Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Adresa: 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330 Arad, Complex Universitar M (Micălaca, zona III).

Telefon: +4  0257 211044

Email: fefs@uav.ro

Decan:

Director Departament interimar:

Secretar Şef Facultate:

Consiliul Facutăţi:

Nr. crt.

CADRUL DIDACTIC

NUMELE ŞI PRENUMELE

  1.  

Prof. univ. dr. IOAN-DORIN GALEA

  1.  

Lect. univ. dr. CORINA-RAMONA DULCEANU

  1.  

Lect. univ. dr. LUCIAN POPA

  1.  

CRIŞAN MIRCEA – masterand, an 1 de studii

Responsabil ERASMUS:

  • As.univ.drd. Viorel Ardelean
  • E-mail: viorelpetruardelean@yahoo.com

Responsabil ALUMNI:

  • Lect.univ.dr. Julien Narcis HERLO
  • E-mail: narcis.herlo@uav.ro

E-mail: 

Folositi interfata antispam Contact din care selectati destinatia  "EFS". 

Ofertă academică de studii universitare

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă   Extras HG 376 din 18 mai 2016

 Domeniul de licenţă

Specializarea

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

180

60

Ciclul II: Programe de studii universitare de master  Extras HG 402 din 2 iunie 2016

Domeniul de master

Specializarea

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

120

50

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET