Skip navigation.

Language:

"Aurel Vlaicu" University
of Arad

„Aurel Vlaicu” University of Arad                                                                                              

Faculty of Physical Education and Sport                            

Department: Physical Education and Motric Performance

Area: Science of Physical Education and Sport

Master's degree                                             

Study programme: Curricular and Extracurricular Activities

Mode of Study: Full-time learning

Duration of studies/ No. of Credits: 2 years / 120credits

 

CURRICULUM PLAN

Academic year 2016-2017

Year I

 

Cod

 disciplina

Subject Code

Discipline

Subjects

Tip disci-plina  Type of Subject

S.I./ Sem

(ore)

Individual Study/

Semester

(hours)

 

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Weekly study plan and type of evaluation

Semestrul I

Semester I

14 săptămâni

Semestrul II

Semester II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

Compulsory Subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmBF1O01

Sisteme de conducere în activităţi motrice

Topics Management in Physical Activities

DF

42

2

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBF1O02

Managementul şi marketingul evenimentelor sportive

Management and Marketing of Sports Events

DF

28

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBF2O03

Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală

Organizing Athletic Competitions in Schools

DF

42

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

E

5

BmBF2O04

Managementul informaţiei în sport

Information Management in Sports

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

7

BmBF2O05

Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică 

Praxeology and Curricular Design in Physical Education

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

BmBS1O06

Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară

Methodological Applications of School Related Physical Education Activities

DAM

14

-

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BmBS2O07

Aplicaţii specifice în săli de fitness

Fitness Center Specific Activities

DAM

28

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

C

4

 

TOTAL

 

 

3

2

1

-

-

15

4

3

4

-

-

23

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

OptionalSubjects

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

2

-

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBS1A08

Măsurare şi evaluare în antrenament şi competiţii şcolare

Evaluation Methods in School Training and Competitions

BmBS1A09

Educaţie fizică comparată în ontogeneză

Ontogenesis and Comparative Physical Education

 

Pachet 2 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU 

42

2

-

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

BmBS1A10

Standarde, norme şi proceduri pentru siguranţa în activitatea fizică şcolară

Standards, Norms and Procedures in School Related to Safety of Physical Activities

BmBS1A11

Competiţii şcolare şi extra-şcolare

Curicular and Extracurricular Competitions

 

Pachet 3 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

-

2

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BmBS1A12

Stagiu de practică sportivă şcolară

School Internship

BmBS1A13

Învăţare motrică în educaţie fizică

Motric Learning in Physical Education

 

Pachet 4 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

BmBS2A14

Educaţia fizică şi dimensiunea sa axiologică

Physical Education and Its Axiological Aspect

BmBS2A15

Politici sportive europene

European Sport Policies

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

4

2

3

-

K15

2

1

-

-

K7

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

6C+3S+3L

 

3E+1C

K22

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

7

4

4

-

K30

6

4

4

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

15

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

13C+8S+8L

8E+3C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BmBC1F16

Sporturi de societate

Society Sports

DFC

28

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBC1F17

Drumeţii

Hiking

DFC

28

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBC2F18

Limbă străină

Foreign Language

DFC

28

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

3

BmBC2F19

Sporturi extreme

Extreme Sports

DFC

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

-

2

-

K10

1

2

1

-

K8

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

 

3C+2S+3L

3E+1C

K18

 

„Aurel Vlaicu” University of Arad                                                                                              

Faculty of Physical Education and Sport                            

Department: Physical Education and Motric Performance

Area: Science of Physical Education and Sport

Master's degree                                             

Study programme: Curricular and Extracurricular Activities

Mode of Study: Full-time learning

Duration of studies/ No. of Credits: 2 years / 120credits

 

CURRICULUM PLAN

Academic year 2016-2017

Year II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmBF3O01

Metode şi tehnici de cercetare în educaţie fizică şcolară

Research Methods and Techniques in Physical Education

DF

42

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBF3O02

Strategii privind jocurile sportive din aria curricular

Strategies Regarding Sports Included in the Curriculum

DF

42

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBF3O03

Stagiu de practică în activităţile extracurriculare

Internship in Extracurricular Activities

DF

28

-

-

2

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBF3O04

Strategii privind organizarea activităţilor de timp liber

Strategies of Organizing Free Time Activities

DF

28

2

-

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BmBF4O05

Tehnici de informare şi documentare

Information and Research  Techniques

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

BmBF3O06

Activităţi motrice specifice în baze de agrement

Recreation Center Specific Motric Activities

DAM

14

-

-

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBS4O07

Activităţi motrice specifice în tabere şcolare

School-Camp Specific Motric Activities

DAM

56

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C

7

BmBS4O08

Metodica elaborării lucrării de disertaţie

The Methodology of Preparing the Master Degree Thesis

DAM

56

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

C

10

 

TOTAL

 

 

6

-

5

-

-

23

2

2

8

-

-

25

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU

42

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

BmBS3A09

Concepţii moderne în educaţie fizică şi sport

Modern Theories in Physical Education and Sports

BmBS3A10

Implicaţii sanogenetice ale exerciţiului fizic la vârsta şcolară

Sanogenetic Implications of Physical Education

 

Pachet 2 (se alege 1 disciplină din 2)

DOU 

28

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

C

5

BmBS4A11

Noţiuni de igienă în activităţile motrice extracurriculare

Basic Hygiene in Extracurricular Motric Activities

BmBS4A12

Nutriţie şi dietologie

Nutrition and Dietology

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

2

-

1

-

K7

-

2

-

-

K5

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1L

K7

2L

K5

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

-

6

-

K30

2

4

8

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

10C+4S+14L

5E+5C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BmBC3F13

Dansuri populare

Folk Dances

DFC

28

-

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BmBC3F14

Badminton

Badminton

DFC

28

-

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

-

2

2

-

K4

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

2S+2L

2C

K4

BmBF4F15

Pentru susţinerea lucrării de disertaţie se alocă 10 credite.

           

 

Abbreviation Key:

 

C – course;  S – seminar; L – Labs; P – projects; SI – individual study; Ev – form of evaluation;  K – credits;

 

Back to top.

Site made by ROBO Design.

Coordinator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET