Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Cuvantul Decanului

Scurt istoric

Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecţia Mediului a Universitatii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţata in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universitatii "Aurel Vlaicu".

 • 1990 Se înființează specializarea Tehnologia si controlul calităţii produselor alimentare (TCCPA)
 • 1995 Prima generaţie de absolvenţi ingineri TCCPA
 • 1999 Acreditarea TCCPA
 • 2000 Se înființează specializarea Tehnologie si control in alimentaţie publică si turism (TCAPT)
 • 2002 Desprinderea de Facultatea de Inginerie a FIATPM ca facultate de sine stătătoare având 4 specializări: Ingineria produselor alimentare (IPA) - acreditata, Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA), Biotehnologii industriale (BI), Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului (TBPM) - autorizate
 • 2003 TCAPT se transforma in specializarea Inginerie si management in alimentaţie publica si agroturism (IMAPA) iar TBPM in Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice (ISBE)
 • 2005 BI se transforma in specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara (BIA)

Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii

Posturi asociati FIATPM 2015-2016

Comisii

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

 • Conf. dr. ing. Dorina Chambre
 • Ş.l. dr.ing. Popescu Mitroi Ionel
 • As. Dr.ing. Meşter Mihaela

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

 • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
 • Prof.dr.ing. Zdremţean Monica
 • Stud.  Barna Naomi-Vivianne

3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Ş.l.dr.ing. Mureşan Claudia
 • Ș.l.dr.ing. chim. Bodescu Adina Maria
 • Stud. Buţă Codruţa Georgiana

4. Comisia pentru relaţii internaţonale

 • Conf.dr.ing. Radu Dana
 • Prof.dr.ing. Zamfir Alina
 • Prof.dr. Copolovici Lucian

5. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări

 • Prof. dr.ing. Chiş Sabin
 • Ş.l. dr.ing. Perţa Crişan Simona
 • As.drd.ing. Tolan Iolanda 

6. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

 •     S.l.dr.ing. Dicu Anca
 •     Ş.l. dr.ing. Condrat Dumitru
 •     Prof.dr. Copolovici Lucian

7. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare:

 • Prof. dr. chim. Florentina Munteanu
 • Conf. dr. Copolovici Dana
 • As.dr.ing. Gavrilaş Simona

8. Comisia de burse:

 • Ş.l. Perţa Crişan Simona
 • Stud. Ursu Victor Sebastian
 • Stud. Buţă Codruţa Georgiana

9. Comisia de orar:

 • Ş.l. dr.ing. Ursachi Claudiu
 • Ş.l.dr.ing. Dicu Anca
 • Ş.l.dr.ing. Meşter Mihaela
 • As.dr.ing. Gavrilaş Simona
 • Stud. Ursu Victor Sebastian

10. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ:

 • Conf. Dr. ing. Chambree Dorina
 • Ş.l. dr.ing. Mureşan Claudia
 • Ș.l.dr.ing. chim. Bodescu Adina

11. Comisia ALUMNI:

 • Ş.l. Dr. ing. Palcu Sergiu,
 • As.drd.ing. Tolan Iolanda
 • Stud. Barna Naomi Vivianne

12. Comisia ERASMUS:

 • Ş.l. Dr. ing. Ursachi Claudiu,
 • Conf.dr.ing. Lungu Monica
 • Conf.dr.ing. Ciutina Virgiliu

Pentru membrul în comisia CEAC la divelul UAV a fost desemnată doamna

 • Conf. dr. ing. Ţigan Eugenia

  Secretariat

 • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean
 • Secretar: Diana Vancu
 • Strada Elena Dragoi, Nr. 2, Arad, România
 • Telefon: +4 0257 219331
 • Fax: +4 0257 219242

  Program cu studenţii

 • Luni - Joi: 12.00 – 16.00
 • Vineri: 10.00-14.00

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET