenţiale

2

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

3

Analiză reală

-

-

-

-

-

2

2

-

Ex

5

4

Analiză complexă

-

-

-

-

-

2

1

-

Ex

5

5

Geometrie diferenţială

-

-

-

-

-

2

1

-

 Ex

   5

6

Ecuaţii cu derivate parţiale

-

-

-

-

-

2

1

-

Ex

5

7

Mecanică teoretică

-

-

-

-

-

2

2

-

Ex

5

Discipline de specialitate

8

Programare orientată pe obiecte

2

-

1

Ex

5

-

-

-

-

-

9

Reţele de calculatoare

2

-

1

Ex

5

-

-

-

-

-

10

Baze de date

2

-

2

Cn

5

-

-

-

-

-

11

Practică 90 ore

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

2

Discipline complementare

12

Limbi moderne 3

-

2

-

Cn

3

-

-

-

-

-

13

Limbi moderne 4

-

-

-

-

-

-

2

-

Cn

3

14

Educaţie fizică si sport 3

-

1

-

C

1

-

-

-

-

-

15

Educaţie fizică si sport 4

-

-

-

-

-

-

1

-

C

1

 

 

RECAPITULARE

Nr. ore/săptămână

10

6

6

Cr:30

+1

10

12

0

Cr:30

+1

Total ore/săptămână

20

20

Nr. examene şi colocvii

                         7

                         8

 

 

Discipline facultative

1

Algoritmica grafurilor

2

-

2

Cn

5

-

-

-

-

-

2

Limbaje formale si automate

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

3

Didactica specialitatii A - Matematica

-

-

-

-

-

2

2

-

EX

5

4

Teoria si metodologia instruirii.
Teoria si metodologia evaluarii.

2

-

2

Ex

5

-

-

-

-

-

  ANUL III (2014 – 2015)

Discipline obligatorii

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

Discipline fundamentale

1

Teoria probabilităţilor

2

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

Discipline de specialitate

2

Analiză numerică

2

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

3

Analiză funcţională

2

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

4

Inteligenţă artificială

2

-

2

Ex

5

 

 

 

 

 

5

Disciplină opţională I

2

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

6

Disciplină opţională II

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

7

Disciplină opţională III

-

-

-

-

-

2

-

1

Ex

5

8

Disciplină opţională IV

-

-

-

-

-

2

1

-

Ex

5

9

Disciplină opţională V

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

10

Disciplină opţională VI

-

-

-

-

-

2

1

-

Cn

5

11

Elaborarea şi redactarea lucrării de licenţă

-

-

-

-

-

-

-

8

Cn

10

Discipline complementare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Discipline opţionale

Nr.crt

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

5a

Grafuri şi combinatorică xxx

-

-

-

-

-

-

5b

Cercetări operaţionale

-

-

-

-

-

-

6a

Tehnici de optimizare

-

-

-

-

-

-

6b

Editare de texte ştiinţifice xxx

-

-

-

-

-

-

7a

Sisteme de gestiune a bazelor de date

-

-

-

-

-

-

7b

Sisteme dinamice

-

-

-

-

-

-

8a

Tehnologii WEB

-

-

-

-

-

-

8b

Istoria matematicii şi informaticii

-

-

-

-

-

-

9a

Tehnici avansate de programare

-

-

-

-

-

-

9b

Statistica matematica

-

-

-

-

-

-

10a

Drept comunitar european

-

-

-

-

-

-

10b

Spaţii liniare topologice

-

-

-

-

-

-

 

RECAPITULARE

Nr. ore/săptămână

12

7

3

Cr:30

8

3

11

Cr:30

Total ore/săptămână

20

20

Nr. examene şi colocvii

                        6

                        5

 

Discipline facultative

1

Ingineria programării

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

2

Criptografie şi securitatea informaţiei

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

3

Medii vizuale de programare

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

4

Calcul simbolic şi programare

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

5

Sisteme distribuite

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

6

Grafică pe calculator

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

 

 

Discipline facultative

Nr.crt

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

1

Didactica specialitatii B -  Informatica

2

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

2

Practică pedagogică (A) - Matematica

-

3

-

Cn

3

-

-

-

-

-

3

Managementul clasei de elevi

-

-

-

-

-

1

1

-

Ex

3

4

Instruire asistată de calculator

1

1

-

Cn

2

-

-

-

-

-

5

Practică pedagogică (B) - Informatica

-

-

-

-

-

-

3

-

Cn

2

6

Examen de absolvire – Portofoliu didactic

-

-

-

-

-

-

-

-

Ex

5

 

 Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de licenţă - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania

(M.Of. nr.561 din 08.08.2011):

 1. 212001 consilier matematician
 2. 212002 expert matematician
 3. 212003 inspector de specialitate matematician
 4. 212004 referent de specialitate matematician
 5. 212009 matematician
 6. 212015 cercetător în matematică*
 7. 212016 asistent de cercetare în matematică*
 8. 212023 cercetător în matematică informatică*
 9. 212024 asistent de cercetare în matematică-informatică
 10. 232001 profesor în învăţămîntul profesional şi de maiştri*
 11. 233002 profesor în învăţămîntul*
 12. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
 13. 251201 analist
 14. 251202 programator
 15. 251203 inginer de sistem în informatică
 16. 251204 programator de sistem informatic
 17. 251205 inginer de sistem software
 18. 251206 manager proiect informatic
 19. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
 20. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
 21. 251901 consultant în informatică
 22. 252101 administrator baze de date
 23. 252201 administrator sistem de securitate bancară
 24. 252301 administrator de reţea de calculatoare
 25. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP
 *Necesită şi studii universitare de master.Doar posesorii Diplomei de licenţă (sau a unui act echivalent)  au dreptul de a se inscrie la studiile universitare de masterat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET