Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

FacultateaDomeniul de licenţăSpecializareaCifra de şcolarizare
ŞTIINŢE. EXACTE

Tel. 0257219000
InformaticăInformatică75
Informatică aplicata (Ib. engl.)75
MatematicăMatematică informatică75
INGINERIE

Tel. 0257250389
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 100
Tehnologia şi designul produselor textile 50
Ingineria sudării 50
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor 50
Ing. autovehiculelor Autovehicule rutiere 80
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 60
Ing. şi management Inginerie economică industrială 50
INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM Şl PROTECŢIA MEDIULUI

Tel. 0257219331
Ing. produselor alimentareIngineria produselor alimentare60
Controlul şi expertiza produselor alimentare50
Protecţia consumatorului şi a mediului60
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism60
Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologice60
STIINTE UMANISTE SI SOCIALE

Tel. 0257219336
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză 80
Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană 30
Stiinte administrative Administraţie publică 50
Stiinte ale comunicării Jurnalism 24
Teologie Teologie penticostală didactică 30
DESIGN

Tel. 0257231020
Arte vizualeDesign25
Modă-design vestimentar25
Design ambiental25
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE Şl ASISTENTĂ SOCIALĂ

Tel. 0257219555
Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogie specială 60
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 130
Asistentă socială Asistentă socială 75
Psihologie Psihologie 75
EDUCAŢIE FIZICĂ Şl SPORT

Tel.0257211044
Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivă60
ŞTIINŢE ECONOMICE

Tel. 0257280679
Finante Finanţe şi bănci 75
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 75
Management Management 75
TEOLOGIE

Tel. 0257285855
TeologieTeologie ortodoxă pastorală75

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET