Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice

Decan

E-mail: florin.isac@uav.ro

 Prodecan 

Director Departament de Discipline Economice

Adresa de contact

Adresa: B-dul. Revoluţiei, nr. 77, Arad, Corp D

Telefon/Fax Secretariat (licenta + master): +4 0257-280.679 ;

Telefon Decan: +4 0257-252.700

 E-mail: stiinte.economice@uav. ro 

Secretar Şef

 • Ilca Elisabeta

Consiliul facultăţii

Nr.crt.

Funcţia didactică

Nume şi prenume

1

Prof.univ.dr.

Lile Ramona

2

Prof.univ.dr.

Şimandan Matei

3

Conf.univ.dr.

Isac Florin

4

Conf.univ.dr.

Bălan Leonard

5

Conf.univ.dr.

Cilan Teodor

6

Conf.univ.dr.

Pantea Mioara

7

Conf.univ.dr.

Trifan Vanina

8

Conf.univ.dr.

Haranguş Daniela

9

Lect. univ.dr.

Almasi Robert

10

Lect. univ.dr.

Sturz Adina

11

Lect. univ.dr.

Hanganu Silvia

12

Lect.univ.drd.

Băra Eva

13

Lect.univ.drd.

Sanda Grigorie

14

Student

Bahnean Cosmin

15

Student

Barna Roxana

16

Student

Bunaciu Andreea

17

Student

Buboi Roxana

18

Student

Dragan Ioana

      

Reviste

Cadre didactice

           

Comisii

Comisia de monitorizare a planurilor de invatamint:

 • Presedinte: conf.univ.dr. Balan Leonard Sergiu
 • Membri: Prof.univ.dr. Cernusca Lucian
 •         Lect.univ.dr. Robert Almasi
 •         Conf.univ.dr. Teodor Cilan
 •         Lect.univ.dr. Sergiu Rusu

Comisia pentru curriculum si calificări universitare:

 • conf.univ.dr.Balan Leonard Sergiu
 • prof. univ. dr. Cernusca Lucian
 • lect. univ.dr. Almasi Robert Cristian

Comisia pentru consiliere si orientare profesională:

 • conf.univ.dr. Nițu Adrian Henorel
 • lect. univ. dr. Bîja Monica
 • lect. univ. dr. Sturz Adina Eleonora

Comisia de evaluarea si asigurarea calităţii

 • prof. univ. dr. Cernușca Lucian
 • conf.univ.dr. Cilan Teodor Florin
 • lect. univ. dr. Bîja Monica
 • stud. Bahnean Cosmin

Comisia de etică universitară, deontologie profesională si antiplagiat:

 • prof.univ.dr. Șimandan Matei
 • prof. univ.dr. Spînu Marian Nicu
 • conf. univ. dr. Haranguș Daniela

Comisia de audit intern pentru procesul de învătământ si cercetare:

 • conf.univ.dr. Csorba Luiela Magdalena
 • conf. univ.dr. Nițu Adrian Henorel
 • lect. univ. dr. Hanganu Silvia

Centrul de Cercetări în Marketing

 • Coordonator:  conf. univ. dr. Maxim Olga
 • Secretar: Lect. univ. dr. Bîja Monica

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Economie

 • Coordonator: prof. univ.dr. Szenteși Silviu
 • Secretar: conf. univ.dr. Trifan Vanina Adoriana 

Responsabili programe de studii Licenta si Master 2015-2016

Responsabil ERASMUS

 • lect. univ. dr. Rusu Segiu

Responsabil ALUMNI

 • lect. univ. dr. Sturz Adina Eleonora

 

  

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET