Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

DETALII PENTRU CADRELE DIDACTICE

Această acţiune permite cadrelor didactice să predea o perioadă cuprinsă între 2 zile – sau cel puţin 8 ore de predare - şi 2luni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară participantă. O durată minimă de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent.
Cadrele didactice beneficiare sunt  selectate de o Comisie de selecție la nivelul Universității, selecția facându-se în funcție de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcție de fondurile disponibile.
Dosarul de candidatură pe care trebuie să-l întocmească fiecare cadru didactic interesat va cuprinde:

  • Curriculum Vitae
  • Scrisoare de motivație (care să cuprindă atât planul de predare propus cât și justificarea opțiunii alese pentru mobilitatea de predare la universitatea parteneră)
  • Certificat de competență lingvistică 
  • propunere a programului de predare (Staff agrement for teaching)

Pentru realizarea programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UAV, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport.

Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate. 

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de subzistenţă diferă în funcţie de ţara în care se va desfăşura mobilitatea de predare, după cum urmează:

Ţara gazdă

Suma pe zi în EURO

Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, Marea Britanie

160

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Franţa, Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, România, Finlanda, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Turcia

140

Germania, Spania, Letonia, Malta, Portugalia, Slovacia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

120

Estonia, Croaţia, Lituania, Slovenia

100

 
Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanţa

Suma per participant în euro

Între 100 şi 499 km:

180

Între 500 şi 1999 km:

275

Între 2000 şi 2999 km:

360

Între 3000 şi 3999 km:

530

Între 4000 şi 7999 km:

820

8000 km sau mai mult:

1100

 

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)
Plata grantului Erasmus+ se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la BRD) astfel:

-prima tranşă (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate

-a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea chestionarului online UE

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic va depune la Biroul Erasmus + programul de predare – Teaching Programme (semnat și ștampilat de reprezentantul UAV și de la universitatea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare și a contractului financiar.
În cel mult 5 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic va preda la Biroul Erasmus + următoarele documente:

  •     Documentul care confirmă efectuarea stagiului de predare (Certificate of Attendance sau adeverință din partea instituției gazdă)
  •     Ordinul de deplasare, semnat și ștampilat de instituția gazdă
  •     Raportul final asupra activității desfășurate (chestionarul UE va fi completat si transmis online).

Candidaturi mobilități de predare/formare 2017-2018

Perioada de depunere a dosarelor candidaților pentru mobilități de predare/formare Erasmus+ (cadre didactice și nedidactice) pentru anul universitar 2017-2018 este între 23.10.2017 – 17.11.2017.

Dosarele vor fi înregistrate la Secretariatul Rectoratului.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET