Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Candidat: Pr. dr. MUGUREL IONEL MARTINIUC

Titlul tezei:BISERICA ORTODOXĂ DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA STĂPÂNIRII HABSBURGICE (1774-1918). STUDIU ISTORIC-CANONIC

Rezumat: Română / Engleză

Candidat: Drd. Andrei Ando (CV)

Titlul tezei: Pamfil Şeicaru,Autor şi personaj literar

Rezumat: Română / Engleza

Candidat: drd. Răzvan Dumitru Rușeț

Titlul tezei:  INSTANȚELE DE JUDECATĂ ALE PATRIARHIEI ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XX-LEA. STUDIU CANONIC

Rezumat: Română / Engleză

Drd. Dumitrache Nicoleta Alina (CV)

Titlul tezei: Ipostazele feminitatii in opera lui Mircea Eliade

Rezumat: Română / Engleză

Drd. Achim Diana Otilia

Titlul tezei: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

Rezumat: Română / Engleză

Drd. Drăgan Daniela Lucia

Titlul tezei: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

Rezumat: Romana / Engleza     

Drd. Copăceanu Monica Dana Corina

Titlul tezei: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actuală

Rezumat: Romana / Engleza

Drd. Marcu Roxana

Titlul tezei: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actuală

Rezumat: Romana / Engleza

 Pr. MARIUS IOVAN 

Titlul tezei: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

Diac. Paul Sebastian ORADAN

Titlul tezei: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

Rezumat: Romana / Engleza


1. Doctorand Paul Bianca Felicia

2. Doctorand  Redeș Simona

  • Titlul tezei: Abordarea contrastivă a substantivului în limba  română și în limba engleză  

  •   Rezumatul tezei:PDF

3. Doctorand Manuela Goron (Margan):

  • Titlul tezei:Abordarea contrastivă a verbului în limba  română și în limba engleză 

  •  Rezumatul tezei: PDF

4. Doctorand Paula Nemţuţ:

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET