Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                    

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport                                               

Departamentul: Educaţie fizică şi performanţă motrică

Domeniul: Educaţie fizică şi sport

Program de studii: Educaţie fizică şi sportivă

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

 Anul I

 

Cod

 disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAF1O01

Teoria şi metodica EFS

DF

42

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF2O01

Teoria şi metodica EFS

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

BlAF1O02

Gimnastică de bază

DF

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF1O03

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive- HANDBAL

DF

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF1O04

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - BASCHET

DF

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF2O05

Bazele generale ale atletismului

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

BlAF2O06

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive-  VOLEI

DF

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAS1O07

Anatomie funcţională

DL

56

2

2

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAS2O08

Fiziologie

DL

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

BlAS1O09

Teoria şi practica în sporturi de expresie -DANS SPORTIV

DL

28

1

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAS1O10

Teoria şi practica în sporturi de iarnă - SCHI

DL

56

2

-

2

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAS2O11

Teoria şi practica în sporturi de apă - Inot

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

3

BlAS2O12

Aplicaţii practice discipline sportive de apă

DL

14

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

V

2

BlAC2O13

Teoria şi practica în alte ramuri sportive - Tenis de masă

DL

28

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

V

2

BlAC1O14

Limba engleză

DC

28

1

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

BlAC2O14

Limba engleză

DC

28

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

1

BlAC2O15

Utilizarea software specializate în EFS

DC

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

 

TOTAL

 

 

11

4

9

-

-

30

10

4

10

-

-

30

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

4

9

-

K30

10

4

10

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

24

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

An I

 

 

21C+8S+19L

11E+4C+2V

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BlAD1F16

Psihologia educaţiei

DFC

56

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAD2F17

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculumului

DFC

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

2

-

-

K5

2

2

-

-

K5

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE

An I

 

 

4C+4S

2E

K10

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

 Anul II


 

Cod

disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAF3O01

Psihopedagogie

DF

42

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF3O02

Kinesiologie

DF

56

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF4O03

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - Fotbal

DF

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAF4O04

Educaţie pt. sănătate şi prim ajutor

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

BlAF4O05

Metodica predării gimnasticii în şcoală

DS

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

BlAF4O06

Metodica predării voleiului în şcoală

DS

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

BlAF3O07

Practica şi metodica activităţii motrice pe grupe de vârstă

DS

42

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAF4O08

Stagiu de practică în activităţi de turism

DS

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

V

3

BlAS3O09

Teoria şi practica în sporturile de combat - JUDO

DL

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAS3O10

Teoria si practica în ramuri ale gimnasticii – gimnastica acrobatică

DL

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAS4O11

Teoria si practica în alte  ramuri sportive - TENIS DE CÂMP

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

C

3

BlAS4O12

Teoria şi practica atletismului

DL

56

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

BlAC3O13

Metode de cercetare în EFS

DC

42

1

-

2

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAC3O14

Comunicare în EFS

DC

28

1

-

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BlAC3O15

Limba engleză

DC

14

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

BlAC4O15

Limba engleză

DC

14

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

BlAC4O16

Etică şi deontologie în EFS

DL

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

2

 

TOTAL

 

 

10

5

7

-

 

28

10

4

10

1

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAA3A17

Istoria EFS

DOU

28

1

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

Badminton

1

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

1

1

-

-

K2

-

-

-

-

-

 

TOTAL An II (Obl. Opţionale)

 

 

1C+1L

K2

-

-

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

6

7

-

K30

10

4

10

1

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

25

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

An II

 

 

21C+10S+17L+1Pr

10E+7C+1V

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BlAD3F18

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii -Teoria şi metodologia evaluării)

DFC

56

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAD4F19

Didactica educaţiei fizice şi sportului  

DFC

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

2

-

-

K5

2

2

-

-

K5

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

4C+4S

2E

K10

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

 Anul III


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAF5O01

Metodica predării baschetului în şcoală

DS

42

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF5O02

Metodica predării handbalului în şcoală

DS

42

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF5O03

Metodica predării fotbalului  în şcoală

DS

42

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF5O04

Activităţi motrice de timp liber

DS

28

1

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAF6O05

Expresie corporală şi euritmie

DS

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAF6O06

Activităţi motrice adaptate

DS

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

BlAF6O07

Gimnastică aerobică de întreţinere

DS

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

BlAF6O08

Fitness

DS

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

BlAF6O09

Metodica predării atletismului în şcoală

DS

56

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

BlAF6O10

Tehnici de autoapărare

DS

14

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

V

3

BlAF6O11

Stagiu de practică în baze de agrement

DS

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

V

3

BlAS5O12

Evaluare motrică şi somato-funcţională

DL

42

2

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAS6O13

Teoria şi practica în alte ramuri sportive - Culturism

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAS5O14

Organizarea şi conducerea structurilor specifice

DS

56

2

2

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAC5O15

Ergonomie sportivă

DC

42

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

BlAC5O16

Psihopedagogie specială

DC

42

2

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

12

4

8

-

K30

7

-

10

2

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

20

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

An III

 

 

19C+4S+19L+2Pr

8E+6C+2V

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BlAD5F18

Practica pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I)

DFC

42

-

-

3

-

C

5

-

-

-

-

-

-

BlAD6F18

Practica pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II)

DFC

42

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

C

5

BlAD5F19

Instruire asistată de calculator

DFC

28

1

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

BlAD6F20

Evaluare finală – Portofoliu didactic

DFC

14

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

E

1

BlAD6F21

Managementul clasei de elevi

DFC

28

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

3

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

1

1

3

-

K9

1

2

3

-

K9

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE

An III

 

 

2C+3S+6L

2E+3C

K18

BlAS6A17

Susţinere lucrare de licenţă

 

K 10

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET