INTERACTION PUPIL-LITERARY PRODUCTION IN THE CONTEXT OF LITERARY AND ARTISTIC EDUCATION

Mariana Marin

Abstract


The article approaches the matter of attitudinal development in the literary and artistic education context. It presents the limited attitudinal demonstration of the primary level students in relation with a literary production and its phenomena in traditional didactic situations and the qualitative changes as a result of the formative experiment. 

Full Text:

PDF

References


Ilica, A., Didactica limbii române şi a lecturii. Arad: Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2012. Limba şi literatura română. Curriculum pentru învăţământul liceal. Chişinău: Univers Pedagogic, 2006. Jauß, H- R., Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Bucureşti: Editura Univers, 1983. Kelemen, G., Didactica învățământului primar și preşcolar. Arad: Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2013. Marin, M., Niculcea, T., Limba română. Clasa a IV-a. Carte de lectură. Chişinău: Editura Cartier, 2008. Marin, M., Eu şi cartea. Agenda de lectură şi creaţie. Clasa I şi a II-a. Chişinău: Lyceum, 2010. Marin, M., Tainele cărţii. Agendă de lectură şi creaţie, clasele a III-a şi a IV-a. Chişinău: Cartier, 2010. Mukařovský, J., Studii de estetică. Bucureşti: Editura Univers, 1974. Niculcea, T., Marin, M., Limba română, clasa a IV-a, Ghidul învăţătorului. Chişinău: Editura Cartier, 2008. Niculcea, T., Marin, M., Limba română. Clasa a III-a. Carte de lectură. Chişinău: Editura Cartier, 2007. Pâslaru, V., Introducere în teoria educaţiei literar-artistice, Chişinău: Editura Museum, 2001. Popescu-Neveanu, P., Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Editura Albatros, 1978. Radu, C., Artă şi convenţie. Bucureşti:, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. Şchiopu, C., Metode şi procedee de interpretare a operelor lirice. În: Limba română, 2006, nr. 11-12, p. 104. Şchiopu, C., Creativitatea la orele de literatură română. În: Limba română, 1996, nr. 3., p. 93.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Coverage and indexing:

Old webpage of JPE (archives 2002-2012): http://www.uav.ro/en/journals/educatia-plus