Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea Domeniul de master Denumire program de studii de master Cifra de şcolarizarei
ŞTIINŢE ECONOMICE Finanţe Finanţe corporative 100
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 75
Analiză economică, evaluare de active şi afaceri 75
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ si turism 50
Management Management şi finanţareîn administraţia publică 50
Strategii şi politici de management 50
INGINERIE Ingineria sistemelor Automatizări şi sisteme inteligente 50
Inginerie industrială Productica sistemelor industriale 110
I.A.T.P.M. Ing. produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare 110
Ing. mediului Evaluarea si controlul calitătii mediului 50
ŞT. ED. PSIHOLOGIE Şl AS. SOCIALĂ Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie interactivă 50
Politici şi strategii ale formării competenţelor pt. cariera didactică 50
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici 50
Sociologie Servicii de asistentă socială 50
ŞTIINŢE EXACTE Informatică Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie 50
Matematică Modelare matematică în cercetare si didactică 50
DESIGN Arte vizuale Design şi dezvoltare de produs 50
ED.FIZ.SI SPORT Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităti motrice curricula re si extracurriculare 50
ŞTIINŢE UMANISTE Şl SOCIALE Limbă şi literatură Limba si literatură. Tendinţe actuale 50
Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon 50
Stiinte administrative Administraţie publică în context european 50
TEOLOGIE Teologie Doctrină şi cultură creştină 75
Pastoraţie şi viaţă liturgică 75


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET