Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Studii universitare de licenţă: Informatică - învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniu de licenţă: Informatică;

Program de studii (specializarea): Informatică;

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre);

Număr credite transferabile in sistem european (ECST): 180 (30/semestru);

Autorizare/Acreditare ARACIS: Acreditatată în anul 2009

Planul de învăţământ

Legendă:

 • C= Nr. ore de curs
 • S= Nr. ore de seminar
 • L= Nr. ore de laborator
 • F.v.= Forma de verificare
 • Nr. cr.= Nr. credite ECTS (credite transferabile  în sistem european)
 • Ex.= Examen
 • Cn.= Colocviu cu notă


ANUL I (2013 – 2014)

Discipline obligatorii

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

Discipline fundamentale

1

Logică computaţională

1

1

-

Ex

4

-

-

-

-

-

2

Arhitectura sistemelor de calcul

2

-

2

Cn

6

-

-

-

-

-

3

Structuri de date

-

-

-

-

-

2

-

2

Ex

6

4

Sisteme de operare

-

-

-

-

-

1

-

1

Ex

4

Discipline de specialitate

5

Algoritmi şi programare

2

-

2

Ex

6

-

-

-

-

-

6

Fundamentele programarii vizuale

-

-

-

-

-

2

-

2

Ex

6

7

Birotică

1

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

Discipline complementare

8

Analiză matematică

2

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

9

Algebră

-

-

-

-

-

2

1

-

Ex

5

10

Geometrie analitică şi diferenţială

-

-

-

-

-

2

2

-

Ex

6

11

Limbi moderne 1

-

2

-

Cn

3

-

-

-

-

-

12

Limbi moderne 2

-

-

-

-

-

-

2

-

Cn

3

13

Educaţie fizică si sport 1

-

1

-

C

1

-

-

-

-

-

14

Educaţie fizică si sport 2

-

-

-

-

-

-

1

-

C

1

 

RECAPITULARE

Nr. ore/săptămână

10

8

4

Cr:30

+1

10

4

8

Cr:30

+1

Total ore/săptămână

20

22

Nr. examene şi colocvii

                         7

                         7

 

Discipline facultative

1

Analiză matematică pe Rn

-

-

-

-

-

2

2

-

Cn

6

2

Software matematic

-

-

-

-

-

2

2

-

Cn

5

 

  ANUL II (2013 – 2014)

Discipline obligatorii

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

Discipline fundamentale

1

Reţele de calculatoare

2

-

1

Ex

5

-

-

-

-

-

2

Algoritmica grafurilor

2

-

1

Ex

5

-

-

-

-

-

3

Baze de date

2

-

2

Ex

6

-

-

-

-

-

4

Limbaje formale şi automate

-

-

-

-

-

2

-

1

Ex

5

Discipline de specialitate

5

Programare orientată pe obiecte

2

-

2

Cn

5

-

-

-

-

-

6

Tehnici avansate de programare

-

-

-

-

-

2

-

2

Ex

5

7

Tehnologii Web

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

8

Sisteme de gestiune a bazelor de date

-

-

-

-

-

2

-

2

Ex

5

9

Practică 90 de ore

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

2

Discipline complementare

10

Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale

2

1

-

Ex

6

-

-

-

-

-

11

Probabilităţi şi statistică matematică

-

-

-

-

-

2

1

-

Ex

5

12

Limbi moderne 3

-

2

-

Cn

3

-

-

-

-

-

13

Limbi moderne 4

-

-

-

-

-

-

2

-

Cn

3

14

Educaţie fizică si sport 3

-

1

-

C

1

-

-

-

-

-

15

Educaţie fizică si sport 4

-

-

-

-

-

-

1

-

C

1

 

 

RECAPITULARE

Nr. ore/săptămână

10

4

8

Cr:30

+1

10

4

8

Cr:30

+1

Total ore/săptămână

20

20

Nr. examene şi colocvii

                        7

                        8

 

 

Discipline facultative

1

Analiză reală

-

-

-

-

-

2

2

-

Cn

5

2

Mecanică teoretică

-

-

-

-

-

2

2

-

Cn

5

 

 

  ANUL III (2013 – 2014)

Discipline obligatorii

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

Discipline fundamentale

1

Analiza numerica

2

-

2

Ex

5

-

-

-

-

-

Discipline de specialitate

2

Inteligenţă artificială

2

-

2

Ex

5

-

-

-

-

-

3

Ingineria programării

2

-

1

Ex

5

-

-

-

-

-

4

Disciplină opţională I

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

5

Disciplină opţională II

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

6

Disciplină opţională III

2

-

1

Cn

5

-

-

-

-

-

7

Sisteme expert

-

-

-

-

-

2

-

1

Ex

5

8

Disciplină opţională IV

-

-

-

-

-

2

-

1

Ex

5

9

Disciplină opţională V

-

-

-

-

-

2

-

1

Ex

5

10

Disciplină opţională VI

-

-

-

-

-

2

-

1

Cn

5

11

Elaborarea şi redactarea lucrării de licenţă

-

-

-

-

-

-

-

8

Cn

10

Discipline complementare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Discipline opţionale

Nr.crt

Denumirea disciplinei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

F.v.

Nr.c.

C

S

L

F.v.

Nr.c.

4a

Criptografie şi securitatea informaţiei

-

-

-

-

-

-

4b

Tehnici de proiectare şi analiza algoritmilor

-

-

-

-

-

-

5a

Baze de date avansate

-

-

-

-

-

-

5b

Medii vizuale de programare

-

-

-

-

-

-

6a

Editare de texte ştiinţifice

-

-

-

-

-

-

6b

Tehnici de optimizare

-

-

-

-

-

-

8a

Calcul simbolic şi programare

-

-

-

-

-

-

8b

Drept comunitar european

-

-

-

-

-

-

9a

Sisteme distribuite

-

-

-

-

-

-

9b

Calcul paralel

-

-

-

-

-

-

10a

Programarea aplicaţiilor WEB

-

-

-

-

-

-

10b

Grafică pe calculator

-

-

-

-

-

-

 

RECAPITULARE

Nr. ore/săptămână

12

-

10

Cr:30

8

-

14

Cr:30

Total ore/săptămână

20

20

Nr. examene şi colocvii

                        6

                        5

 

Discipline facultative

1

Sisteme dinamice

-

-

-

-

-

2

2

-

Cn

5

2

Istoria matematicii şi informaticii

-

-

-

-

-

2

2

-

Cn

5

Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de licenţă - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania ( Extrase din M.Of. nr. 561/08.08.2011):  

 1. 133001 director centru de calcul*
 2. 133002 şef oficiu de calcul*
 3. 133003 şef atelier informatică*
 4. 133004 şef laborator informatică*
 5. 133005 director divizie informatică*
 6. 133006 director departament informatică*
 7. 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii*
 8. 133008 director departament securitate*
 9. 133009 conducător de întreprindere mică –patron (girant) în informatică*
 10. 214917 cercetător în informatică*
 11. 214918 asistent de cercetare în informatică*
 12. 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri*
 13. 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal*
 14. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
 15. 251101 proiectant sisteme informatice
 16. 251201 analist
 17. 251202 programator
 18. 251203 inginer de sistem în informatică
 19. 251204 programator de sistem informatic
 20. 251205 inginer de sistem software
 21. 251206 manager proiect informatic
 22. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
 23. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
 24. 251901 consultant în informatică
 25. 252101 administrator baze de date
 26. 252201 administrator sistem de securitate bancară
 27. 252301 administrator de reţea de calculatoare
 28. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP

*Sunt necesare şi studii de master. Doar posesorii Diplomei de licenţă (sau al unui act echivalent)  au dreptul de a se înscrie la studiile universitare de masterat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET