Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Denumire master: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (IASTE)

Domeniu: Informatică

Tip de master: Învăţământ universitar ciclul II (sistem Bologna)

Forma de învăţământ: IF (învăţământ cu frecvenţă),

Durata studiilor: 4 semestre a câte 14 săptămâni;

Număr credite ECTS: 120 (30 / semestru) 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmDT1O01

Metode avansate de analiza datelor

DT

150

2

-

1

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDA1O02

Modelare matematică şi optimizare

DA

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDA1O03

Matematici computaţionale

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDT1O04

Sisteme distribuite în internet

DT

150

2

-

1

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDT1O05

Proiect de cercetare în modelarea sistemelor

DT

80

-

-

-

2

Cn

4

-

-

-

-

-

-

GmDT2O01

Sisteme informatice integrate de tip ERP

DT

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDT2O02

Programarea bazelor de date

DT

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDA2O03

Capitole speciale de cercetări operaţionale

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

6

GmDA2O04

Programare in Mathcad si MATLAB

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

6

GmDT2O05

Proiect de cercetare în baze de date

DT

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cn

4

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

1

3

2

-

30

8

1

3

2

-

30

Anul II

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GmDA3O01

Metodologia cercetării ştiinţifice

DA

164

1

1

-

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDA3O02

E-business

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDT3O05

Proiect de cercetare în inteligenţă artificială

DT

80

-

-

-

2

Cn

4

-

-

-

-

-

-

GmDT4O03

Proiect de cercetare în teoria deciziilor

DT

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Cn

4

GmDT4O04

Practică pentru elaborarea tezei de disertaţie

DT

248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Cn

12

 

TOTAL

 

 

3

1

1

2

-

17

-

-

-

8

-

16

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDA3A11

Grupuri Lie în fizica particulelor

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GmDA3A12

Fundamente ale retelelor neuronale biologice

DA

122

2

-

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDU3A21

Programare pe platforme mobile

DU

136

2

-

2

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

GmDU3A22

Teoria sistemelor stochastice

DU

136

2

2

-

-

Ex

7

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDA4A31

Sisteme fuzzy

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDA4A32

Statistică aplicată în științe tehnice și naturale

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

GmDA4A33

Sisteme suport pentru decizii

DA

150

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

7

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GmDU4A41

Securitatea informației

DU

136

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

7

GmDU4A42

Probleme computaţionale ale reţelelor neuronale artificiale

DU

136

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

7

GmDU4A43

Sisteme inteligente

DU

136

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

7

 

TOTAL

 

 

4

2

1

-

-

13

4

-

3

-

-

14

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

3

2

2

-

30

4

-

3

8

-

30

  COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

 Competențe profesionale

 

C1. Analiza sistemelor reale și dezvoltarea de modele matematice pentru procese și sisteme cu aplicație în inginerie și economie.

C2. Rezolvarea problemelor din diferite ramuri ale științelor exacte, tehnice și economice folosind modelele matematice și sisteme informatice; utilizarea instrumentelor informatice pentru realizarea de software dedicat.

C3. Preluarea specificațiilor, analiza datelor, proiectarea, dezvoltarea și implementarea bazelor de date folosind sisteme software dedicate.

C4. Capacitatea de a realiza analiza avansată a datelor și a prezenta rezultatele în vederea sprijinirii proceselor decizionale.

C5. Modelarea proceselor, proiectarea și implementarea de metode de calcul numeric și simbolic.

C6. Capacitatea de a elabora studii critice asupra sistemelor informatice din punct de vedere al funcționării, eficacității și securității informaționale.

C7. Capacitatea de a oferi consultanță în informatică aplicată în științe, tehnologie și economie.

 

            Competențe transversale

 

CT1. Cunoașterea generală a sistemelor informatice integrate pentru diverse tipuri de organizații; capacitatea de a se familiariza cu noi concepte și de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

CT2. Capacitatea de a comunica verbal și în scris pe teme profesionale cu informaticieni, ingineri și economiști și de a elabora rapoarte tehnice sau articole științifice.

CT3. Capacitatea de a educa și de a instrui la nivelul învățământului liceal și învățământului superior în domeniul informaticii și a disciplinelor din domenii apropiate.

CT4. Capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un mediu interdisciplinar şi de a respecta normele de etică profesională specifice domeniului.

 

FINALITĂȚI

Absolvenții programului de studii universitare de masterat, Informatică aplicată în științe tehnologie și economie, vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

Absolvenții programului de studii universitare de master pot accesa următoarele ocupații conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08.

 

133 – CONDUCATORI IN SERVICII DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

1330 – cod 133003, Șef atelier informatică

1330 – cod 133004, Șef laborator informatică

1330 – cod 133005, Director divizie informatică

1330 – cod 133006, Director departament informatică

212 – MATEMATICIENI, ACTUARI ȘI STATISTICIENI

2120 – cod 212005, Consilier actuar

2120 – cod 212011, Consilier statistician

2120 – cod 212023, Cercetător în matematică informatică

214 – INGINERI SI ASIMILATI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

2149 – cod 214917, Cercetător în informatică

251 – ANALISTI PROGRAMATORI ÎN DOMENIUL SOFTWARE

2512 – cod 251201, Analist

2512 – cod 251202, Programator

2512 – cod 251203, Inginer de sistem în informatică

2512 – cod 251204, Programator de sistem informatic

2512 – cod 251205, Inginer de sistem software

2512 – cod 251206, Manager proiect informatic

252 - SPECIALIȘTI ÎN BAZE DE DATE ȘI REȚELE DE CALCULATOARE

2521 – cod 252101, Administrator baze de date

2522 – cod 252201, Administrator sistem de securitate bancară

2523 – cod 252301, Administrator de rețea de calculatoare

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET