Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

DETALII PENTRU CADRELE DIDACTICE/NEDIDACTICE

Această acţiune permite cadrelor didactice și altor categorii de personal să participe la o perioadă de formare cu o durată cuprinsă între 2 zile lucrătoare şi 2 luni, într-o instituţie de învăţământ superior sau întreprindere dintr-o altă ţară participantă la program.
Cadrele didactice/nedidactice beneficiare sunt numite de o Comisie de selecție la nivelul Universității, selecția făcându-se în funcție de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcție de fondurile disponibile.
Dosarul de candidatură pe care trebuie să-l întocmească fiecare cadru didactic/nedidactic interesat va cuprinde:

  • Curriculum Vitae
  • Scrisoare de motivație (care să cuprindă atât planul de lucru propus cât și justificarea opțiunii alese pentru mobilitatea de formare)
  • Certificat de competențe lingvistice

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic/nedidactic va depune la Biroul Erasmus + planul de lucru – Work Plan (semnat și ștampilat de reprezentantul UAV și de universitatea/întreprinderea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare și a contractului financiar.
În cel mult 5 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic/nedidactic va preda laBiroul Erasmus + :

  • Documentul care confirmă efectuarea stagiului de formare (Certificate of Attendance sau adeverință din partea instituției gazdă)
  • Ordinul de deplasare, semnat și ștampilat de instituția gazdă
  • Raportul final asupra activității desfășurate (chestionarul UE va fi completat si transmis online).
  1. Staff Mobility Agreement training

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET