Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea

Cifra de şcolarizare

ŞTIINŢE. EXACTE
Tel. 0257219000

Informatică

Informatică

75

Informatică aplicata (Ib. engl.)

75

Matematică

Matematică informatică

75

INGINERIE
Tel. 0257250389

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

100

Tehnologia şi designul produselor textile

50

Ingineria sudării

50

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

50

Ing. autovehiculelor

Autovehicule rutiere

80

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

60

Ing. şi management

Inginerie economică industrială

50

INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM Şl PROTECŢIA MEDIULUI
Tel. 0257219331

Ing. produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

60

Controlul şi expertiza produselor alimentare

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

60

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

60

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

60

STIINTE UMANISTE SI SOCIALE
Tel. 0257219336

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

80

Stiinte administrative

Administraţie publică

50

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

24

Teologie

Teologie penticostală didactică

30

DESIGN
Tel. 0257231020

Arte vizuale

Design

25

Modă-design vestimentar

25

Design ambiental

25

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE Şl ASISTENTĂ SOCIALĂ
Tel. 0257219555

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

130

Asistentă socială

Asistentă socială

75

Psihologie

Psihologie

75

EDUCAŢIE FIZICĂ Şl SPORT
Tel.0257211044

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

60

ŞTIINŢE ECONOMICE
Tel. 0257280679

Finante

Finanţe şi bănci

75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

100

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

75

Management

Management

75

TEOLOGIE
Tel. 0257285855

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

75

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET