Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Design

Decan:

 Director Departamentul de design, comunicare vizuală și arte aplicate:

 • lect. univ. dr. Călin Lucaci

 Secretar șef facultate:

 • Mirela Soltesz

 Consiluil facultății:

 • prof. univ. dr. Lăcrimioara Ionescu
 • lect. univ. dr. Călin Lucaci
 • lect. univ. dr. Diana Bota
 • student Diana Tornean

 Consiliul departamentului:

 • Prof. univ. Onisim Colta
 • Lect. Univ. dr. Delia Brândușescu
 • Lect. Univ. dr. Călin Lucaci

 Responsabil Erasmus:

 • asist. univ. drd. Cătălin Latiș

 Responsabil Alumni:

 • Lect. Univ. dr. Delia Brândușescu

 Comisia de evaluare  și asigurarea a calității:

 • Prof. univ. dr. Onisim Colta
 • Lect. Univ. dr. Delia Brândușescu
 • Student Diana Tornean

 Comisia pentru Curriculum și Calificări Universitare:

 • Prof. univ. dr. Lăcrimioara Ionescu
 • Lect. Univ. dr. Diana Bota
 • Prof. univ. dr. Claudiu Ionescu
 • Lect. Univ. dr. Călin Lucaci

 Comisia pentru audit intern:

 • Lect. Univ. dr. Diana bota
 • Lect. Univ. dr. Laurian Popa

 Comisia de Etică Universitară, Deontologie Profesională și Antiplagiat:

 • Lect. Univ. dr. Delia Brândușescu
 • Prof. univ. dr. Onisim Colta
 • Lect. Univ. dr. Laurian Popa

Contact:

Adresa sediu: Str. Zimandului, nr. 8, Arad, România

Telefon: +4 0257 231 020

E-mail: Folosiţi interfaţa antispam Contact cu destinaţia "Design"

Oferta academică de studii universitare

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă (H.G. nr. 575 din 15 iulie 2015)

Domeniul de licenţă

Specializarea

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Arte vizuale

Design

180

25

Design ambiental

180

25

Modă-design vestimentar

180

25

  Ciclul II: Programe de studii universitare de master  (H.G. nr. 595 din 22 iulie 2015)


Nr. crt.
Domeniul de studii universitare de master
Denumire program de studii universitare de master
Locaţia geografică
Limba de predare
Forma de învăţământ
Număr de credite de studiu transferabile
Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi
1
Arte vizuale
Design şi dezvoltare de produs
Arad
Română
IF
120
50Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET