Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Conducerea

Decan

Prodecan

Director Departament Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi:

Secretar şef facultate:

 • Ing. Ec. Violeta Ştrengar

Secretar: 

 • Cecilia Elena Ignuţa

Contact

Adresa: str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad

Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Telefon / Fax: +4 0257-250.389

E-mail: Folositi interfata antispam Contact din care selectati destinatia "Inginerie"

Domenii de studii universitare

Inginerie industriala

 • Tehnologia constructiilor de masini
 • Ingineria sudarii
 • Tehnologia si designul produselor textile
 • Tehnologia tricotajelor si confectiilor

Ingineria autovehicolelor

 • Autovehicole rutiere

Ingineria sistemelor

 • Automatica si informatica aplicata

Inginerie si management

 • Inginerie economica industriala 

MEMBRI PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE INGINERIE

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Funcţia didactică

 şi titlul ştiinţific

1.                   

Glăvan Dan Ovidiu

Conferenţiar

2.                   

Bucevschi Adina

Şef  lucrări

3.                   

Sima Gheorghe

Profesor

4.                   

Mortoiu Doina

Profesor

5.                   

Moțica Adriana Minerva

Profesor

6.                   

Radu Ioan

Profesor

7.                   

Popa Alexandru

Conferenţiar

8.                   

Gal Lucian Petru Ioan

Şef lucrări

9.                   

Koles Ioan Emeric

Şef lucrări

10.               

Igreţ Sorin Vlad

Şef lucrări

11.               

Negrilă Radu Iulian

Şef lucrări

12.               

Paul D. Daniel - Petrică

Student

13.               

Boldiszar Manuel Alexandru

Student

14.               

Cărmazan Răzvan

Student

15.               

Mircea Raul

Student

Comisia pentru Curriculum şi calificări universitare

 • prof. univ. dr. ing. Gheorghe SIMA – preşedinte
 • conf. univ. dr. ing. Dan Ovidiu GLĂVAN
 • conf. univ. dr. ing. ec. Alexandru POPA 

Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

 • şef lucrări dr. ing . Lavina CULDA– preşedinte
 • conf. univ. dr. ing. Monica SZABO
 • student masterand Florian Titus LILE

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • prof. univ. dr. ing. Adriana Minerva MOŢICA – preşedinte
 • conf. univ. dr. ing. Valentin MULLER
 • şef lucrări dr. ing. Monica PUSTIANU
 • student Călin BUHOV

  Comisia pentru relaţii internaţionale

 • conf. univ. dr. ing. Dan Ovidiu GLĂVAN – preşedinte
 • conf. univ. dr. ing. ec. Alexandru POPA
 • student Mihail ARFUTU

Comisia pentru donaţii – sponsorizări

 • prof. univ. dr. ing. Gheorghe SIMA – preşedinte
 • şef lucrări dr. ing. Sorin IGREŢ
 • student Călin BUHOV

Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

 • prof. univ. dr. ing. Adriana Minerva MOŢICA – preşedinte
 • conf.univ. dr. ing. Magdalena FOGORASI
 • şef lucrări dr. ing. Gheorghe HUŢIU

Comisia de audit intern pentru procesul de învăţământ şi cercetare

 • conf. univ. dr. ing. Marius BĂLAŞ – preşedinte
 • şef lucrări dr. ing. Gheorghe HUŢIU
 • student masterand Monica KATI

Centrul de cercetare “FLORIN VĂLU

 • conf. univ. dr. ing. ec. Alexandru POPA – director
 • şef lucrări dr. ing. Adina BUCEVSCHI - secretar

Centrul de cercetare”SISTEME INTELIGENTE”

 • prof. univ. dr. ing. Valentina BĂLAŞ – director
 • conf. univ. dr. Radu REDAC - secretar

Centru de orientare profesională şi practică:

 • şef lucrări dr. ing. Cristina BĂLA – preşedinte
 • şef lucrări dr. ing. Ciprian SASU - secretar

Director academic programe de studii:

 • Tehnologia Construcţiilor de Maşini: Şef lucrări dr. ing. Dorin DEMIAN
 • Ingineria Sudării: Asist.univ. drd. ing. Stela MUNCUŢ
 • Tehnologia şi Designul Produselor Textile: conf. univ. dr. ing. ec. Alexandru POPA
 • Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor: Conf.univ. dr. ing. Monica SZABO
 • Autovehicule rutiere: Şef lucrări dr. ing. Radu NEGRILĂ
 • Automatică şi Informatică Aplicată: Prof.univ. dr. ing. Valentina BĂLAŞ
 • Vehicule prentru Transportul Feroviar: Prof. univ. dr. ing. Liviu Sevastian BOCÂI
 • Inginerie Economică Industrială: Prof.univ. dr. ing. ec. Ionel BARBU
 •   Master Productica Sistemelor Industriale: Prof.univ. dr. ing. Doina MORTOIU
 • Master Automatizări şi Sisteme Inteligente: Şef lucrări dr. ing. Ioan KOLES

  Comisia pentru ALUMNI

 • şef lucrări dr. ing. ec. Laurenţiu JITARU  – preşedinte
 • şef lucrări dr. ing. Adina BUCEVSCHI
 • şef lucrări dr. ing. Sorin IGREŢ

Comisia pentru ERASMUS

 • conf. univ. dr. ing. Dan Ovidiu GLĂVAN – preşedinte
 • conf.univ. dr. ing. Magdalena FOGORASI
 • şef lucrări dr. ing. Lucian GAL

 

 


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET