Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport                                  

Departamentul: Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

Domeniul: Educaţia Fizică şi Sport

Program de studii: Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

 Anul I

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmBF1O01

Sisteme de conducere în activităţi motrice

DF

42

2

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBF1O02

Elemente de psihopedagogie aplicate în educaţie fizică

DF

28

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBF2O03

Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală

DF

42

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

E

5

BmBF2O04

Managementul informaţiei în sport

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

7

BmBF2O05

Praxilogie şi proiectare curriculară în educaţie fizică 

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

BmBS1O06

Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară

DAM

14

-

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BmBS2O07

Aplicaţii specifice în săli de fitness

DAM

28

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

C

4

 

TOTAL

 

 

3

2

1

-

-

15

4

3

4

-

-

23

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

2

-

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBS1A08

Măsurare şi evaluare în antrenament şi competiţii şcolare

BmBS1A09

Educaţie fizică comparată în ontogeneză

 

Pachet 2 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU 

42

2

-

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBS1A10

Standarde, norme şi proceduri pentru siguranţa în activitatea fizică şcolară

BmBS1A11

Competiţii şcolare şi extra-şcolare

 

Pachet 3 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

-

2

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BmBS1A12

Stagiu de practică sportivă şcolară

BmBS1A13

Învăţare motrică în educaţie fizică

 

Pachet 4 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

BmBS2A14

Educaţia fizică şi dimensiunea sa axiologică

BmBS2A15

Politici sportive europene

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

4

2

3

-

K15

2

1

-

-

K7

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

6C+3S+3L

 

3E+1C

K22

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

7

4

4

-

K30

6

4

4

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

15

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

13C+8S+8L

8E+3C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BmBC1F16

Sporturi de societate

DFC

28

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBC1F17

Drumeţii

DFC

28

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBC2F18

Limbă străină

DFC

28

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

3

BmBC2F19

Sporturi extreme

DFC

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

-

2

-

K10

1

2

1

-

K8

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

 

3C+2S+3L

3E+1C

K18

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

 Anul II

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmBF3O01

Metode şi tehnici de cercetare în educaţie fizică şcolară

DF

42

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBF3O02

Strategii privind jocurile sportive din aria curriculară

DF

42

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBF3O03

Stagiu de practică în activităţile extracurriculare

DF

28

-

-

2

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBF3O04

Strategii privind organizarea activităţilor de timp liber

DF

28

2

-

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBF4O05

Tehnici de informare şi documentare

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

BmBF3O06

Activităţi motrice specifice în baze de agrement

DAM

14

-

-

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBS4O07

Activităţi motrice specifice în tabere şcolare

DAM

56

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C

7

BmBS4O08

Metodica elaborării lucrării de disertaţie

DAM

56

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C

10

 

TOTAL

 

 

6

-

5

-

-

23

2

2

8

-

-

25

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBS3A09

Concepţii moderne în educaţie fizică şi sport

BmBS3A10

Implicaţii sanogenetice ale exerciţiului fizic la vârsta şcolară

 

Pachet 2 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU 

28

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

5

BmBS4A11

Noţiuni de igienă în activităţile motrice extracurriculare

BmBS4A12

Nutriţie şi dietologie

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

2

-

1

-

K7

-

2

-

-

K5

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1L

K7

2L

K5

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

-

6

-

K30

2

4

8

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

10C+4S+14L

5E+5C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BmBC3F13

Dansuri populare

DFC

28

-

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBC3F14

Badminton

DFC

28

-

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

-

2

2

-

K4

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

2S+2L

2C

K4

BmBF4F15

Pentru susţinerea lucrării de disertaţie se alocă 10 credite.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET