Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat 

1. CEREREA DE DEPUNERE A TEZEI (ANEXA 5) – se completeaza de doctorand, se înregistreaza si se depune la Biroul Studii Doctorale

2. DEPUNEREA TEZEI LA CATEDRA - cel puţin 2 saptamâni înainte de avizarea în catedra/departament

3. AVIZAREA TEZEI ÎN CATEDRA (ANEXA 10) – se depune de catre conducatorul stiinţific la Biroul Studii Doctorale

4. CEREREA DE AVIZARE A DEPUNERII TEZEI DE DOCTORAT SI COMPLETAREA DOSARULUI (ANEXA 6) – se completeaza de doctorand, se înregistreaza si se depune la Biroul Studii Doctorale

5. REFERATUL DE ACCEPTARE A TEZEI – se depune de catre conducatorul stiinţific la Biroul Studii Doctorale împreuna cu Procesul verbal de avizare în catedra (Anexa 10)

6. CEREREA DE NUMIRE A COMISIEI DE SUSTINERE (ANEXA 11)– se completeaza de conducatorul stiinţific

7. ORDINUL RECTORULUI DE NUMIRE A COMISIEI PENTRU SUSŢINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT – se emite de catre Biroul Studii Doctorale

8. TRIMITEREA TEZEI, A ORDINULUI DE NUMIRE A COMISIEI SI A LISTEI DE LUCRARI PUBLICATE CATRE REFERENŢI – de catre doctorand, la referenţii oficiali numiţi prin Ordinul Rectorului

9. DEPUNEREA REFERATELOR DE ACCEPTARE A REFERENŢILOR DIN COMISIA DE SUSŢINERE PUBLICA - referatele se trimit de catre referenţi prin posta sau fax la Biroul Studii Doctorale

10. COMPLETAREA FISEI PERSONALE (ANEXA 9)

11. DEFINITIVEREA DOSARULUI SI ÎNAINTAREA CATRE PRESEDINTELE COMISIEI – Biroul Studii Doctorale

12. STABILIREA SI APROBAREA DATEI DE SUSŢINERE DE CATRE PRESEDINTELE COMISIEI (ANEXA 7) – se completeaza de doctorand, se aproba de catre presedintele comisiei de doctorat si se vizeaza de catre Rectorul Universitaţii

13. DEPUNEREA TEZEI LA BIBLIOTECA FACULTA_II (ANEXA 8) – se depune de catre doctorand cu declara_ia de acceptare a arhivarii acesteia de catre BCUT (ANEXA 12), înregistrate la registratura (depunerea acestora se face cu 15 zile înainte de susţinerea publica a tezei de doctorat)

14. AFISAREA LA FACULTATE A SUSŢINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT – minim 2 saptamâni înainte de susţinere

15. SUSŢINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET