Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Studii universitare de licenţă: Matematică informatică

Domeniu de licenţă: Matematică;

Specializarea: Matematică informatică;   

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre);

Număr credite transferabile in sistem european (ECST): 180 (30 credite/semestru); 

Acreditare ARACIS: Acreditată în anul 2012

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I/ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

Discipline obligatorii impuse

GlCF1O02

Analiză matematică pe R

DF

108

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCF1O03

Algebră liniară

DF

94

2

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

 

 

GlCS1O05

Arhitectura sistemelor de calcul

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCC1O08

Logică și teoria numerelor

DC

94

2

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCC1O09

Algoritmi și programare

DC

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCC1O13

Educație fizică și sport 1

DC

-

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCF1O01

Structuri algebrice

DF

122

-

-

-

-

-

 

2

1

-

-

Ex

6

GlCF2O04

Analiză matematică pe Rn

DF

108

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

6

GlCS2O06

Structuri de date

DS

108

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

6

GlCS2O07

Sisteme de operare

DS

80

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Ex

4

GlCC2O10

Software matematic

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlCC2O14

Educație fizică și sport 2

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

 

 

10

5

3

-

-

28

9

4

5

-

-

28

Discipline obligatorii opționale

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC1A11

Limba engleză 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC1A15

Limba franceză 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC1A16

Limba germană 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC2A12

Limba engleză 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC2A17

Limba franceză 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC2A18

Limba germană 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

7

3

-

-

31

9

6

5

-

-

31

Discipline facultative

GlCC1F02

Birotică

DC

94

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

-

-

GlCC1F03

Psihologia educației

DC

80

2

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

-

GlCC2F01

Fundamentele programării vizuale

DC

108

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Cn

6

GlCC2F04

Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 


 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul II

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I/ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

Discipline obligatorii impuse

GlCF3O01

Geometrie analitică

DF

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCF3O02

Ecuații diferențiale

DF

108

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlCS3O08

Programare orientate pe obiecte

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCS3O09

Rețele de calculatoare

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCS3O10

Baze de date

DS

80

2

-

2

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlCC3O13

Educație fizică și sport 3

DC

-

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

GlCF4O03

Analiză reală

DF

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCF4O04

Analiză complexă

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

GlCF4O05

Geometrie diferențială

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

GlCF4O06

Ecuații cu derivate parțiale

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

GlCF4O07

Mecanică teoretică

DF

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlCS4O11

Practică 90 ore

DS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

2

GlCC4O15

Educație fizică și sport 4

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

 

 

10

4

4

-

-

28

10

8

-

-

-

28

Discipline obligatorii opționale

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC3A12

Limba engleză 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC3A16

Limba franceză 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlCC3A17

Limba germană 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlCC4A13

Limba engleză 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC4A18

Limba franceză 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlCC4A19

Limba germană 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

6

4

-

-

31

10

10

-

-

-

31

Discipline facultative

GlCC3F01

Algoritmica grafurilor

DC

108

2

-

2

-

Cn

6

-

-

-

-

-

-

GlCC3F04

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării.

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlCC4F02

Limbaje formale și automate

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

GlCC4F03

Didactica specialității A-Matematica

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

 

 

 

 

 

 


 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul III

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

Discipline obligatorii impuse

G1CF5O01

Teoria probabilităților

DF

94

2

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5O02

Analiză numerică

DS

94

2

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5O03

Analiză funcțională

DS

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5O04

Inteligență artificială

DS

80

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CS6O11

Elaborarea și redactarea lucrării  de licență

DS

108

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Cn

10

 

TOTAL

 

 

8

4

2

-

-

20

-

-

8

-

-

10

Discipline obligatorii opționale

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS5A01

Grafuri și combinatorică

DS

94

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5A02

Cercetări operaționale

DS

94

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS5A03

Tehnici de optimizare

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CS5A04

Editare de texte științifice

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A05

Sisteme de gestiune a bazelor de date

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

G1CS6A06

Sisteme dinamice

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A07

Tehnologii Web

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

G1CS6A08

Istoria matematicii și informaticii

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

 

Pachet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A09

Tehnici avansate de programare

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

G1CS6A10

Statistică matematică

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

 

Pachet 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1CS6A11

Drept comunitar european

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Cn

5

G1CS6A12

Spații liniare topologice

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Cn

5

 

TOTAL

 

 

4

1

1

 

 

10

8

2

2

-

-

20

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

5

3

-

-

30

8

2

10

-

-

30

Discipline facultative

G1CC5F01

Ingineria programării

DC

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5F02

Criptografie și securitatea informației

DC

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5F03

Medii vizuale de programare

DC

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5F07

Didactica specialității B - Informatica

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1CC5F08

Practică pedagogică (A) - Matematică

DC

38

-

3

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

G1CC5F09

Managementul clasei de elevi

DC

52

1

1

-

-

Ex

3

-

-

-

-

-

-

G1CC6F04

Calcul simbolic și programare

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

G1CC6F05

Sisteme distribuite

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

G1CC6F06

Grafică pe calculator

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

G1CC6F10

Instruire asistată pe calculator

DC

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Cn

2

G1CC6F11

Practică pedagogică (B) - Informatică

DC

10

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Cn

2

G1CC6F12

Examen de absolvire – Portofoliu didactic

DC

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ex

5

 

Legendă:

 • C= Nr. ore de curs
 • S= Nr. ore de seminar
 • L= Nr. ore de laborator
 • F.v.= Forma de verificare
 • Nr. cr.= Nr. credite ECTS (credite transferabile  în sistem european)
 • Ex.= Examen
 • Cn.= Colocviu notă
 • C = Colocviu cu Admis/Respins

 Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de licenţă - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania

(M.Of. nr.561 din 08.08.2011):

 1. 212001 consilier matematician
 2. 212002 expert matematician
 3. 212003 inspector de specialitate matematician
 4. 212004 referent de specialitate matematician
 5. 212009 matematician
 6. 212015 cercetător în matematică*
 7. 212016 asistent de cercetare în matematică*
 8. 212023 cercetător în matematică informatică*
 9. 212024 asistent de cercetare în matematică-informatică
 10. 232001 profesor în învăţămîntul profesional şi de maiştri*
 11. 233002 profesor în învăţămîntul*
 12. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
 13. 251201 analist
 14. 251202 programator
 15. 251203 inginer de sistem în informatică
 16. 251204 programator de sistem informatic
 17. 251205 inginer de sistem software
 18. 251206 manager proiect informatic
 19. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
 20. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
 21. 251901 consultant în informatică
 22. 252101 administrator baze de date
 23. 252201 administrator sistem de securitate bancară
 24. 252301 administrator de reţea de calculatoare
 25. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP
 *Necesită şi studii universitare de master.Doar posesorii Diplomei de licenţă (sau a unui act echivalent)  au dreptul de a se inscrie la studiile universitare de masterat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET