Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Reglementări privind examenele şi  lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master


SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2017 - LICENTA

Nr. crt.

Programe de licenţă

Data predării lucrării de licenţă

Data susţinerii lucrării de licenţă

1.

Psihologie

26.06.2017

03.07.2017

2.

Psihopedagogie specială

26.06.2017

03.07.2017

3.

Asistenţă socială

27.06.2017

04.07.2017

4.

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

28.06.2017

29.06.2017

05.07.2017

06.07.2017

07.07.2017

SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2017 - DIZERTATIE

Nr. crt.

Programe de master

Data predării lucrării de disertaţie

Data susţinerii lucării de disertaţiei

1.

Servicii de asistenţă socială

30.06.2017

07.07.2017

2.

Pedagogie interactivă

04.07.2017

13.07.2017

3.

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică

04.07.2017

11.07.2017

4.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

05.07.2017

10.07.2017Formulare


Fișe ALUMNI


Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.


Tematica examen licență


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET