Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice

Decan

E-mail: florin.isac@uav.ro

 Prodecan 

Director Departament de Discipline Economice

Adresa de contact

Adresa: B-dul. Revoluţiei, nr. 77, Arad, Corp D

Telefon/Fax Secretariat (licenta + master): +4 0257-280.679 ;

Telefon Decan: +4 0257-252.700

 E-mail: stiinte.economice@uav. ro 

Secretar Şef

 • Ilca Elisabeta

Consiliul facultăţii

Nr. Crt.

Funcţia

Nume

Prenume

1

Prof dr.

Lile

Ramona

2

Prof dr.

Şimandan

Matei

3

Conf.dr.

Bălan

Leonard Sergiu

4

Conf dr.

Trifan

Vanina Adoriana

5

Conf.dr.

Cilan

Teodor Florin

6

Conf dr.

Haranguş

Daniela

7

Conf dr.

Isac

Florin Lucian

8

Conf. dr.

Pantea

Mioara Florina

9

Lect dr.

Almaşi

Robert Cristian

10

Lect dr.

Hanganu

Silvia

11

Lect.dr.

Sturz

Adina Eleonora

12

Lect drd.

Băra

Eva Iuliana

13

Lect drd.

Sanda

Grigorie

14

student

Barna

Roxana

15

student

Băhnean

Cosmin Radu Florin

16

student

Gimon

Oana

17

student

Horti

Cosmina Dorina

      

Reviste

Cadre didactice

           

Comisii

Comisia de monitorizare a planurilor de invatamint:

 • Presedinte: conf.univ.dr. Balan Leonard Sergiu
 • Membri: Prof.univ.dr. Cernusca Lucian
 •         Lect.univ.dr. Robert Almasi
 •         Conf.univ.dr. Teodor Cilan
 •         Lect.univ.dr. Sergiu Rusu

Comisia pentru curriculum si calificări universitare:

 • conf.univ.dr.Balan Leonard Sergiu
 • prof. univ. dr. Cernusca Lucian
 • lect. univ.dr. Almasi Robert Cristian

Comisia pentru consiliere si orientare profesională:

 • conf.univ.dr. Nițu Adrian Henorel
 • lect. univ. dr. Bîja Monica
 • lect. univ. dr. Sturz Adina Eleonora

Comisia de evaluarea si asigurarea calităţii

 • prof. univ. dr. Cernușca Lucian
 • conf.univ.dr. Cilan Teodor Florin
 • lect. univ. dr. Bîja Monica
 • stud. Turla Ioana Andrada

Comisia de etică universitară, deontologie profesională si antiplagiat:

 • prof.univ.dr. Șimandan Matei
 • prof. univ.dr. Spînu Marian Nicu
 • conf. univ. dr. Haranguș Daniela

Comisia de audit intern pentru procesul de învătământ si cercetare:

 • conf.univ.dr. Csorba Luiela Magdalena
 • conf. univ.dr. Nițu Adrian Henorel
 • lect. univ. dr. Hanganu Silvia

Centrul de Cercetări în Marketing

 • Coordonator:  conf. univ. dr. Maxim Olga
 • Secretar: Lect. univ. dr. Bîja Monica

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Economie

 • Coordonator: prof. univ.dr. Szenteși Silviu
 • Secretar: conf. univ.dr. Trifan Vanina Adoriana 

Responsabil program de studii

Studii de licență:

Contabilitate și informatică de gestiune – lect. univ. dr. Risti Lucia Camelia

Finanțe și bănci – lect. univ. dr.  Mazuru Luminița Ioana

Economia comerțului, turismului și serviciilor - conf. univ. dr.  Cilan Teodor Florin

Management -  lect.univ.dr. Pantea Vasile Voicu

Marketing - lect. univ. drd.  Barbu Florentina

Administrarea afacerilor - lect. univ. dr.  Bîja Monica

Studii de master:

Management şi finanţare în administraţia publică: lect. univ. dr. Hanganu Silvia

Buget public, pieţe financiare şi bănci: conf. univ. dr. Haranguș Daniela

Administrarea afacerilor în comerț și turism: conf. univ. dr. Maxim Olga

Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii: conf. univ. dr. Nicolaescu Cristina

Strategii și politici de management: lect. univ. dr. Pantea Vasile Voicu

Analiză economică, evaluare de active şi afaceri: conf.univ.dr. Manaţe Daniel

Responsabil ERASMUS

 • lect. univ. dr. Rusu Segiu

Responsabil ALUMNI

 • lect. univ. dr. Sturz Adina Eleonora

 

  

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.