Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Denumire master: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (IASTE)

Domeniu: Informatică (Categoria B în ierarhizarea MECTS pe 2011-2012)

Tip de master: Învăţământ universitar ciclul II (sistem Bologna)

Forma de învăţământ: IF (învăţământ cu frecvenţă),

Durata studiilor: 4 semestre a câte 14 săptămâni;

Număr credite ECTS: 120 (30 / semestru) 

Director academic program de studii de master: Prof.univ.dr. Ioan Dzitac, E-mail: ioan.dzitac@ uav.ro

Acreditare: Validată în şedinţa Consiliului ARACIS din 17.02.2011
Cursuri online: Moodle UAV

Plan de învăţământ 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Metode avansate de analiza datelor

2+0+1+0

E

7

2.

Modelare matematică şi optimizare

2+1+0+0

E

6

3.

Matematici computaţionale

2+0+1+0

E

6

4.

Sisteme distribuite în internet

2+0+1+0

E

7

5.

Proiect de cercetare în modelarea sistemelor

0+0+0+2

Cn

4

TOTAL

8+1+3+2=14

 

30


Semestrul 2

Nr. crt.

Denumire

Ore: C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Sisteme informatice integrate de tip ERP

2+0+1+0

E

7

2.

Programarea bazelor de date

2+0+1+0

E

7

3.

Capitole speciale de cercetări operaţionale

2+1+0+0

E

6

4.

Programare in Mathcad si MATLAB

2+0+1+0

E

6

5.

Proiect de cercetare în baze de date

0+0+0+2

Cn

4

TOTAL

8+1+3+2=14

 

30

 Semestrul 3

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

ECTS

1.

Metodologia cercetării ştiinţifice

2+1+0+0

E

7

2.

Curs opţional 1

2+1+0+0

E

7

3.

Curs opţional 2

2+1+0+0

E

6

4.

E-business

2+0+2+0

E

6

5.

Proiect de cercetare în inteligenţă artificială

0+0+0+2

Cn

4

TOTAL

8+3+1+2=14

 

30

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 1:

DO.1.1.

Grupuri Lie în fizica particulelor

2+1+0+0

E

7

DO.1.2.

Fundamente ale Retelelor Neuronale Biologice

2+0+1+0

E

6

Discipline oferite pentru cursul opţional 2:

DO.2.1.

Programare pe platforme mobile

2+0+2+0

E

7

DO.2.2.

 Teoria sistemelor stochastice

2+2+0+0

E

7

 

Semestrul 4

Nr. crt.

Denumire

Ore:

C+S+L+P

Finalizare

Credite

1.
 Curs opţional 3  2+0+2+0  E  
7

2.

 Curs opţional 4

2+0+2+0

E

7

3.

Proiect de cercetare în teoria deciziilor

0+0+0+2

C

4

4.

Practică pentru elaborarea tezei de disertaţie

0+0+0+6

C

14

TOTAL

4+0+4+8=14

 

30

 

Discipline oferite pentru cursul opţional 3:

 GmDA4A31

 Sisteme Fuzzy

2+0+2+0
E
7
 
GmDA4A32
Statistica aplicata în stiinte tehnice si naturale
2+2+0+0
E
7

GmDA4A33

Sisteme suport pentru decizii
2+0+2+0
E
7

Discipline oferite pentru cursul opţional 4:

 
GmDA4A41
 Securitatea informatiei
2+0+2+0
E
7
 
GmDA4A42
 
Probleme Computationale ale Retelelor Neuronale Artificiale
2+0+2+0
E
7
 
GmDA4A43
 
Sisteme inteligente
2+0+2+0
E
7

Mijloace de cercetare şi diseminare a cercetării în care este implicat colectivul IASTE:

 (centre de cercetare, conferinţe, publicaţii şi organizaţii profesionale)

Reviste româneşti de informatică/calculatoare cotate ISI:

Finalizare studii:

Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de master - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania (Extrase din M.Of. nr. 561/08.08.2011):  

 1. 133001 director centru de calcul
 2. 133002 şef oficiu de calcul
 3. 133003 şef atelier informatică
 4. 133004 şef laborator informatică
 5. 133005 director divizie informatică
 6. 133006 director departament informatică
 7. 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii
 8. 133008 director departament securitate
 9. 133009 conducător de întreprindere mică –patron (girant) în informatică
 10. 214917 cercetător în informatică
 11. 214918 asistent de cercetare în informatică
 12. 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri*
 13. 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal*
 14. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
 15. 251101 proiectant sisteme informatice
 16. 251201 analist
 17. 251202 programator
 18. 251203 inginer de sistem în informatică
 19. 251204 programator de sistem informatic
 20. 251205 inginer de sistem software
 21. 251206 manager proiect informatic
 22. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
 23. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
 24. 251901 consultant în informatică
 25. 252101 administrator baze de date
 26. 252201 administrator sistem de securitate bancară
 27. 252301 administrator de reţea de calculatoare
 28. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP

*Sunt necesare şi studii de master didactic sau echivalent. Doar posesorii Diplomei de master  au dreptul de a se înscrie la studiile universitare de doctorat.

Decan: Conf. univ. dr. Sorin Nădăban

Director departament: Prof. univ. dr. Mariana Nagy

Director program studii: Prof. univ. dr. Ioan Dziţac  

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET