Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Domeniul: Informatică

Specializarea: Informatică aplicată

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul I

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlBF1O01

Arhitectura sistemelor de calcul

DF

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlBF1O02

Algoritmi și programare

DF

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlBF1O03

Logică computațională

DF

108

1

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBS1O05

Birotică

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC2O09

Analiză matematică

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC1O13

Educație fizică și sport 1

DC

-

-

2

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

GlBF2O04

Sisteme de operare

DF

136

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Ex

6

GlBS2O06

Structuri de date

DS

108

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlBS2O07

Tehnologii Web

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlBC2O08

Fundamentele matematice ale informaticii

DC

108

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

6

GlBC2O10

Algebră

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

GlBC2O14

Educație fizică și sport 2

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

1

 

TOTAL

 

 

9

5

5

-

-

28

9

6

4

-

-

28

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBC1A11

Limba engleză 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlBC1A15

Limba franceză 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlBC1A16

Limba germană 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBC2A12

Limba engleză 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlBC2A17

Limba franceză 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlBC2A18

Limba germană 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

9

7

5

-

-

31

9

8

4

-

-

31

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlBC1F01

Psihologia educației

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC2F02

Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului.

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

     

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlBF3O01

Baze de date

DF

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlBF3O02

Rețele de calculatoare

DF

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBF3O03

Algoritmica grafurilor

DF

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBS3O05

Programare orientate pe obiecte

DS

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlBC3O10

Geometrie analitică și deiferențială

DC

94

2

1

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC3014

Educație fizică și sport 3

DC

-

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

GlBF4O04

Limbaje formale și automate

DF

66

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

4

GlBS4O06

Sisteme de gestiune a bazelor de date

DS

52

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

4

GlBS4O07

Criptografie și securitatea informației

DS

66

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

4

GlBS4O08

Medii vizuale de programare

DS

52

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

4

GlBS4O09

Practică 90 ore

DS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

7

GlBC4O11

Probabilități și statistică matematică

DC

66

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

4

GlBC4O15

Educație fizică și sport 4

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

 

 

10

2

6

-

-

28

10

2

6

-

-

28

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBC3A12

Limba engleză 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlBC3A16

Limba franceză 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlBC3A17

Limba germană 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBC4A13

Limba engleză 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlBC4A18

Limba franceză 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlBC4A19

Limba germană 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

4

6

-

-

31

10

4

6

-

-

31

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlBC3F02

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării.

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC4F01

Didactica specialității A-Matematică

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

   

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlBF5O01

Analiză numerică

DF

80

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBS5O02

Inteligență artificială

DS

80

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBS5O03

Managementul proiectelor informatice

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC5O11

Ecuaţii diferenţiale si cu derivate parţiale

DC

94

2

1

-

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlBS6O10

Elaborarea și redactarea lucrării de licență

DS

164

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Cn

10

 

TOTAL

 

 

8

1

5

-

-

20

-

-

8

-

-

10

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBS5A01

Administrarea bazelor de date

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBS5A02

Tehnici avansate de programare

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBS5A03

Ingineria programării

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBS5A04

Protocoale de securitate  în comunicaţii

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBS6A05

Grafică pe calculator

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlBS6A06

Programarea aplicaţiilor Web

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBS6A07

Algoritmi paraleli şi distribuiţi

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlBS6A08

Sisteme inteligente distribuite

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

Pachet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBS6A09

Tehnici de optimizare

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlBS6A10

Calcul simbolic şi programare

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

Pachet 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlBS6A11

Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlBS6A12

Testarea si validarea aplicatiilor  software

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

TOTAL

 

 

4

-

2

-

-

10

8

-

4

-

-

20

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

1

7

-

-

30

8

-

12

-

-

30

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlBC5F01

Didactica specialității B - Informatică

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlBC5F08

Practică pedagogică (A) Matematică

DC

38

-

3

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlBC5F09

Managementul clasei de elevi

DC

52

1

1

-

-

Ex

3

 

 

 

 

 

 

GlBC6F04

Instruire asistată pe calculator

DC

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Cn

2

GlBC6F05

Practică pedagogică (B) - Informatică

DC

10

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Cn

2

GlBC6F06

Examen de absolvire – Portofoliu didactic

DC

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ex

5

  

Legendă:

  • C= Nr. ore de curs
  • S= Nr. ore de seminar
  • L= Nr. ore de laborator
  • F.v.= Forma de verificare
  • Nr. cr.= Nr. credite ECTS (credite transferabile  în sistem european)
  • Ex.= Examen
  • Cn.= Colocviu cu notă

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET